Wethouders & Fractie

College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld bestaat uit burgemeester Smid (PvdA) de wethouders Henk Kosters en Kirsten Ipema namens Gemeentebelangen Noordenveld, Jeroen Westendorp (CDA/CU) en Wekema (PvdA/Groen Links).

Henk Kosters, Peize – 1e locoburgermeester


Henk (1957) heeft jarenlang gewerkt als manager bij Dienst Landelijk Gebied van Noord-Nederland. Hij is momenteel wethouder en 1e loco-burgemeester met onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken. “Samen met inwoners, organisaties en bedrijven werk ik aan oplossingen voor de vragen en opgaven in onze gemeente zoals ik dat de afgelopen vier jaar als wethouder ook heb gedaan; pragmatisch en gewoon doen!” Henk is er van overtuigd dat je de beste resultaten boekt als je het samen doet: alleen ga je sneller; samen kom je verder.

Portefeuilles:
Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Economische Zaken, Landelijk Gebied, Regio Groningen Assen.

Blogs:
1 okt 2020 | Zorg voor morgen?

Kirsten Ipema, Langelo – 4e locoburgemeester


Kirsten (1981) is als wethouder verantwoordelijk voor onder andere Beheer Openbare Ruimte, Zorg en Welzijn en Duurzaamheid. Kirsten studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en werkte voorheen als manager bij Royal HaskoningDHV. Vanuit het verenigingsleven van Langelo kwam zij in aanraking met de politiek en wil zich graag inzetten voor een duurzame samenleving. “Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen meepraten over wat er in Noordenveld gebeurt en hoe hun leefomgeving eruitziet. Laten we samen onze gemeente nog mooier, duurzamer en gezonder maken.”

Portefeuilles:
Duurzaamheid en Energietransitie, Zorg en Welzijn, Beheer Openbare Ruimte, Volkshuisvesting, Milieu.

Blogs:
1 juni 2020 | Wat is waar?
1 mei 2020 | De kracht van onze samenleving

Gemeenteraadsfractie

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld bestaat uit negen raadsleden en vergadert elke woensdagavond voorafgaand aan de raads en commissievergaderingen. De data hiervan tref je in onze agenda. Wil je graag in contact komen met de fractie dan kun je een mailtje sturen naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl 

Rikus Koopman, Norg – Fractievoorzitter

“Ik wil mijn steentje bijdragen aan een nog leefbaarder Noordenveld. Lokaal maatwerk is daarbij mijn advies.”

Rikus (1956) heeft gewerkt in de sociale verzekeringen en heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan als bestuurder en als lid van het management bij de vakbond. Daarnaast heeft hij verschillende functies in het verenigingsleven bekleed. Hij is nu zelfstandig ondernemer werkzaam op het gebied van arbeidsrecht en personeelszaken.

Portefeuilles:
Kern Norg, Financiën, Arbeidsmarktbeleid, Werk en inkomen, Verkeer en vervoer.

Blogs:
1 feb 2021 | Genieten van de dingen die wél mogelijk zijn 

Jos Darwinkel, Roden – Vicefractievoorzitter

Jos (1989) studeerde Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam als adviseur Noord-Nederland voor de ministeries Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij vindt dat plaatselijke problemen plaatselijk moeten worden opgelost: “Graag wil ik een echte volksvertegenwoordiger zijn, laagdrempelig en toegankelijk voor de mensen in de gemeente.” Het mooie van de gemeentelijke politiek vindt Jos dat er daadwerkelijk wat gerealiseerd kan worden op concreet niveau. Een-tweetjes maken met de bevolking. Het is goed dat een plaatselijke partij als Gemeentebelangen met haar wortels in het verenigingsleven weet wat er speelt onder de mensen in de gemeente en hiermee aan de slag gaat.

Portefeuilles:
Kern Roden, Economische zaken, Sport, Accommodaties, Dienstverlening.

