Wat is waar?

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer vraagt wethouder Kirsten Ipema zich af wat waar is.

De vorige keer dat ik een blog mocht schrijven voor Gemeentebelangen, is een jaar geleden. We zaten net in de ‘eerste lockdown’ – die we natuurlijk toen nog niet zo noemden. En ik probeerde alvast vooruit te kijken naar de ‘tijd na Corona’. Destijds hoopte ik nog dat dat na de zomervakantie wel zover zou zijn, ik sloot af met ‘hopelijk tot snel’. Inmiddels weten we wel beter, het heeft nu al meer dan een jaar geduurd en we zitten er nog middenin. Gelukkig mag er nu weer wat meer en er is perspectief richting het einde van de maatregelen, maar het is wel duidelijk dat er klappen zijn gevallen. 

In de eerste plaats natuurlijk bij de mensen die rechtstreeks getroffen zijn door Corona, de slachtoffers en nabestaanden. Onder de slachtoffers zijn ook mensen die niet heel heftige verschijnselen hebben gehad, maar wel langdurig met de gevolgen van de ziekte te maken hebben. In Noord-Nederland is het aantal besmettingen relatief beperkt gebleven, maar hebben we evengoed te maken met de gevolgen van de ziekte èn van de maatregelen. Denk aan de zorgmedewerkers, die zich maandenlang tot het uiterste hebben ingespannen en soms nog steeds niet zeker weten of ze rustig vakantie kunnen vieren. Of denk aan de jongeren, en aan de mensen met een kwetsbare gezondheid, die extra te lijden hebben gehad onder de situatie. De ouders die thuisonderwijs moesten geven, en de docenten die nog harder moeten werken om hun leerlingen te bereiken. En natuurlijk de ondernemers en hun teams, die niet volop aan het werk konden of soms zelfs helemaal moesten sluiten. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de coronacrisis op langere termijn doorwerkt voor onze economie, maar zo’n lange  periode met beperkingen kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Voor onze bedrijven, voor de werkgelegenheid, maar natuurlijk ook voor de financiële gezondheid van ons land. Nu had Nederland natuurlijk gelukkig een (meer dan?) gezonde reserve, maar er zijn ook landen die er voor Corona al minder goed voor stonden. Uiteindelijk zijn we als landje zeer afhankelijk van de wereldeconomie, dus ook daar gaan we mee te maken krijgen.

De tekst gaat onder de foto verder.

Onzeker

Ook voor de gemeente is het nog heel onduidelijk waar we de komende tijd mee te maken gaan krijgen. Hebben onze inwoners meer hulp en ondersteuning nodig van de gemeente na Corona? Zullen er meer mensen een beroep doen op een uitkering? Worden we als gemeenten gecompenseerd voor alle directe en indirecte coronakosten? Net als voor onze inwoners is het voor de gemeente onzeker wat de toekomst gaat brengen, dat heeft Corona nog maar eens extra duidelijk gemaakt.

Tegenstellingen 

Wat in coronatijd ook duidelijk zichtbaar is geworden, is dat het niet altijd gemakkelijk is om vast te stellen wat de waarheid is. Zoals raadslid Jeroen Kruims in een eerder blog al aanstipte, leven we in een tijd van groeiende tegenstellingen. Rondom Corona zijn die er ook, en dan doel ik echt niet alleen op complottheorieën en corona-ontkenners. Vaccineren zinloos, of zelfs gevaarlijk? Mondkapjes wel of niet effectief? In onze samenleving wordt er uiteenlopend over gedacht, en dit leidt tot spanningen tussen verschillende kampen. Van allerlei denkwijzen over Corona is het lang niet altijd duidelijk of ze kloppen. Het is belangrijk om je goed te laten informeren, maar de antwoorden die je vindt zijn sterk afhankelijk van de vraag die je stelt, en de manier waarop je die stelt. Van zaken die helemaal niet waar zijn, kun je zeer overtuigende bewijzen vinden. En van het tegenovergestelde ook! Tel daarbij op dat je op sociale media al snel in een ‘bubbel’ terechtkomt, die je bevestigt in je eigen gelijk. Als de feiten niet duidelijk zijn, of niet geaccepteerd worden als waar, is het moeilijk tot elkaar komen.

 Eigen gelijk

Corona is natuurlijk niet het enige onderwerp waar dit zo werkt. Neem bijvoorbeeld het klimaat. De meningen over hoever we moeten gaan lopen sterk uiteen, en dat kan en mag natuurlijk. Maar die uiteenlopende meningen zijn niet zelden gebaseerd op verschillende waarheden. Zelfs wetenschappers zijn het niet altijd eens, van de vraag of de mens de opwarming van de aarde wel kan beïnvloeden tot de vraag of een elektrische auto nu wel of niet duurzaam is. Op basis van dezelfde cijfers – maar vaak op basis van andere keuzes in welke cijfers ertoe doen. In de media worden de tegenstellingen nog eens aangescherpt (om van de sociale media nog maar te zwijgen). En vervolgens kent iedereen wel een voorbeeld of verhaal om het eigen gelijk te bevestigen. Hoe moeten we nu verstandige keuzes voor de toekomst maken, en ook nog draagvlak vinden voor die keuzes?

 In ieder geval is het belangrijk om kritisch te zijn op informatiestromen, maar ook de nuance te blijven zoeken, en begrip te blijven opbrengen voor mensen die anders of tegengesteld denken – hoe moeilijk dat soms ook is! ‘De waarheid is belangrijker dan de feiten’, schijnt de beroemde architect Frank Lloyd Wright te hebben gezegd, en dat maakt het des te belangrijker om met elkaar in gesprek te blijven en te weten te komen hoe iemands waarheid in elkaar zit. En vooral: laten we ons ervan bewust zijn dat onze eigen waarheid ook meer is dan alleen de feiten!

 Kirsten Ipema

1 april 2021 | Veenhuizen en z’n nieuwe eigenaren/

Veenhuizen is regelmatig onderwerp van gesprek in politiek Noordenveld. Over de erfgoedstatus ervan, de sluiting van de gevangenissen, het unieke gebied of de positie van ondernemers. In de laatste jaren ook vooral de rol van Rijksvastgoed, de eigenaar van de vele panden, voornamelijk van de leegstaande. Blij ben ik in ieder geval, als portefeuillehouder van Gemeentebelangen Noordenveld, dat de kogel nu door de kerk is, Rijksvastgoed gaat verkopen! De laatste jaren kon er niets tot weinig gebeuren omdat het rijk geen risico’s meer wilde nemen, tot frustratie van velen. Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

september

Geen Evenementen

X