Blog van een Gemeentebelanger

1 september 2020 | Waardevolle momenten

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer schrijft Gemeentebelanger Ryanne Meijer-Steendam hoe zij het zomerreces heeft ervaren, weer voorzichtig opstart en over de waardevolle momenten langs de lijn van het sportveld.

Dag allemaal,

“Ryanne, denk je eraan dat het jouw beurt is om een blog te schrijven, deze maand?” Dat mailde Rik, onze fractiesecretaris mij. Ik was blij dat hij me eraan herinnerde, want net terug van vakantie, moet ik er toch altijd weer even inkomen. En omdat wij de laatste 3 weken van de schoolvakantie vrij hadden, komt ook meteen alles weer in volle vaart op je af. Na een heerlijke vakantie in Borger en een paar dagen camping in Niebert (Spanje hebben we dit jaar toch maar niet gedaan), is het “gewone” leven inmiddels weer begonnen. Manlief en ik zijn beide weer aan het werk, de kids zijn gestart op school en de sportactiviteiten zijn hervat. Ik merk dat het anders is als voor de zomer. Zoonlief gaat dit jaar voor het eerst naar de middelbare school. In plaats van dat hij samen met zijn zusje naar “de Marke” fietst, gaat hij nu de andere kant op richting “Ronerborg”. Voor hem natuurlijk een spannende periode, maar ik merk dat ik het als moeder toch ook wel even spannend vond. Inmiddels zitten de eerste 2 weken erop en heeft meneer al aardig zijn draai gevonden.

Waardevol

Behalve de verandering van school, is dat niet het enige dat anders is na de zomer. Waar de sportclubs voor de zomer nog terughoudend waren en voorzichtig startten met het hervatten van de trainingen, is het na de zomer weer volle bak. Er wordt weer meerdere keren per week getraind en de competities gaan ook weer van start. Het vergt thuis een strakke planning, om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd bij de sportclub aanwezig is, maar wat ben ik blij dat dit allemaal weer kan! Dansen via Zoom is toch minder leuk dan met elkaar in de zaal. Kijken naar de wedstrijden van je kind, is toch veel fijner dan ze aan het hek afzetten, zodat ze kunnen gaan trainen. Het gaat immers niet alleen om het sporten zelf, maar ook om de sociale contacten. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Ook al was het afgelopen zaterdag even racen om van de tennisvelden in Roden op tijd te zijn bij de voetbalwedstrijd in Peize, heb ik toch heerlijk staan kletsen langs de lijn. Voor mij zijn deze momenten als raadslid heel waardevol.

Lees verder

1 juli 2020 | Aan het hart

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer schrijft het langst zittende raadslid van de Gemeente Noordenveld, Gemeentebelanger Hendrik Smeenge over wat hem, als inwoner van een van de buitendorpen, aan het hart ligt.

Beste mensen,

Het is vandaag aan mij om blog voor Gemeentebelangen te schrijven. We zitten nog midden in de corona maatregelen en met de beperkingen om besmetting te voorkomen. Door deze maatregelen is het contact nog steeds veel minder dan normaal. We zijn nog veel aan het “thuiswerken” waar dat kan en het niet nodig is om fysiek aanwezig te zijn. Bij ons op de boerderij waren we al aan het thuiswerken. We werden er in het begin mee geconfronteerd dat bedrijven die service moesten verlenen alleen kwamen als het echt niet anders kon. Dat was wel even wennen hulp op afstand. We hebben in de bedrijfsvoering wel een aantal maatregelen moeten nemen om door deze tijd heen te komen. Maar het is tot op heden gelukt om alles onder controle te houden.

Het Dorpenfonds

Voor deze blog wil ik een item uit ons verkiezingsprogramma uitlichten. In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat we een dorpenfonds willen vormen van 1 miljoen euro voor 4 jaar. We willen alle kleine dorpen en kernen de kans bieden om structurele verbeteringen of aanpassingen te laten doen om de leefbaarheid en de saamhorigheid te versterken. Op deze wijze bied je de inwoners van onze dorpen in 26 Noordenveld de kans om initiatieven te ontwikkelen die vanuit hun perspectief de meeste kansen bieden om de leefbaarheid te vergroten. Uiteindelijk is het ons gelukt om na de verkiezingen met onze gevormde coalitie dit verkiezingspunt te realiseren. Het doel was ook om zo weinig mogelijk voorwaarden te stellen. Dit om geen beperkingen op te werpen om iets van de grond te krijgen. Toch hebben we wel een aantal voorwaarden gesteld. Dat het in combinatie moet zijn met een cofinanciering en of dat er een deel zelfwerkzaamheid in moet zitten. En dat het een structurele investering moet zijn voor het dorp en dat het de leefbaarheid vergroot.

