Nu bouwen om leefbaarheid te houden

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze maand is het de beurt aan het jongste raadslid van de Noordenveldse raad, Casper Colenbrander. In zijn blog legt hij uit waarom woningbouw zo belangrijk is voor Noordenveld. 

Op dit moment zijn we druk bezig met de behandeling van de begroting voor 2023. Eén van de voorstellen is om structureel 680.000 euro per jaar vrij te maken voor een nieuw woningbouwteam. We hebben simpelweg onder andere meer bouwkundigen en projectleiders nodig dan dat we nu in huis hebben. Dit woningbouwteam is noodzakelijk om onze ambitie voor 800-1000 extra woning voor 2040 te bouwen. Maar waarom zijn we ook alweer zo ambitieus met woningbouw?

De afgelopen twintig jaar werd Noordenveld consistent gelabeld als krimpgemeente, maar na een ‘dieptepunt’ in 2010 is het aantal inwoners alweer aan het groeien. Tegelijkertijd vergrijst onze gemeente nog steeds en hebben we dus meer seniorenwoningen nodig. Met seniorenwoningen sla je twee vliegen in één klap, want er komt ook weer huis vrij voor bijvoorbeeld jonge gezinnen.

Ook landelijke ontwikkelingen spelen mee. Men dacht lange tijd dat Nederland qua woningbouw af was. Maar door gestage bevolkingsgroei en steeds meer kleine huishoudens, is de vraag voor woningen juist sterk toegenomen. Hierdoor zitten we nu met een tekort aan woningen en daarom gaan we veel bouwen.

De tekst gaat onder de foto verder.

Onvermijdelijk

Met ons doel om 800-1000 woningen erbij te bouwen, is het onvermijdelijk dat we naast kleine inbreiding, zoals nu in het centrum van Nieuw-Roden en straks ook bij het oude postkantoor van Roden plaatsvindt, ook grootschalig gaan bouwen. Grootschalig bouwen stuit echter vaak op veel kritiek van omwonenden, zoals nog laats duidelijk bleek uit de inspraakavond voor Peize-Zuid. Zonder grootschalige woningbouw krijgen we de klus echter niet geklaard.

Naast het bouwen voor de behoefte van onze eigen inwoners, is het ook van belang dat we als gemeente niet gaan krimpen en bij mijn voorkeur zelfs gaan groeien. Bij bevolkingskrimp en stagnatie komt namelijk het voorzieningsniveau, een cruciaal onderdeel van leefbaarheid, in het geding. En juist het hoge voorzieningsniveau in de vorm van de vele scholen, sportclubs, winkels enzovoorts maakt het leven in onze dorpen zo aantrekkelijk.

Afname van de leefbaarheid

Bevolkingskrimp en stagnatie leidt echter tot een afname van die leefbaarheid: zo trekken voorziening (zoals de banken) weg naar de stad, werd de buslijn voor Een en Zuidvelde (desondanks ons protest vanuit de raad en de petitie van de inwoners) vanwege “te weinig reizigers” wegbezuinigd, staat het Dr. Nassaucollege in Norg op het punt te verhuizen naar Assen en kampen veel vrijwilligersorganisaties met vergrijzing van hun ledenbestand. Hierdoor lopen we het gevaar dat de leefbaarheid van onze dorpen afneemt en dat moeten we voorkomen.

Daarom zijn we zo ambitieus op woningbouw en gaan we de komende jaar daar flink in investeren, want of we de komende jaren gaan krimpen of groeien hebben we als gemeente voor een groot deel zelf in handen. Woningbouw is hierbij het bepalende instrument. We weten dat we als Noordenveld sowieso nog eventjes gaan vergrijzen, maar met de bouw van betaalbare woningen kunnen we onze eigen jongeren thuis huisvesten en jonge gezinnen van elders aantrekken. Zo kan ook mijn generatie in een leefbaar en betaalbaar Noordenveld blijven wonen.

 

1 oktober | Woonvisie of wooncrisis?

We staan als raadsleden aan de vooravond van het bespreken en besluiten over de herziene Woonvisie van Noordenveld voor 2023 en verder. Iedere gemeente is wettelijk verplicht een actuele woonvisie te hebben, de huidige loopt dit jaar af, dus moeten we weer aan de bak.

Hoe anders is de woningmarkt nu ten opzichte van 5 jaar geleden; niet te vergelijken. De huidige woonvisie ging bijvoorbeeld nog uit van beperkte groei van het aantal inwoners en een zekere demografische ontwikkeling. Bovendien werd op langere termijn voorzien in een afnemend inwonertal van onze gemeente. Met de instroom van buiten onze landsgrenzen, de Corona crisis, de oorlog op het Europese continent en de sterke ontwikkeling van meer één en tweepersoons huishoudens is dit beeld compleet gewijzigd. Bovendien is de (toenemende)vraag van met name jonge gezinnen in de stad Groningen er eentje om serieus rekening mee te houden. Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

X