Wethouders & Fractie

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld bestaat uit burgemeester Smid (PvdA), de wethouders Kirsten Ipema en Jos Darwinkel namens Gemeentebelangen Noordenveld, Robert Meijer (VVD) en Alex Wekema (PvdA/Groen Links).

Kirsten Ipema, Langelo – 1e loco

Kirsten (1981) is sinds 2018 wethouder in Noordenveld. Zij is verantwoordelijk voor onder andere Beheer Openbare Ruimte, Zorg en Welzijn en Duurzaamheid. Bij de komende verkiezingen is zij de lijsttrekker van Gemeentebelangen.

Voordat zij wethouder werd, was Kirsten manager en adviseur bij een ingenieursbureau. Daar hield ze zich onder andere bezig met duurzaam bouwen. “Ik vind het geweldig dat ik wethouder mag zijn in Noordenveld. Samen met de gemeentelijke organisatie, de gemeenteraad en vooral ook onze inwoners, ondernemers en verenigingen zorgen we dat Noordenveld een mooie plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren. De komende tijd wil ik vooral graag dat we weer meer in verbinding komen met elkaar. Corona heeft wel gezorgd voor een zekere afstand tussen mensen, een soort tweedeling. Ik hoop dat we dat kunnen herstellen.”

Portefeuilles:
Duurzaamheid/ energietransitie (incl. klimaat), Welzijn: WMO, inclusie, ouderen en vrijwilligers, Bestuurlijk trekker Woonvisie, Woningcorporaties, Onderwijs, Water, landbouw, natuur en bodem, Doorontwikkeling Veenhuizen, Nieuwbouw werf en grondstoffencentrum

Blogs:
1 maart 2023 | De jeugd heeft de toekomst
1 december 2021 | Afstand
1 juni 2021 | Wat is waar?
1 mei 2020 | De kracht van onze samenleving

Jos Darwinkel, Roden – 4e loco

Jos (1989) is sinds mei 2022 wethouder namens Gemeentebelangen. Hij is o.a. verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimtelijke Ordening – Woningbouw, Omgevingsvisie, Economie, Recreatie en Toerisme, Dorpen- en leefbaarheidsfonds en de centrumontwikkeling van (Nieuw-) Roden.

Jos woont met zijn vrouw en zoon in Roden. Hij studeerde Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en startte zijn loopbaan bij de provincie Groningen in het gaswinningsdossier. Voordat hij wethouder werd was hij werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast is hij acht jaar actief geweest als raadslid.

Het mooie aan de gemeentepolitiek vindt Jos dat er concrete dingen gerealiseerd kunnen worden. Zaken die rechtstreeks ingrijpen op de eigen leefomgeving van mensen. Hij wil Noordenveld graag verder uitbouwen als gemeente met één van de beste woon- en werkgebieden van Nederland.

Portefeuilles::
Ruimtelijke Ordening extern: ontwikkeling en grondexploitatie, Omgevingsvisie, Economische Zaken: ondernemerscontacten en acquisitie, Centrumontwikkeling Roden, Recreatie & toerisme, Dorpenfonds, Fonds Leefbaarheid, Dorpsplan Nieuw-Roden

Blogs:
1 maart 2022 | Noordenveld bij landelijke top
1 maart 2021 | Russische Taferelen
1 februari 2020 | Specie in de Bak

Gemeenteraadsfractie

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld bestaat uit tien raadsleden en vergadert elke woensdagavond voorafgaand aan de raads en commissievergaderingen. De data hiervan tref je in onze agenda. Wil je graag in contact komen met de fractie dan kun je een mailtje sturen naar fractie@gemeentebelangennoordenveld.nl 

Richard Veurman, Peize – Fractievoorzitter

Richard (1982) is in zijn werkzame leven mentor/ docent op de Esborg in Roden. Hij is maatschappelijk betrokken binnen het dorp Peize, waar hij nu 15 jaar bestuurslid is van Volksvermaken Peize, waarvan 11 jaar als voorzitter. Zijn bestuursactiviteiten is hij begonnen op 18-jarige leeftijd bij de Belangenvereniging Altena.

‘’We wonen in één van de mooiste gebieden van ons land, met steden als Groningen en Assen om de hoek. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het zowel qua welvaart als welzijn goed toeven is in de kop van Drenthe. Met mijn inbreng wil ik me hard maken om deze kwaliteiten te waarborgen én te verbeteren waar dat kan.’’

De afgelopen 4 jaren is Richard namens Gemeentebelangen actief geweest in de gemeenteraad van Noordenveld. ‘’Het is een eer om zitting te nemen in de gemeenteraad. Het samenwerken binnen onze fractie, met raadsleden van andere partijen maar zeker ook met onze inwoners, is iets waar ik erg veel energie van heb gekregen. De komende 4 jaren hoop ik me dan ook weer te mogen inzetten voor de belangen van onze inwoners en bedrijven.’’

