Noordenveld bij landelijke top

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur schrijft gemeenteraadslid Jos Darwinkel over, hoe kan het ook anders, de verkiezingen. 

Gevraagd om een blog te schrijven een paar weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waar schrijf je dan over? Natuurlijk, we kunnen er niet omheen. Alle politieke partijen van Noordenveld bereiden zich voor op de verkiezingsdebatten en georganiseerde gesprekken met inwoners in aanloop van 14, 15 en 16 maart. Er staan minder debatten op stapel dan tijdens andere verkiezingen. Persoonlijk vind ik dit jammer want juist in de verdiepende gesprekken komen de verschillen in politiek Noordenveld tot uiting. En dan valt er wat te kiezen. Als je de zeven verschillende verkiezingsprogramma’s goed bekijkt zie je dat er vooral veel overeenkomsten zijn. Noord-Drenthe en specifiek Noordenveld hoort bij de top van de Nederlandse gemeenten. Het wonen, de veiligheid, het hoge voorzieningenniveau van cultuur en sport en de natuur worden geroemd. De basistaken zoals het ophalen van het vuilnis, het uitgeven van de rijbewijzen en het verlenen van lokale en kwalitatieve zorg is goed op orde. Eigenlijk kun je stellen dat het gewoon heel goed gaat in onze gemeente. Het is daarom ook niet zo gek dat er geen grote twistpunten in de programma’s naar voren komen.

Afgelopen donderdagavond werd dit beeld bevestigd tijdens het eerste verkiezingsdebat in De Brinkhof over Norg en de kleinere kernen van de oude gemeente Norg. Een grens die sinds de gemeentelijke fusie van 1998 al niet meer geldt. Woningbouw, sport en het dorpsplan waren de centrale thema’s. Naast onze lijsttrekker Kirsten Ipema, mochten Rikus Koopman en ik ook aan de bak. Namens Gemeentebelangen hebben we onze belangrijkste punten ingebracht:

  • meer woningen voor starters en ook senioren om de doorstroming in de woningmarkt op gang te brengen
  • soepelere afhandeling vergunningsaanvragen van inwoners en ondernemers
  • ruimhartige compensatie en ondersteuning bij schade van de gasopslag Langelo
  • de jeugd een stem geven in gemeentelijke projecten
  • het dorpenfonds verlengen om eigen initiatieven van buurten en kleine kernen te financieren.

De tekst gaat onder de foto verder.

Voor de start bleek al dat 90% van de aanwezigen zich al verbonden had aan een politieke kleur. Echte verschuivingen in de Noordenveldse peilingen zou het daarom niet gaan betekenen deze avond. De wél aanwezige neutrale(?) inwoners roerden zich echter stevig over de toekomst van Veenhuizen als werelderfgoed, over de locatie van de nieuwe basisschool De Hekakker en de nieuwbouwwijk Oosterveld.

Waar maak je als politieke partij dan nu het verschil? Voor mij persoonlijk ligt dat voor een groot gedeelte in het directe contact met de inwoners. Juist een lokale partij als Gemeentebelangen is geworteld in de 26 dorpen en het verenigingsleven. Raadsleden zijn benaderbaar en weten wat er leeft onder de bevolking. Vaak word ik aangesproken op het sportveld, in de kroeg of op verjaardagen. Je vraagt je dan continu af: moet en kan ik hier wat mee? Participatie in de praktijk, zou ik zeggen.
Op deze manier vervullen we onze volksvertegenwoordigende functie. Een grote kloof tussen bevolking en bestuur ervaar ik dan ook niet. Het idee van een extra burgerraad vind ik daarom geen goed idee. Want juist een gemeenteraad is als lekenbestuur ingesteld om inwoners te vertegenwoordigen.

Natuurlijk moeten we er altijd voor zorgen dat inwoners nog beter worden betrokken en gehoord bij de uitvoer van gemeentelijke projecten. Hier moeten we nog meer serieus werk van maken. Luisteren, maar met deze inbreng ook daadwerkelijk wat doen. We moeten ook vernieuwende vormen inzetten om inwoners te betrekken. Eén daarvan werd de afgelopen periode noodgedwongen ingevoerd. Tijdens coronatijd hebben we als Gemeentebelangen bijvoorbeeld digitale inspraaksessies gehouden over woningbouw, sport en verkeer. Wat ons betreft willen we vooral ook de jeugd meer een stem geven. Er was de afgelopen jaren weinig animo onder de jeugd om structureel zitting te nemen in een jeugdraad. Ik denk dat we dit daarom anders moeten doen. Via scholen en sportverenigingen maar vooral via sociale media kunnen we jongeren bij concrete projecten betrekken.

Tijdens de verkiezingen van 2018 hebben we een fantastisch resultaat behaald met negen raadszetels. We mochten weer twee wethouders leveren. Het zal niet meevallen om dit te overtreffen, maar de ambitie hebben we uiteraard wel. Ik denk ook dat we de kwaliteit hiervoor in huis hebben. En hoewel het goed gaat in de gemeente moeten we vooral niet achterover gaan leunen. Nee, we moeten juist doorbouwen op de ingezette koers en vanuit hier de aanpak verbeteren, zodat we volgend jaar nog hoger staan op de lijst van beste gemeenten. In economisch opzicht kan Noordenveld bijvoorbeeld nog wel een oppepper gebruiken.

Het goed georganiseerde debat in Norg bracht ondanks de overeenkomsten toch verdieping en dus verschillen in de standpunten van de partijen. Maar met de situatie in Oekraïne voor ogen bracht deze avond één echt belangrijk inzicht; democratie is een groot goed. Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat wij hier -zij het met de ouderwetse rode potlood- mogen stemmen om onze mening te laten gelden. Maak daarom gebruik van je democratisch recht en ga stemmen.

1 februari |Harde werkers

We zijn bijna aan het einde van de raadsperiode 2018-2022 en dan ben je al snel geneigd om terug te blikken. Wat hebben we als Gemeentebelangen weten te bereiken? Hoe is de samenwerking verlopen? En wat zijn de hoogte- en dieptepunten?

In ons verkiezingsprogramma, waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt onder aanvoering van Kirsten Ipema en Rikus Koopman, staat een overzicht met voorbeelden van wat we allemaal hebben bereikt de afgelopen jaren. Een aardig rijtje, zeker als je nagaat dat we vier jaar geleden een ambitieus programma hebben neergelegd en vrij snel daarna te maken kregen met (financiële) tegenvallers.  Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

april

Geen Evenementen

mei

14mei20:0022:00Algemene Ledenvergadering

29mei20:0023:00Fractievergadering Gemeentebelangen NoordenveldJe bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

juni

Geen Evenementen

X