Wethouders & Fractie

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld bestaat uit burgemeester Smid (PvdA), de wethouders Kirsten Ipema en Jos Darwinkel namens Gemeentebelangen Noordenveld, Robert Meijer (VVD) en Alex Wekema (PvdA/Groen Links).

Kirsten Ipema, Langelo – 1e loco

Kirsten (1981) is sinds 2018 wethouder in Noordenveld. Zij is verantwoordelijk voor onder andere Beheer Openbare Ruimte, Zorg en Welzijn en Duurzaamheid. Bij de komende verkiezingen is zij de lijsttrekker van Gemeentebelangen.

Voordat zij wethouder werd, was Kirsten manager en adviseur bij een ingenieursbureau. Daar hield ze zich onder andere bezig met duurzaam bouwen. “Ik vind het geweldig dat ik wethouder mag zijn in Noordenveld. Samen met de gemeentelijke organisatie, de gemeenteraad en vooral ook onze inwoners, ondernemers en verenigingen zorgen we dat Noordenveld een mooie plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren. De komende tijd wil ik vooral graag dat we weer meer in verbinding komen met elkaar. Corona heeft wel gezorgd voor een zekere afstand tussen mensen, een soort tweedeling. Ik hoop dat we dat kunnen herstellen.”

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 december 2021 | Afstand
1 juni 2021 | Wat is waar?
1 mei 2020 | De kracht van onze samenleving

Jos Darwinkel, Roden – 4e loco

Jos (1989) studeerde Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel woont hij met zijn vriendin en zoontje in Roden. Hij startte zijn loopbaan bij de provincie Groningen in het gaswinningsdossier en momenteel is hij werkzaam voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze functie maakt hij de verbinding tussen Noord-Nederland en Den Haag.

Het mooie aan de gemeentepolitiek vindt Jos dat er concrete dingen gerealiseerd kunnen worden. Zaken die vaak ook rechtstreeks ingrijpen op de eigen leefomgeving van mensen. Hij vindt daarom dat plaatselijke problemen plaatselijk moeten worden opgelost: “Graag wil ik een toegankelijke volksvertegenwoordiger zijn en een-tweetjes maken met de Noordenveldse bevolking.”

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 maart 2022 | Noordenveld bij landelijke top
1 maart 2021 | Russische Taferelen
1 februari 2020 | Specie in de Bak

Gemeenteraadsfractie

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld bestaat uit tien raadsleden en vergadert elke woensdagavond voorafgaand aan de raads en commissievergaderingen. De data hiervan tref je in onze agenda. Wil je graag in contact komen met de fractie dan kun je een mailtje sturen naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl 

Rikus Koopman, Norg – Fractievoorzitter

“Lokaal maatwerk op basis van afgewogen, inhoudelijke argumenten” daar draait het om in de lokale politiek.

Dit is het devies van Rikus (1956), wonende in Norg en in de (bijna) afgelopen raadsperiode voorzitter van onze fractie. In deze functie probeert hij alle fractieleden aan bod te laten komen in de discussies en alle kikkers in de kruiwagen te houden. Iedereen “in zijn of haar kracht te laten komen” ziet hij als zijn opdracht. Opgegroeid in de sociale verzekeringen (GAK thans UWV) en de vakbondswereld. Thans als zelfstandig ondernemer werkzaam in de uitzend/detacheringsbranche, loonadministratie en advisering op het gebied van arbeidsrecht.

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 februari 2021 | Genieten van de dingen die wél mogelijk zijn 

Richard Veurman, Peize – Vicefractievoorzitter

Richard (1982) is in zijn werkzame leven mentor/ docent op de Esborg in Roden. Hij is maatschappelijk betrokken binnen het dorp Peize, waar hij nu 15 jaar bestuurslid is van Volksvermaken Peize, waarvan 11 jaar als voorzitter. Zijn bestuursactiviteiten is hij begonnen op 18-jarige leeftijd bij de Belangenvereniging Altena.

‘’We wonen in één van de mooiste gebieden van ons land, met steden als Groningen en Assen om de hoek. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het zowel qua welvaart als welzijn goed toeven is in de kop van Drenthe. Met mijn inbreng wil ik me hard maken om deze kwaliteiten te waarborgen én te verbeteren waar dat kan.’’