Lees verder

1 juni 2020 | Opgeven is geen optie

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer schrijft raadslid Jarco Westerhof over hoe de raad de jeugd wil betrekken bij de gemeentelijke politiek.

Ik weet nog goed dat Wim Stroetinga mij aansprak in de voetbalkantine of de lokale politiek niet iets voor mij was. Ik volgde de gebeurtenissen en ontwikkelingen in Noordenveld goed, en had daar ook wel een mening over, maar om in de lokale politiek te stappen had ik nog niet over na gedacht. Ik liet de vraag bezinken en vroeg mijzelf af, kan ik Noordenveld mooier en beter maken. Het antwoord kan jezelf wel invullen en vanaf dat moment ging het snel. Voor ik het wist stond ik in euforie in het gemeentehuis de grote overwinning van Gemeentebelangen te vieren. Ik realiseerde me dat ik moest gaan verhuizen omdat ik woonachtig was in Groningen. Heb ik er spijt van gehad? Geen moment. Zo’n mooie kans krijg je misschien niet meer, en gaan wonen in Noordenveld was ik toch al van plan, de vraag was alleen wanneer.

Niet stil gezeten

De afgelopen twee jaar hebben we zeker niet stil gezeten. Zo krijgen de sportaccommodaties in Noordenveld een flinke upgrade. Bij V.V Roden is een kunstgrasveld aangelegd en bij V.V Peize zijn ze in een vergevorderd stadium voor de realisatie van een nieuwe accommodatie. Gelukkig zijn er meer sporten in Noordenveld dan alleen voetbal, en die kunnen waar nodig rekenen op een upgrade van de accommodatie, zoals beschreven staat in het vastgestelde ISAP (Integraal sport accommodatie plan).

Lees verder

1 mei 2020 | De kracht van onze samenleving

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer schrijft wethouder Kirsten Ipema over de kracht van onze samenleving en het besturen van de gemeente in Corona-tijd.

Het is bijna twee jaar geleden, op 7 mei 2018, dat ik namens Gemeentebelangen wethouder mocht worden in onze mooie gemeente. Een bijzonder moment voor mij. Toen ik in 2017 besloot om bij Gemeentebelangen actief te worden in de gemeentepolitiek, had ik zeker niet verwacht dat het zo’n vaart zou lopen.

Van de keuze om wethouder te worden heb ik geen moment spijt gehad. Het wethouderschap heeft zoveel verschillende kanten! Het klinkt misschien wat afgezaagd, maar samenwerken is hier echt het sleutelwoord: met burgemeester en wethouders, met de collega’s bij de gemeente, met inwoners en natuurlijk ook met de raad en met de fractie van gemeentebelangen. Gelukkig gaat dat allemaal in een goede sfeer en hebben we samen al veel bereikt van de mooie plannen die we voor deze periode hebben gemaakt.

De Kracht van onze samenleving

Het leukste van wethouder zijn, vind ik dat ik nu kennis maak met zoveel mensen en organisaties die zich inzetten voor anderen en voor de samenleving. Er wordt in Noordenveld zoveel gedaan en georganiseerd door vrijwilligers, veel meer nog dan ik wist. En in deze bijzondere tijd, waarin we allemaal in zekere zin getroffen zijn door het Coronavirus, blijkt dat eens te meer. Het is een vreselijk moeilijke tijd, dat hoef ik hier niet uit te leggen, maar ik ben geraakt door de vele initiatieven die spontaan ontstaan om anderen te helpen en een hart onder de riem te steken. Dat is de kracht van onze samenleving!

 Lees verder

1 apr 2020 | Gekozen tot voorzitter van de raadscommissie

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer heeft raadslid Jan ten Hoor het over zijn voorzitterschap van de raadscommissie.