Blogs:
1 mrt 2021 | Russische Taferelen
1 feb 2020 | Specie in de Bak

Hendrik Smeenge, Lieveren


Hendrik (1963) is melkveehouder in Lieveren en met meer dan 10 jaar ervaring in de Noordenveldse politiek het langstzittende raadslid. Voor hem is dé reden om op Gemeentebelangen te stemmen dat men de problemen en ontwikkelingen met passend maatwerk wil oplossen in de uw leefomgeving. “Dankzij overleg met LTO en direct betrokkenen heeft Gemeentebelangen bijvoorbeeld maatwerk kunnen leveren in het bestemmingsplan Buitengebied. Daardoor kan nu 90 tot 95% van de boeren, ondernemers en inwoners in het buitengebied zich verder ontwikkelen of een snellere bouwprocedure doorlopen.”

Portefeuilles:
Ruimtelijke ordening, Bouw & woningtoezicht, Landelijk gebied, Landbouw & Natuur, Beheer Openbare Ruimte, Woningscorporaties.

Blogs:
1 jul 2020 | Aan het hart

Ryanne Meijer, Roden


Ryanne (1980) studeerde Nederlands Recht, Organisatiepsychologie en volgde daarnaast een coachopleiding. Op dit moment is zij werkzaam bij Zonnehuisgroep Noord als teamcoach. Samen met haar kinderen is zij woonachtig in het mooie Roden.
“ De maatschappij, dat zijn wij! Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen in de samenleving. De gemeentepolitiek heeft me altijd getrokken. Ik denk namelijk dat de inwoners zelf heel goed weten wat er moet gebeuren om hun gemeente nog mooier en leefbaarder te maken. Samen met een aantal andere raadsleden ben ik aan de slag om te kijken hoe we binnen Noordenveld inwonersparticipatie nog beter op de kaart krijgen. Ideeën hierover zijn altijd welkom! Daarnaast kijken we hoe we als raad effectiever en efficiënter kunnen vergaderen, zodat de vergaderingen voor onze inwoners aantrekkelijker worden om te volgen.
Wat betreft de onderwerpen die aan bod komen binnen de raad, zou je me een veelvraat kunnen noemen. Ik ben graag van alles op de hoogte en denk over alle onderwerpen graag mee. De onderwerpen waar ik de meeste affiniteit mee heb zijn het sociaal domein, dienstverlening en vernieuwing democratie”.

Portefeuilles:
Vernieuwing democratie & participatie, Nieuwkomers, Sociaal wijkbeeheer

Blogs:
1 sep 2021 | Een proces opzich
1 sep 2020 | Waardevolle momenten

Richard Veurman, Peize


Richard (1982) is momenteel leraar in opleiding en werkt als zzp’er in de hoveniersbranche. Verder is hij betrokken binnen verschillende verenigingen in Peize. Hij is jeugdtrainer/-coach bij de vv Peize en voorzitter van Vereniging Volksvermaken Peize. ”Gemeentebelangen staat bekend als een partij die middenin de samenleving is gevestigd. Ook het feit dat een plaatselijke partij als Gemeentebelangen met haar wortels in het verenigingsleven staat, trekt mij erg aan. Mede door het vrijwilligerswerk en het vele contact met de mensen, kan ik mijn rol als volksvertegenwoordiger goed uitoefenen. Goede huisvesting van scholen en een uitstraling waar we trots op kunnen zijn in de verschillende dorpen, zijn voor mij een aantal speerpunten deze raadsperiode.” 

Portefeuilles:
Kern Peize, Sociale Zaken, Onderwijs, Veiligheid & Handhaving, Afval, ICT & Inkoop Milieu.

Blogs:
1 december 2020 | Doe het maar eens goed

Jeroen Kruims, Roderwolde

Jeroen (1983) woont in Roderwolde met vriendin en 2 dochters. Hij is nieuw deze raadsperiode. In het verenigingsleven van Roderwolde is hij actief betrokken bij Dorpshuis, de MR van school en via zijn vriendin bij toneelclub en openluchtspel. Vanuit zijn werk als projectleider in de ondergrondse infrastructuur is hij actief in de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Noordenveld.

