Specie in de bak!

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer heeft raadslid en vicefractievoorzitter Jos Darwinkel het over de huidige en de gewenste situatie.

Plaatselijke problemen moet je plaatselijk oplossen, zo luidt een bekend gezegde binnen Gemeentebelangen. Het liefst met plaatselijk bekende mensen. Nou, dat laatste zit bij Gemeentebelangen wel goed. Want Gemeentebelangen heeft goed geïnvesteerd in haar personeel de afgelopen periode. Kandidaten van Roderwolde tot Veenhuizen die actief zijn binnen de verenigingen en dorpsbesturen. Van docent tot ondernemer, van jong tot oud, een uitgebalanceerde mix.

Maar wat is nu eigenlijk een plaatselijk probleem? Kortgezegd gaat het om een verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Hoe groter het verschil tussen beide, hoe groter het probleem, kun je zeggen. (Voor de liefhebber: probleem=norm-waardering).

De tekst gaat onder de foto verder.


Meest aantrekkelijk woongebied

Als we dit nu eens op Noordenveld betrekken, waar zit in Noordenveld dan het gat tussen de bestaande en de gewenste situatie? Welke problemen willen wij met onze plaatselijk gewortelde mensen aanpakken? Is er überhaupt sprake van problemen? Noord Drenthe komt per slot van rekening als meest aantrekkelijk woongebied naar voren uit een onderzoek van de Rabobank en de universiteit Utrecht (2019). De totaalscore uit elf factoren waaronder gezondheid, onderwijs, milieu, inkomen en sociale contacten, bepaalt welke regio’s in Nederland het beste scoren op brede welvaart. Eigenwijs kun je stellen dat het gevoerde beleid van de afgelopen coalities uitstekend heeft uitgewerkt. Maar misschien is het realistischer om te constateren dat onze gemeente een zeer gunstige ligging heeft tussen de grotere kernen Assen, Drachten en Groningen. Waar het prettig wonen is met werk, winkels, natuur en een groot aantal verenigingen binnen handbereik. En natuurlijk spelen wij hier als gemeente adequaat op in door het voorzieningenniveau van onze 26 dorpen blijvend te versterken.

Maar waar heeft het grote aantal van 5529 Noordenvelders, die op ons heeft gestemd in maart 2018, ons dan het mandaat voor gegeven?

Nou, bijvoorbeeld voor het vergroten van het budget voor het onderhoud openbare ruimte met wijkgericht werken, het dorpenfonds van 1 miljoen euro -waar nog steeds een beroep op kan worden gedaan-, het betrekken van de jeugd bij de gemeentelijke plannen, de verduurzaming, de nieuwe scholen, de huizen op het Oosterveld in Norg, in Peize Zuid, in het centrum van Nieuw Roden of in Nietap, de aanleg van glasvezel in onze buitendorpen, hoge kwaliteit van zorg (“geld voor de zorg blijft geld voor de zorg”) en solide gemeentefinanciën.

Politicus van het jaar

Een gedeelte van deze plannen is al daadwerkelijk uitgevoerd waardoor de bestaande situatie dus met de gewenste situatie in overeenstemming is gebracht. Waar ik in ieder geval trots op ben is dat ons verkiezingsprogramma bijna een op een terugkomt in het coalitieakkoord en daarmee in het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke organisatie. Met Henk en Kirsten als onze kartrekkers. Wat dat betreft jammer dat RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden zijn gestopt met de verkiezing van politicus van het jaar. Ik ben ervan overtuigd dat anders de naam van Kirsten kon worden gegraveerd op de beker van politiek talent, die bij Henk op de schoorsteenmantel prijkt.

Waar zit dan nu nog wel een gat tussen de huidige situatie en gewenste situatie?

Volgens onze fractie bestaat er op dit moment een probleem ten aanzien van de volgende drie thema’s:

1. Woningbouw en demografie
Kijkend naar de woningmarktrapporten en gewoon op Funda, zien we de dat de vraag naar woningen vele malen groter is dan het aanbod. Er is een tekort aan betaalbare woningen. Bovendien zijn 8340 (27%) Noordenvelders 65+ en dit percentage loopt op tot zo’n 35% in 2035. Op zich niets mis mee natuurlijk en blij dat zij graag in Noordenveld wonen. Maar met het oog op de toekomst en het in stand houden van onze verenigingsstructuren moeten we ook inzetten op het aantrekken van jonge gezinnen. Dus bouwen zo snel als mogelijk.

2. De dorpscentra (Nieuw Roden, Norg, Roden en Peize)
De centra zijn toe aan een opknapbeurt en bundeling van wonen en winkels is nodig om in te spelen op de digitalisering en de gevraagde ‘beleving’. Dit geldt als visitekaartje voor je dorp en heeft een positieve uitwerking op onze economie en aantrekkingskracht. Samen met de inwoners worden dorpsplannen opgesteld en uitgevoerd.

3. Sportaccommodaties moeten gemoderniseerd.
We willen meer kunstgras bij de sportclubs in de gemeente. kijk naar het succes bij Roden. Bovendien willen we de gebouwen verbeteren en verduurzamen. Dat scholen en verenigingen kunnen samenwerken om de bezettingsgraad te vergroten en de structuur van de verenigingen te versterken. Om zo ook het bewegen te stimuleren zodat we een gezonde bevolking houden.

Plaatselijke problemen, plaatselijk oplossen. Specie in de bak en aan het werk!

De focus moet de aankomende jaren wat mij betreft nu vooral naar het ‘doen’, zoals het laatste woord van de titel van het coalitieakkoord ‘Verbinden, samenwerken, doen!’ aangeeft. Richting 2022 hebben we nog twee jaar om de deze plannen om te zetten in concreet resultaat. De wil binnen de ploeg is aanwezig en ook het geld is beschikbaar. Met de uitdagingen van het ruimtelijk inpassen van de energietransitie en het op peil houden van de zorgverlening er nog bovenop hebben we aan deze drie prioriteiten de handen vol. En dus zeg ik: plaatselijke problemen, plaatselijk oplossen. Specie in de bak en aan het werk!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

april

Geen Evenementen

mei

14mei20:0022:00Algemene Ledenvergadering

29mei20:0023:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldJe bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

juni

Geen Evenementen

X