Een mooie mix

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Raadslid Ryanne Meijer schrijft deze maand over een mooie mix. Een mooie mix in de campagnecommissie, een mooie mix in de verschillende bijeenkomsten en een mooie mix in ervaring van de raadsleden van Gemeentebelangen. Al had daar op andere vlakken nog wel een betere mix in mogen zitten… 

Dag allemaal,

Aan mij de eer om het laatste blog te schrijven, voordat de Raad met zomerreces gaat. Op woensdag 13 juli staat de laatste besluitvormende vergadering gepland en op maandag 29 augustus gaan we weer “los” met de eerste informatiesessie. Eerlijk gezegd kijk ik er wel naar uit om even een tijdje geen vergaderingen of bijeenkomsten te hebben, want jeetje…. Druk was het zeker!

Afgelopen maart hebben we, zoals jullie weten, mooie resultaten behaald en hebben we met onze fractie nu 10 zetels in de Raad. Ik ben er trots op dat ik weer met voorkeursstemmen in de Raad mag plaatsnemen. Vorige periode zat ik met 8 mannen namens Gemeentebelangen in de Raad, nu met 9. Dat vind ik wel een punt van aandacht voor de volgende verkiezingen. Hoewel het natuurlijk in de eerste plaats gaat over de competenties en kwaliteiten die je als raadslid meebrengt, zou het in mijn ogen waardevol zijn om een betere man/vrouw verdeling in de fractie te hebben. Een mooie uitdaging voor de kieslijstcommissie voor de volgende verkiezingen!

Een verkiezingsjaar is anders dan andere jaren. Dat betekende voor mij dat ik in aanloop naar de verkiezingen naast het reguliere raadswerk bezig ben geweest met de campagne. We hebben als campagnecommissie een mooie campagne weten neer te zetten met een zetel winst als resultaat. Uiteraard is dit niet alleen te danken aan de campagnecommissie, maar aan de inzet van ons allen. Ik kijk met veel voldoening terug op die periode. Niet alleen vanwege de mooie campagne en het goede resultaat, maar ook vanwege de manier waarop die tot stand is gekomen. Als je plezier hebt in wat je doet, dan geeft dat je extra energie. En plezier heb ik zeker gehad: de avonden met de campagnecommissie waren een mix van samen mooie dingen bedenken en gezelligheid en tijdens de opnames van de verkiezingsfilmpjes heb ik gegierd van het lachen. Als ik de blooperfilmpjes terugkijk, begin ik spontaan weer. Nooit geweten dat Richard zo angstig kan kijken terwijl hij op een bagagedrager van een fiets springt… 

De tekst gaat onder de foto verder.

Coalitieakoord

Na de verkiezingen was het ook aanpoten met elkaar. Naast de reguliere werkzaamheden als Raad moet er een coalitie gevormd worden en een coalitieakkoord geschreven. Kirsten, Jos en Rikus hebben het proces van het vormen van een coalitie en het schrijven van een coalitieakkoord op zich genomen. Ik wil hen de complimenten maken over hoe ze dat hebben gedaan, in samenspel met de rest van de fractie. Er zijn inmiddels verschillende inspraakmomenten geweest, waar de inwoners van onze gemeente input konden leveren op het coalitieakkoord. Op maandag 11 juli hopen we het coalitieakkoord vast te stellen tijdens de besluitvormende vergadering.

En verder? Naast de reguliere informatiebijeenkomsten en raadsvergaderingen hebben we als nieuwe Raad inmiddels een aantal bijeenkomsten gehad, waarbij thema’s als “ontmoeten”, “rol & taak als raadslid” en “samenspel tussen Raad, College en organisatie” centraal stonden. Ik kijk daar met een positief gevoel op terug. In mijn ogen is het erg belangrijk om naast de inhoudelijke onderwerpen die op de agenda staan, aandacht te besteden aan hoe we willen werken met elkaar. Ik denk dat we een mooie mix hebben van ervaren raadsleden en nieuwe raadsleden die met hun frisse blik weer andere inzichten brengen. Een ding is zeker: we willen allemaal onze bijdrage leveren aan een mooi Noordenveld voor alle inwoners.

Als fractie zijn we lekker op weg. Ook hier geldt dat we met een aantal oudgedienden en een aantal nieuwe raadsleden onze weg weer even moeten vinden in de samenwerking. Inmiddels hebben we de portefeuilles verdeeld en zijn er verschillende werkgroepen gevormd. Ik richt me deze periode op het Sociaal Domein, Dienstverlening & Organisatie, Jeugd & Onderwijs en Vernieuwing democratie/participatie. Ik merkte gisteravond tijdens onze fractievergadering hoe goed dit nu al werkt. Door de duidelijke taakverdeling worden de onderwerpen nog beter voorbereid en verlopen onze vergaderingen efficiënt en in prettige sfeer. Komende woensdag zullen Sander, Hans en Casper hun maiden speech houden, of te wel de eerste keer de woordvoering op zich nemen. Geniet ervan, mannen!

Juiste besluiten

Na het lezen van bovenstaande, zou je als lezer de indruk kunnen krijgen dat we vooral druk zijn geweest met elkaar, in plaats van in gesprek gaan met onze inwoners en de goede dingen te doen voor Noordenveld. Dat is allerminst waar! Ik denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als Sporthuis Peize, waar nu een positief besluit is genomen over de aanbesteding, de subsidiëring van de beweegdorpen in Noordenveld, en het bestemmingsplan Thedemaborg waardoor we de mogelijkheid creëren voor het bouwen van woningen. 3 onderwerpen die veel impact hebben op ons leefklimaat en waar we alleen door samen op te trekken de juiste besluiten kunnen nemen.

Hoewel het een hectische periode is geweest, kijk ik met tevredenheid terug op het werk dat is verzet en vooral op de wijze waarop dat is gebeurd. Ik zet de komende weken nog even de tanden op elkaar en ga dan met mijn kinderen genieten van onze vakantie, om na de zomer vol energie weer aan de slag te gaan. Ik wens jullie allen een mooie zomer!!

Hartelijke groet, Ryanne

1 juni | Hans Strik stelt zich voor

Dit is voor mij de eerste keer dat ik een blog mag schrijven voor jullie, dit als net beëdigd raadslid. Zoals jullie wellicht weten stond ik op plek 10 voor de verkiezingen en was maar de vraag of wij als Gemeentebelangen zoveel zetels zouden gaan halen. Daarbij was de concurrentie natuurlijk ook groot binnen onze eigen kieslijst. We hebben het op weg naar de verkiezingen druk gehad met flyeren, en filmpjes maken. Via deze weg wil ik de campagne commissie dan ook hartelijk dankzeggen voor de professionele opzet en uitstraling van onze gehele campagne. Dit heeft zeker bijgedragen aan dit geweldig resultaat van 10 zetels. De beëdiging tot raadslid was een leuke ervaring en zag dat iedereen wat onwennig was en het ook wel spannend vond, met name de nieuwelingen. Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

mei

14mei20:0022:00Algemene Ledenvergadering

29mei20:0023:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldJe bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

X