Het is voor mij de tweede termijn van het raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen Noordenveld. In mijn eerste heb ik destijds gekozen voor een nevenfunctie, het lidmaatschap van de Rekenkamer Noordenveld en dat beviel me goed; nog meer meekrijgen van hetgeen in politiek Noordenveld speelt. Toen ik werd herkozen heb ik me wederom afgevraagd om er nog een functie naast te doen. In de voorbereidende gesprekken op de nieuwe raad kwamen de nevenfuncties weer voorbij en we waren natuurlijk met afstand weer de grootste, dus recht van spreken als het over de coalitievorming, collegesamenstelling én nevenfuncties ging. Al pratende met alle betrokkenen en vooral met onze vorige voorzitter van de raadscommissie, Marry Brink, heb ik me kandidaat gesteld voor dat voorzitterschap. In de raadsvergadering van 6 juni 2018 werd ik verkozen tot voorzitter van de raadscommissie en plaatsvervangend voorzitter van de raad van Noordenveld.

Beginperiode

In de beginperiode vaak met Marry gesproken om die rol zo goed mogelijk in te vullen, Marry was immers met haar 8 jaren voorzitterschap meer dan ervaringsdeskundige. Ook in de beginperiode veel kennis opgedaan bij de griffier. De eerste paar vergaderingen gingen niet even vloeiend, versprekingen door gebrek aan ervaring, specifieke kennis en een stevige houding van de oppositie. Naarmate het jaar vorderde werd het meer routine en kwam het vertrouwen, vertrouwen dat ik kreeg van een ieder die spontaan of gevraagd na afloop liet weten hoe het ging. Belangrijk vind ik een gezonde dosis humor, dus als het saai dreigt te worden dan maak ik daar nog wel eens gebruik van.

 Lees verder

1 mrt 2020 | De energietransitie: Niet regisseren maar faciliteren

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer heeft raadslid Jeroen Kruims het over de Energietransitie.

We zijn alweer halverwege. Time flies when you’re having fun! En plezier heb ik er zeker in, eigenlijk boven verwachting. Als iemand me 4 jaar geleden zou hebben voorspeld dat ik in de politiek terecht zou komen…..

Waar ik jullie graag over wil bijpraten is de energietransitie. Gaan we weer, zullen jullie wel denken. Want ja, ook in de gemeente Noordenveld zijn we er druk mee doende. De termen vliegen je om de oren: Klimaatakkoord, RES, Transitievisie Warmte, aardgasvrij. Snapt u het allemaal nog? En in onze gemeente: Beleidskader Energieprojecten, Kwaliteitsgids, Energieke Wijken, enzovoort. In onze fractie wordt ook wel eens een zucht geslaakt (vorige week woensdag hoorde ik nog één bij Rikus Koopman). En overal willen we als gemeente ook nog graag doen aan participatie: dat u er iets over mag zeggen. De ene bijeenkomst is nog niet geweest of de andere is alweer aanstaande.

 Lees verder

1 feb 2020 | Specie in de Bak

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer heeft raadslid en vicefractievoorzitter Jos Darwinkel het over de huidige en de gewenste situatie.

Plaatselijke problemen moet je plaatselijk oplossen, zo luidt een bekend gezegde binnen Gemeentebelangen. Het liefst met plaatselijk bekende mensen. Nou, dat laatste zit bij Gemeentebelangen wel goed. Want Gemeentebelangen heeft goed geïnvesteerd in haar personeel de afgelopen periode. Kandidaten van Roderwolde tot Veenhuizen die actief zijn binnen de verenigingen en dorpsbesturen. Van docent tot ondernemer, van jong tot oud, een uitgebalanceerde mix.

 Lees verder

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

GB TV

Agenda

september

02sep20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldRaadszaal - Gemeentehuis Noordenveld te Roden

09sep20:0023:00Besluit- en oordeelsvormende vergaderingHealth Hub - Roden

23sep20:0022:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldRaadszaal - Gemeentehuis Noordenveld te Roden

30sep20:0023:00Besluit- en oordeelsvormende vergaderingHealth Hub - Roden

oktober

Geen Evenementen

november

Geen Evenementen

X