Gemeentebelangen Noordenveld

In de #WeekVanDeToegankelijkheid gaat het voor ons ook over toegang tot werk. Werk is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van #meedoen en dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. @noordenveld werkt hier hard aan, en dat geldt ook voor de ondernemers in onze gemeente đŸ‘‡đŸ» https://twitter.com/Noordenveld/status/1313774851946094592

De Agendacommissie en het Presidium van de gemeenteraad van Noordenveld vergaderen morgenavond digitaal via Teams. De vergadering start om 19:00 uur en is te volgen via de livestream op de raadswebsite. #Digitaal #Teams #Live

Het laatste Gemeentebelangen nieuws

Raadsvergadering van 30 september weer online.

Raadsvergadering van 30 september weer online.

De houten tribune maakt het voor het publiek wat oncomfortabel maar voor de 23 raadsleden en het vijfkoppige college van de Gemeente Noordenveld werd de eerste fysieke raadsvergadering sinds 26 februari j.l. op woensdag 9 september als zeer welkom ervaren. De Health Hub aan de 1e energieweg in Roden was het decor voor deze vergadering. Hier konden alle Corona-maatregelen in acht worden genomen.

Ingehaald door de realiteit
Echter de realiteit heeft ons weer ingehaald en sinds maandag 28 september zijn bijeenkomsten voor 30 personen en meer niet meer toegestaan. Samen met de medewerkers van de griffie, de bodes en eventuele plaatsvervangende raadsleden is het daarom niet meer mogelijk om de raadsvergaderingen fysiek te organiseren en is er weer besloten om online via Microsoft Teams te vergaderen. De raad vergadert woensdag 30 september weer online.

De vergaderingen zijn te volgen via de website van de gemeente Noordenveld.

Lees meer
Motie Gemeentebelangen ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ unaniem aangenomen.

Motie Gemeentebelangen ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ unaniem aangenomen.

De Health Hub in Roden was gisteravond het decor van de eerste fysieke raadsvergadering van de Gemeente Noordenveld sinds 26 februari j.l. De gemeenteraad van Noordenveld week uit naar het kennisknooppunt aan de 1e Energieweg omdat de raadszaal van het gemeentehuis niet groot genoeg is om de corona-regels toe te kunnen passen en het online vergaderen als niet wenselijk werd ervaren.

Motie ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’

Tijdens de besluitvormende vergadering heeft Gemeentebelangen raadslid Ryanne Meijer-Steendam namens de fractie Gemeentebelangen Noordenveld en de duofractie PvdA/GroenLinks de motie ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ ingediend. “Als gemeente staan we voor een grote uitdaging op het gebied van de huisvesting van scholen. Binnen het huidige integraal huisvestingsplan (IHP) worden de plannen voor obs de Marke en obs de Flint steeds concreter”, begon Meijer-Steendam haar betoog. Dat de nood hoog is, moge duidelijk zijn. De situatie omtrent de Marke leidde al eerder tot een rondvraag van Gemeentebelangen raadslid Richard Veurman over de voorzieningen van het noodgebouw, waar de leerlingen al bijna 2 jaar bivakkeren. Ook de leerlingen van de Ronerborg en de Esborg wachten al een tijd op hun nieuwe gymzaal. Zo zijn er nog meer scholen binnen Noordenveld die binnen afzienbare tijd aan vervanging toe zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan cbs De Parel.

Lees meer

Blog: Henk Kosters

Zorgen voor morgen?

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer schrijft Gemeentebelangen wethouder Henk Kosters over zijn zorgen voor morgen.

“Volgens het schema ben jij aan de beurt” mailt Rik van der Es, ons manusje-van-alles-op-de-achtergrond. “Heb je al een leuk thema?” Goede vraag: nee dus. Waar ga ik over schrijven? Er zijn zoveel onderwerpen die mij bezighouden op dit moment! Dus na enig nadenken begin ik maar gewoon te tikken.

