Woonvisie of wooncrisis?

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze maand is het de beurt aan raadslid Jan ten Hoor. Hij is van mening dat de wooncricis opgelost kan worden met een flexibele woonvisie. 

We staan als raadsleden aan de vooravond van het bespreken en besluiten over de herziene Woonvisie van Noordenveld voor 2023 en verder. Iedere gemeente is wettelijk verplicht een actuele woonvisie te hebben, de huidige loopt dit jaar af, dus moeten we weer aan de bak.

Hoe anders is de woningmarkt nu ten opzichte van 5 jaar geleden; niet te vergelijken. De huidige woonvisie ging bijvoorbeeld nog uit van beperkte groei van het aantal inwoners en een zekere demografische ontwikkeling. Bovendien werd op langere termijn voorzien in een afnemend inwonertal van onze gemeente. Met de instroom van buiten onze landsgrenzen, de Corona crisis, de oorlog op het Europese continent en de sterke ontwikkeling van meer één en tweepersoons huishoudens is dit beeld compleet gewijzigd. Bovendien is de (toenemende)vraag van met name jonge gezinnen in de stad Groningen er eentje om serieus rekening mee te houden.

flexibel woonbeleid

Deze omstandigheden vragen, naar mijn mening, om een veel soepeler en flexibel woonbeleid in onze gemeente en wel op zeer korte termijn. Stel dus een woonvisie op die ambtenaren het instrumentarium geven om adequaat, concreet en ruimhartig omgaan met aanvragen die passen binnen ruime kaders én anticipeer daar nu alvast op. Geef als raad nu ruimte en mandaat aan de ambtenaren om te handelen, het is immers nu crisis en crisis vraagt om actie. Voorbeelden hiervan zijn: dubbele bewoning, kangeroewonen, mantelzorgwonen.

De tekst gaat onder de foto verder.

Vakantieparken

We hebben enige jaren geleden als gemeente het permanent wonen op vakantieparken ter discussie gesteld en op de agenda gezet, als één van de eerste in Nederland. Inmiddels staat het overal op de agenda omdat actief handhaven “niet meer te handhaven is” omdat het probleem zo groot is en de illegaal wonende geen kant op kan. Ik ben al jaren actief in de wereld van vakantieparken en ken de problematiek heel goed. Zorg voor versimpelde regelgeving om gedateerde, slecht georganiseerde vakantieparken in relatief korte tijd tot woonparken om te vormen. Haal deze parken uit de markt omdat er voldoende nieuw ontwikkeld wordt. Houd daarbij rekening met de parken waarvan de gronden verhuurd worden aan de mensen die een chalet of stacaravan bezitten en daarmee hun vaste woonplek aanvullen met, een voor hen, fijne plek om te recreëren; respecteer deze mensen, voeg deze categorie gebruikers eventueel samen op een park opdat andere omgevormd kunnen worden.

Woonplek op orde

Prettig wonen betekent ook de omstandigheden buiten je woonplek op orde hebben, waarbij veiligheid en bereikbaarheid belangrijke voorwaarden zijn. Je moet veilig en prettig op je fietsje, of bij slecht weer met de bus, naar de stad kunnen. Ook dat soort voorwaarden draagt bij aan het oplossen van deze crisis. Ook de provincie moet bijdragen, dus moet gemeenten helpen met verruimde regelgeving en geld. Met de geplande, naar mijn mening selectieve, uitbreiding- en inbreidingsplannen in onze gemeente zijn we nu goed bezig, alhoewel we hier veel eerder en met een gezonde dosis ondernemerschap mee aan de slag hadden moeten gaan.

Met het invulling geven aan deze bewegingen, meer out of the box denken en ook doen, denk ik dat we een heel eind komen met het oplossen van de wooncrisis.

1 september | Nieuwerollen,nieuweuitdagingen

De blog van Gemeentebelangen Noordenveld die regelmatig uitkomt, begint standaard met de inleiding: “Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt.” Maar dit keer even niet. De raadsleden en wethouders zijn na het reces weer aan het opstarten met de politieke carrousel en er voegt even een bestuurslid in (op eigen verzoek overigens). Ik schrijf dit stukje dus in een andere hoedanigheid dan voorheen. In het voorjaar heeft de ALV er mee ingestemd dat ik als voorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld mag optreden. Een mooie functie waarmee ik vanuit mijn betrokkenheid bij Gemeentebelangen er mede de schouders onder kan zetten. Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

X