De afgelopen 4 jaren is Richard namens Gemeentebelangen actief geweest in de gemeenteraad van Noordenveld. ‘’Het is een eer om zitting te nemen in de gemeenteraad. Het samenwerken binnen onze fractie, met raadsleden van andere partijen maar zeker ook met onze inwoners, is iets waar ik erg veel energie van heb gekregen. De komende 4 jaren hoop ik me dan ook weer te mogen inzetten voor de belangen van onze inwoners en bedrijven.’’

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 februari 2022 | Harde werkers
1 december 2020 | Doe het maar eens goed

Hendrik Smeenge, Lieveren

Hendrik (1963) runt samen met zijn vrouw en kinderen een melkveebedrijf in Lieveren. Na zijn tijd bij de agrarische jongeren heeft Hendrik veel bestuursfuncties vervuld. Zo nam hij zitting in verschillende verenigingsbesturen en in meerdere landinrichtingscommissie.

Ondertussen maakt Hendrik sinds 2007 deel uit van de raad van de gemeente Noordenveld en is daarmee het langstzittend raadslid. “Ik vind het van belang dat de inwoners uit de kleinere kernen ook op een goede en evenwichtige manier zijn vertegenwoordigd. Verder zet ik mij in voor eenvoudigere vergunningsprocedures voor particulieren en zelfstandig ondernemers.” 

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 november 2021 | In de tussentijd
1 juli 2020 | Aan het hart

Ryanne Meijer, Roden

Ryanne (1980) studeerde Nederlands Recht, Organisatiepsychologie en volgde daarnaast een coachopleiding. Op dit moment is zij werkzaam bij Zonnehuisgroep Noord als teamcoach. Samen met haar kinderen is zij woonachtig in het mooie Roden.

“ De maatschappij, dat zijn wij! Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen in de samenleving. De gemeentepolitiek heeft me altijd getrokken. Ik denk namelijk dat de inwoners zelf heel goed weten wat er moet gebeuren om hun gemeente nog mooier en leefbaarder te maken. Samen met een aantal andere raadsleden ben ik aan de slag om te kijken hoe we binnen Noordenveld inwonersparticipatie nog beter op de kaart krijgen. 

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 september 2021 | Een proces opzich
1 september 2020 | Waardevolle momenten

Armein Sikkenga, Roden

Armein (1983) is geboren en getogen in Roden. Hij is inmiddels al bijna 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Begonnen als leerkracht op o.b.s. De Flint in Nietap en tegenwoordig alweer vele jaren op openbare daltonbasisschool Het Valkhof in Roden.

‘De afgelopen 4 jaar heb ik mij als raadslid namens Gemeentebelangen vooral beziggehouden met sportaccommodaties, Toerisme & Recreatie, Kunst & Cultuur en het dorp Nieuw-Roden. De afgelopen 4 jaar is er veel bereikt, maar op een aantal gebieden is er nog winst te behalen. Zo denk ik dat we moeten blijven investeren in de sport, maar ook zie ik mogelijkheden voor de inrichting van de Brink in Roden, moeten we kijken naar het aanbod voor de jeugd (met name de 14 tot 18 jarigen) en zijn veilige verkeersroutes van en naar scholen en sportaccommodaties een aandachtspunt. Ik zie dit als een mooie uitdaging voor de komende periode.’

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 mei 2022: | Optimist, Realist of Pessimist?
1 oktober 2021: | Politiek en Rodermarkt
1 november 2020: | Begroting 

Rik van der Es, Roden

Rik (1984) is geboren en getogen op de Brink in Roden en is altijd actief geweest in het verenigingsleven (Volksvermaken Roden, AV’75, VV Roden, Gemeentebelangen). Hij werkt als Evenementencoördinator, management ondersteuner regio Drenthe en medewerker marketing & communicatie voor VNO-NCW MKB Noord.