Thuis

Allereerst is daar natuurlijk de situatie thuis. Tineke is nog steeds herstellende van een hersenkneuzing en dat herstel verloopt grillig en duurt lang. Onlangs is ze begonnen met het revalidatie-traject in Beatrixoord. Je kunt je voorstellen dat ons dit (inmiddels al een jaar) best veel bezighoudt.

Thuiswerken

Vanwege de Corona heb ik vanaf maart tot de zomervakantie net als zoveel mensen heel veel thuisgewerkt. Mijn ervaring is tweeledig: ja je kunt best veel digitaal en op afstand doen en tegelijk heb ik vooral het echte contact gemist. En daarmee bedoel ik fysiek bij elkaar zijn en elkaar in de ogen kunnen kijken en ja ook sommige mensen even aanraken of knuffelen. Ook het informele contact is gering. Even bij iemand binnenlopen, even in de marges van de vergadering een moment van social talk of iets zakelijks regelen. Dat lukt digitaal veel en veel minder.

Ik was blij dat we in juni weer wat meer fysiek gingen vergaderen. Uiteraard met de RIVM-maatregelen. En toen heb ik ook diverse ondernemers bezocht. Natuurlijk heeft Corona invloed op veel ondernemers, organisaties en bedrijven ook al verschilt dat per branche. Ik was onder de indruk van de strijdlust, het doorzettingsvermogen en de creativiteit van de ondernemers! Die eigenschappen hadden en hebben we allemaal nodig. 

 Lees verder

Bekend als gewoon, gewoon bekend

Gemeentebelangen Noordenveld is een politieke kiesvereniging die plaatselijke problemen plaatselijk wil oplossen met plaatselijk actieve mensen. Het logo van Gemeentebelangen bestaat dan ook uit een bloem met zesentwintig blaadjes. Elk blaadje staat voor een dorp of buurtschap binnen de gemeente Noordenveld. Tezamen vormen zij de bloem die onze prachtige gemeente symboliseert. Dit is de kracht van Gemeentebelangen, wij zijn van iedereen, en we staan voor iedereen. Bekend als gewoon, gewoon bekend! Gemeentebelangen kan vrij opkomen voor de belangen van de inwoners van Noordenveld, vanuit het perspectief van onze eigen leefomgeving.  Wij hoeven geen rekening te houden met landelijke partijbelangen; de leefbaarheid van Noordenveld staat voor ons op de eerste plek.

Waarom Gemeentebelangen

 • Gemeentebelangen is een onafhankelijke lokale partij. Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijen en maken onze keuzes op basis van uw belangen als inwoner van de Gemeente Noordenveld
 • Wij staan midden in de samenleving van Noordenveld. We zijn actief in de gemeente, kritisch en staan dicht bij de inwoners
 • Wij voeren een gedegen financieel beleid, met reserves die zijn gebaseerd op werkelijke risico’s (niet oppotten)
 • Ons programma is helder en concreet, met veel ruimte voor uw inbreng
 • Gemeentebelangen kiest voor samenwerking en verbinding
 • Plaatselijke problemen moet je plaatselijk oplossen door plaatselijk bekende mensen
 • Zorg gaat ons nauw aan het hart
 • Noordenveld is en blijft zelfstandig
 • 50 kundige en bekende kandidaten
 • Al bijna 100 jaar een betrouwbaar merk
 • Wij staan voor alle 26 dorpen

Al bijna 100 jaar is Gemeentebelangen de grootste politieke kiesvereniging in onze gemeente. Met hart en ziel werken wij samen met u aan een gemeente waar je graag woont en verblijft. Door intensief contact met u, verenigingen en organisaties kunnen wij ontwikkelingen tijdig signaleren en in overleg met betrokken partijen snel en adequaat reageren.

GB TV

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

GB TV

Agenda

oktober

Geen Evenementen

november

Geen Evenementen

december

Geen Evenementen

X