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 april 2023 | Activiteiten door en voor elkaar
1 februari 2022 | Harde werkers
1 december 2020 | Doe het maar eens goed

Armein Sikkenga, Roden

Armein (1983) is geboren en getogen in Roden. Hij is inmiddels al bijna 20 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Begonnen als leerkracht op o.b.s. De Flint in Nietap en tegenwoordig alweer vele jaren op openbare daltonbasisschool Het Valkhof in Roden.

‘De afgelopen 4 jaar heb ik mij als raadslid namens Gemeentebelangen vooral beziggehouden met sportaccommodaties, Toerisme & Recreatie, Kunst & Cultuur en het dorp Nieuw-Roden. De afgelopen 4 jaar is er veel bereikt, maar op een aantal gebieden is er nog winst te behalen. Zo denk ik dat we moeten blijven investeren in de sport, maar ook zie ik mogelijkheden voor de inrichting van de Brink in Roden, moeten we kijken naar het aanbod voor de jeugd (met name de 14 tot 18 jarigen) en zijn veilige verkeersroutes van en naar scholen en sportaccommodaties een aandachtspunt. Ik zie dit als een mooie uitdaging voor de komende periode.’

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 mei 2022: | Optimist, Realist of Pessimist?
1 oktober 2021: | Politiek en Rodermarkt
1 november 2020: | Begroting 

Rik van der Es, Roden

Rik (1984) is geboren en getogen op de Brink in Roden en is altijd actief geweest in het verenigingsleven (Volksvermaken Roden, AV’75, VV Roden, Gemeentebelangen). Hij werkt als Evenementencoördinator, management ondersteuner regio Drenthe en medewerker marketing & communicatie voor VNO-NCW MKB Noord.

“Een praatje met de buurman, een gezellig en divers winkelcentrum, gezonde ondernemers, florerende (sport) verenigingen, actieve vrijwilligers, leuke evenementen, moi zeggen, een schone omgeving, prachtige natuur, een behulpzame en meedenkende gemeente en alle voorzieningen dichtbij. Een kleine greep van de vele ingrediënten die zorgen voor een goede leefbaarheid van een gelukkig Noordenveld. Daar wil ik mij voor inzetten! Niet in het pluche wachten op wat komen gaat, maar actief en met inwoners voorop in de strijd om Noordenveld nog mooier te maken!”

Portefeuilles:
De kern Roden, Kunst/Cultuur/Recreatie/Veenhuizen, Vernieuwing democratie/Participatie, Economische zaken

Blogs:
1 mei 2022: | Dieverdoatsie of Overlast?

Sander Renkema, Roden

Sander (1978) werkt bij een grote telecom aanbieder als opleidingsmanager. Hij is opgegroeid en woont in Roden en ziet zichzelf als een betrokken Noordenvelder. In het verenigingsleven (hockeyclub MHC Roden) heeft hij jarenlang allerlei functies bekleed en daarbij had hij samenwerken hoog in het vaandel staan.

“Plannen, ideeën en verplichtingen zijn er voldoende. Ook voor Noordenveld. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van huizen en de energietransitie. Als inwoners van onze mooie gemeente hebben we invloed op deze zaken en maken we zo onze toekomst. Belangrijk is dat we samenwerken, naar elkaar luisteren en oog hebben voor elkaars invalshoeken! Zo maken we van uitdagingen kansen!”

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 juli 2023: | De uitdagingen van een hond
1 maart 2022: | De kracht van verenigen

Hans Strik, Norg

Hans (1962)  heeft 40 jaar gewerkt als ambtenaar hoofd bibliotheek, onderwijs en sport en plaatsvervangend hoofd Arbeid in Maastricht en Zwolle. Daarnaast was hij  15 jaar lang voorzitter van zowel de lokale als landelijke ondernemingsraad. Sinds drie jaar is hij voorzitter van het jeugdbestuur bij voetbalvereniging GOMOS uit Norg en penningmeester van de Verkeersgroep in Norg. Na 33 jaar in Limburg gewoond te hebben gewoond zijn hij en zijn vrouw Tiny teruggekomen naar het noorden en in het mooie, gezellige Norg gaan wonen.

“De lokale politiek heeft mij altijd getrokken en ik wil mij  inzetten voor de bewoners van Noordenveld door te luisteren naar wat ze bezig houdt en waar zij over mee willen praten. Ik sta dicht bij de mensen en wil ik ze aan de voorkant mee te laten participeren in de besluitvorming rond politieke zaken. Verder ga ik mij inzetten voor betere sportaccommodaties en faciliteiten en de leefbaarheid in de gemeente Noordenveld in het algemeen.”