“Een praatje met de buurman, een gezellig en divers winkelcentrum, gezonde ondernemers, florerende (sport) verenigingen, actieve vrijwilligers, leuke evenementen, moi zeggen, een schone omgeving, prachtige natuur, een behulpzame en meedenkende gemeente en alle voorzieningen dichtbij. Een kleine greep van de vele ingrediënten die zorgen voor een goede leefbaarheid van een gelukkig Noordenveld. Daar wil ik mij voor inzetten! Niet in het pluche wachten op wat komen gaat, maar actief en met inwoners voorop in de strijd om Noordenveld nog mooier te maken!”

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:

Sander Renkema, Roden

Sander (1978) werkt bij een grote telecom aanbieder als opleidingsmanager. Hij is opgegroeid en woont in Roden en ziet zichzelf als een betrokken Noordenvelder. In het verenigingsleven (hockeyclub MHC Roden) heeft hij jarenlang allerlei functies bekleed en daarbij had hij samenwerken hoog in het vaandel staan.

“Plannen, ideeën en verplichtingen zijn er voldoende. Ook voor Noordenveld. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van huizen en de energietransitie. Als inwoners van onze mooie gemeente hebben we invloed op deze zaken en maken we zo onze toekomst. Belangrijk is dat we samenwerken, naar elkaar luisteren en oog hebben voor elkaars invalshoeken! Zo maken we van uitdagingen kansen!”

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 maart 2022: | De kracht van verenigen

Hans Strik, Norg

Hans (1962)  heeft 40 jaar gewerkt als ambtenaar hoofd bibliotheek, onderwijs en sport en plaatsvervangend hoofd Arbeid in Maastricht en Zwolle. Daarnaast was hij  15 jaar lang voorzitter van zowel de lokale als landelijke ondernemingsraad. Sinds drie jaar is hij voorzitter van het jeugdbestuur bij voetbalvereniging GOMOS uit Norg en penningmeester van de Verkeersgroep in Norg. Na 33 jaar in Limburg gewoond te hebben gewoond zijn hij en zijn vrouw Tiny teruggekomen naar het noorden en in het mooie, gezellige Norg gaan wonen.

“De lokale politiek heeft mij altijd getrokken en ik wil mij  inzetten voor de bewoners van Noordenveld door te luisteren naar wat ze bezig houdt en waar zij over mee willen praten. Ik sta dicht bij de mensen en wil ik ze aan de voorkant mee te laten participeren in de besluitvorming rond politieke zaken. Verder ga ik mij inzetten voor betere sportaccommodaties en faciliteiten en de leefbaarheid in de gemeente Noordenveld in het algemeen.”

Portefeuilles:
n.n.b.

Blogs:

Jan ten Hoor, Peize

“Het lokale en pragmatische van de gemeentelijke politiek, de ‘doen-aanpak’ spreekt me aan, in tegenstelling tot partijen die hun lokaal programma en standpunten voortdurend moeten toetsen aan hetgeen landelijk wordt bepaald.” Jan (1958) is ondernemer in de wereld van recreatie en toerisme, thuis in belangenbehartiging en daardoor denkt hij een goede brugfunctie te kunnen vervullen tussen ondernemers enerzijds en ambtenaren/bestuurders anderzijds. “Gemeentebelangen toont lef en is ondernemend met de inhoud van haar verkiezingsprogramma. Ik wil graag dat de inwoners trots zijn op het feit dat ze in het meest aantrekkelijke deel van Nederland wonen”. Jan is geboren in Norg, opgegroeid in Roden en woont in Peize en heeft daarmee een hechte band met de gemeente.

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 mei 2021 | Veenhuizen en z’n nieuwe eigenaren
1 april 2020 | Gekozen tot voorzitter van de raadscommissie

Casper Colenbrander, Roden

“Graag steek in mijn handen uit de mouwen voor een mooi Noordenveld, waarbij ik een aanspreekpunt voor de inwoners wil zijn”. Jarco (1991) is nieuw deze raadsperiode. Hij is woonachtig in Peize en fysio- manueel therapeut van beroep. Jarco is op sportief gebied actief binnen de v.v. Peize. Hij zal zich de komende periode inzetten op de gebieden gezondheid en zorg en welzijn. Ook jeugdbeleid mag zeker niet vergeten worden de komende periode, “Er moet meer te doen zijn voor de jeugd in de gemeente”.

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

GB TV

Agenda

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

september

Geen Evenementen

X