Hij gaat binnen Gemeentebelangen voor leefbaarheid en burgerparticipatie in zowel de kleine als de grote kernen. Speerpunten zijn daarbij mogelijkheden voor starters, langer in je eigen omgeving blijven wonen en faciliteren van initiatieven die uit de bevolking komen. “Er wacht de komende jaren verder een grote uitdaging voor de bewoners en de gemeente in de verdere verduurzaming van de gemeente, maar ik verwacht dat we met elkaar stappen kunnen maken op het gebied van de energietransitie”

Portefeuilles:
Gasopslag Langelo, Omgevingswet, Regio Groningen-Assen, Duurzaamheid, Gemeentelijke eigendommen.

Blogs:
1 mrt 2020 | De energietransitie: Niet regisseren maar faciliteren
1 apr 2021 | Tegenstellingen

Jan ten Hoor, Peize

“Het lokale en pragmatische van de gemeentelijke politiek, de ‘doen-aanpak’ spreekt me aan, in tegenstelling tot partijen die hun lokaal programma en standpunten voortdurend moeten toetsen aan hetgeen landelijk wordt bepaald.” Jan (1958) is ondernemer in de wereld van recreatie en toerisme, thuis in belangenbehartiging en daardoor denkt hij een goede brugfunctie te kunnen vervullen tussen ondernemers enerzijds en ambtenaren/bestuurders anderzijds. “Gemeentebelangen toont lef en is ondernemend met de inhoud van haar verkiezingsprogramma. Ik wil graag dat de inwoners trots zijn op het feit dat ze in het meest aantrekkelijke deel van Nederland wonen”. Jan is geboren in Norg, opgegroeid in Roden en woont in Peize en heeft daarmee een hechte band met de gemeente.

Portefeuilles:
Veenhuizen

Blogs:
1 apr 2020 | Gekozen tot voorzitter van de raadscommissie
1 mei 2021 | Veenhuizen en z’n nieuwe eigenaren

Jarco Westerhof, Peize

“Graag steek in mijn handen uit de mouwen voor een mooi Noordenveld, waarbij ik een aanspreekpunt voor de inwoners wil zijn”. Jarco (1991) is nieuw deze raadsperiode. Hij is woonachtig in Peize en fysio- manueel therapeut van beroep. Jarco is op sportief gebied actief binnen de v.v. Peize. Hij zal zich de komende periode inzetten op de gebieden gezondheid en zorg en welzijn. Ook jeugdbeleid mag zeker niet vergeten worden de komende periode, “Er moet meer te doen zijn voor de jeugd in de gemeente”.

Portefeuilles:
Volksgezondheid, Jeugdbeleid (jeugdraad), Zorg & Welzijn, WMO.

Blogs:
1 juli 2021 | Maak je niet zo dik!
1 jun 2020 | Opgeven is geen optie

Armein Sikkenga, Roden

Armein (1983) is leerkracht in het basisonderwijs en sinds 2018 raadslid. Hij vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de samenleving en ziet het als een eer om de inwoners van Noordenveld te mogen vertegenwoordigen. Armein is altijd actief geweest in het verenigingsleven en ziet hier ook grote mogelijkheden. Met name het verbeteren van de sportaccommodaties ziet hij als een doel voor de komende 4 jaar. Je kunt hierbij o.a. denken aan kunstgras. De aantrekkingskracht naar de verschillende verenigingen zal worden verhoogd en het spelplezier en het niveau zal alleen maar toenemen. Een al lang gekoesterde wens van zowel verenigingen als sporters!

Portefeuilles:
Kern Nieuw Roden, Kunst & Cultuur, Toerisme & Recreatie

Blogs:
1 okt 2021: | Politiek en Rodermarkt
1 nov 2020: | Begroting 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

GB TV

Agenda

januari

Geen Evenementen

februari

Geen Evenementen

maart

Geen Evenementen

X