Portefeuilles:
n.n.b.

Blogs:
1 juni 2022 | Hans Strik stelt zich voor

Jan ten Hoor, Peize

“Het lokale en pragmatische van de gemeentelijke politiek, de ‘doen-aanpak’ spreekt me aan, in tegenstelling tot partijen die hun lokaal programma en standpunten voortdurend moeten toetsen aan hetgeen landelijk wordt bepaald.” Jan (1958) is ondernemer in de wereld van recreatie en toerisme, thuis in belangenbehartiging en daardoor denkt hij een goede brugfunctie te kunnen vervullen tussen ondernemers enerzijds en ambtenaren/bestuurders anderzijds. “Gemeentebelangen toont lef en is ondernemend met de inhoud van haar verkiezingsprogramma. Ik wil graag dat de inwoners trots zijn op het feit dat ze in het meest aantrekkelijke deel van Nederland wonen”. Jan is geboren in Norg, opgegroeid in Roden en woont in Peize en heeft daarmee een hechte band met de gemeente.

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 oktober 2022 | Woonvisie of wooncrisis?
1 mei 2021 | Veenhuizen en z’n nieuwe eigenaren
1 april 2020 | Gekozen tot voorzitter van de raadscommissie

Casper Colenbrander, Roden

“Het goed vertalen van mooie ideeën van onze inwoners naar uitvoerbaar beleid voor de gemeente is waar we het verschil maken.”

Casper (1998) als jongste raadslid nieuw in deze raadsperiode. Hij is woont in Roden en studeert in Groningen. Als vrijwilliger is hij al jaren actief bij het erfgoed in de gemeente. De komende periode zet hij vooral zich in op het gebied van woningbouw en duurzaamheid, want Casper wil later zelf ook nog een mooi en betaalbaar Noordenveld kunnen wonen.

“De komende periode moeten we gebied van wonen en klimaat keuzes gaan maken die van grote invloed zullen zijn op de komende decennia. Daarbij moeten we goed rekening houden met de wensen van onze huidige en toekomstige inwoners.”

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 november 2022 | Nu bouwen om leefbaarheid te houden

Herman van der Roest, Roden

 

Herman van der Roest (1978) geboren in Groningen, en op twee jarige leeftijd verhuist naar Roden. Sinds 2009 zelfstandig ondernemer in de rijschool wereld en in 2019 eigenaar van Dijkstra ballonvaarten te Roden geworden.

In April 2023 heeft Herman de plaats ingenomen van Hendrik Smeenge, omdat Hendrik plaats heeft genomen in de provinciale staten van Drenthe.

De politiek heeft mij altijd al getrokken, en nu kan ik meepraten over wat erin de gemeente Noordenveld leeft. En wil graag mijn steentje bijdragen aan een leefbaar Noordenveld.

Portefeuilles:
N.n.b.

Blogs:
1 juni 2023: | Instappen op een rijdende trein

Roelof Blomsma, Roderwolde

Roelof (1961) werkte het grootste deel van zijn werkzame leven bij de politie in de opsporing vanuit een financieel economisch perspectief. Een leven lang leren is typerend voor hem. Zo volgde hij diverse financieel economische studies naast zijn werk, gezin en verenigingsleven, hetgeen uiteindelijk resulteerde in WO afstuderen in managementwetenschap, afstudeerrichting accounting and finance. In 1987 streek hij neer in Roderwolde en vanaf dat moment is hij continue actief geweest in het dorp. Zo was hij onder andere 18 jaar bestuurslid (9 jaar voorzitter) van Dorpsbelangen Roderwolde e.o., bestuurslid van Stichting Dorpshuis en is hij penningmeester van het Openluchtspel Roderwolde.

Het iets betekenen voor de maatschappij is voor mij belangrijk. Dat was mijn drijfveer bij de politie, in de rollen die ik vervul(de) in het verenigingsleven in mijn directe omgeving en waar ik nu met inzet voor Gemeentebelangen invulling aan wil geven.

Samen en dan bedoel ik samen met de inwoners van Noordenveld, maken wij onze leefomgeving. Die is mooi en goed maar we moeten er aan werken om dat zo te houden en verder te verbeteren. Daar wil ik mij voor inzetten, waarbij zaken als veiligheid in zijn breedste vorm, financiën en het sociaal domein mijn bijzondere aandacht hebben. Ik vind het fijn dat ik de kans krijg om met Gemeentebelangen daarover mee te denken en samen aan te werken.

Portefeuilles:
Financien / Belastingen / Sociaal Domein

Blogs:

Jochem Schaap, Roden

Jochem

Portefeuilles:

Blogs:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

mei

14mei20:0022:00Algemene Ledenvergadering

29mei20:0023:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldJe bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

X