De jeugd heeft de toekomst

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze maand schrijft wethouder Kirsten Ipema over haar nieuwe portefeuille onderwijs. 

Als ik dit schrijf, eind januari 2023, is het nieuwe jaar alweer een aardig eind op streek. We hebben een roerig jaar afgesloten, waarin de ene ‘crisis’ de andere leek op te volgen, maar ook jaar waarin we met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college aan de slag konden met ons programma ‘Samen bouwen aan Noordenveld”. Voor mij is dit de tweede periode als wethouder en, eerlijk gezegd, het was best even wennen. In de eerste plaats natuurlijk met nieuwe, jonge collega’s die met hun frisse blik op de zaken een heel nieuwe dynamiek in het college brengen. Maar ook omdat ik een paar nieuwe portefeuilles onder mijn hoede heb gekregen.

Zo mag ik me nu bezighouden met natuur en landbouw. Vorig jaar speelde er natuurlijk al veel op dit vlak, maar dat de stikstofcrisis in het afgelopen jaar zo hevig zou worden, hadden we niet kunnen voorspellen – en ons niet kunnen voorstellen.

Ik wil het in deze blog graag hebben over een andere nieuwe portefeuille voor mij, namelijk onderwijs. Ook daar mag ik me sinds mei 2022 als wethouder mee bezighouden. En er gebeurt veel op het gebied van onderwijs!

De tekst gaat onder de foto verder.

Verzelfstandiging

Een van de eerste dingen was de verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs in Noordenveld. Tot nu toe viel dat nog altijd onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Al sinds 1996 is het mogelijk om het openbaar onderwijs zelfstandig, dus ‘los van de gemeente’ te organiseren. En in heel veel gemeenten is dat sindsdien ook gebeurd. In maart 2022 is ook in Noordenveld het besluit genomen tot verzelfstandiging. Daarvoor moest er nog best veel gebeuren: er moesten afspraken worden gemaakt over eigendom en gebruik van gebouwen, het personeel moest over naar de zelfstandige stichting en er moest een raad van toezicht worden aangesteld. Er is door veel collega’s van de gemeente, maar zeker ook van de scholen, heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Maar op 1 januari 2023 was het dan zover en kon stichting OPO Noordenveld op eigen benen verder!

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gemeente niets meer met onderwijs doet. Er is nog genoeg te doen als wethouder onderwijs! In de eerste plaats natuurlijk de huisvesting, daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente. En op dat gebied staat er een hoop te gebeuren. Met de nieuwe Marke in Roden, maar ook de nieuwe school in Veenhuizen, hebben we een paar mooie voorbeelden in huis. Maar er staan nog veel bouwprojecten op stapel: bijvoorbeeld een moderne gymzaal (‘beweegbox’) voor de Esborg en Ronerborg, nieuwbouw voor De Flint in Nietap en voor de Hekakker in Norg. Mooie projecten, maar zeker ook uitdagend in deze tijd waarin bouwen allerminst een eenvoudig en voorspelbaar proces is!

En dan is er ook een school die ons gaat verlaten. Het Dr. Nassaucollege heeft eerder bekendgemaakt de vestiging in Norg te gaan verplaatsen naar Assen. Het is op dit moment nog niet precies bekend wanneer en hoe, maar het voortgezet onderwijs verdwijnt dan uit Norg. Dat is jammer, want het is een mooie aanvulling op het onderwijsaanbod dat we hebben. Veel kinderen uit Noordenveld vinden natuurlijk hun weg wel naar Assen, Groningen, Leek of een andere school buiten de gemeente. Als moeder van een dochter die binnenkort de stap maakt naar het voortgezet onderwijs, ben ik blij met de brede keuze aan onderwijs in onze regio. Mooi dat je op zoek kunt naar een niveau en manier van leren die bij je past. Maar het is natuurlijk nog mooier als je die keuze ook dichtbij huis kunt maken. In dit geval blijft de school en het onderwijsaanbod, maar de huisvesting verandert.

Van onze kinderen leren

Belangrijker nog dan huisvesting is natuurlijk de inhoud van het onderwijs. Wat leer je de kinderen en wie staat er voor de klas? Wat dat laatste betreft staat het onderwijs onder druk. Er is een tekort aan (bevoegd) onderwijspersoneel. In sommige regio’s is dat tekort nog veel groter, maar ook in Noordenveld komt het wel voor dat er geen invaller te vinden is voor een zieke docent. We moeten dan ook zuinig zijn op de mensen in het onderwijs. Maar er wordt veel gevraagd. Als gemeente proberen we dan ook voorzichtig te zijn met de vragen en opgaven die we bij het onderwijs neerleggen. Toch zijn er veel programma’s die we – natuurlijk in overleg met de scholen – ondersteunen. Aandacht voor een gezonde leefstijl, duurzaamheidseducatie, het cultuurmenu, ‘democracity’ zijn zaken waar we als gemeente een bijdrage aan leveren. Nog mooier is het als kinderen zelf met ideeën komen voor ons als gemeente. Zoals Jens, met wie ik vorige week een regenton mocht brengen bij zijn school De Hoeksteen in Roden. Hij wilde graag dat we als gemeente meer doen om kinderen te leren duurzaam te leven en vroeg of we alle scholen misschien een regenton wilden geven. Een heel goed idee van Jens, dat we gelijk hebben uitgevoerd. Het zou heel mooi zijn als er vaker kinderen en jongeren met goede ideeën naar de gemeente komen. Want met goed onderwijs kunnen we onze kinderen veel leren, maar we kunnen ook veel van hen leren!

Samen, praktisch, doorpakken

Maar leren gaat niet op een lege maag. En het blijkt dat in Nederland, hoe welvarend ons land ook is, elke dag kinderen en jongeren zonder ontbijt naar school gaan! Ook in Noordenveld blijken er gezinnen te zijn die, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn om hun kinderen iedere dag met een goed ontbijt achter de kiezen en een gevulde broodtrommel naar school te laten gaan. Onze rijksoverheid doet op een aantal plaatsen al proeven met een gratis schoolontbijt. En in het land zijn er ook diverse vrijwilligersorganisaties die hiermee bezig zijn. Schrijnend dat zoiets nodig is in Nederland. Maar in Noordenveld wilden we niet wachten tot er landelijk iets geregeld wordt. De gemeenteraad nam in november een motie aan om voor de kinderen in Noordenveld een schoolontbijt te regelen. Meteen kwamen veel mensen in actie: uit het onderwijs, de kinderopvang en bij de gemeente. Samen hebben ze razendsnel weten te organiseren dat sinds vorige week elke dag een gratis ontbijt beschikbaar is voor alle kinderen in Noordenveld die dat nodig hebben. Ik ben vreselijk trots op alle mensen die dat in zo’n korte tijd hebben geregeld! Samen, praktisch, doorpakken: zo doen we dat in Noordenveld!

 

1 december | Bevoorrecht

Het jaar zit er bijna op. Nog 1 maand te gaan. Sinterklaas en zijn Pieten zijn in het land en dat geeft altijd extra drukte bij sommige fractieleden van Gemeentebelangen, met name bij de mij en de vicevoorzitter. Elk jaar weer leuk om blije kinderen te zien en hen een fijne tijd te bezorgen. Helaas dat de discussie rond Piet door volwassenen (!?) dusdanig gevoerd wordt dat dit met rellen gepaard moet gaan inclusief ME inzet en arrestaties. En dat bij een kinderfeest. Jammer! Zeker gezien het feit dat het kinderen niet uitmaakt hoe Piet eruit ziet; het is immers gewoon Piet!  Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

X