In de tussentijd

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Het langstzittende raadslid Hendrik Smeenge schrijft deze maand over de politieke issues dit in de tussentijd spelen. 

Het is deze keer aan mij om een stukje te schrijven voor het blog van Gemeentebelangen. Dan komt de vraag bij mij op waar het over zou moeten gaan. In de afgelopen 2 jaar, ten tijde van de Coronapandemie, zijn er eigenlijk veel zaken waar ik over zou kunnen schrijven. De Coronapandemie heeft veel veranderd in onze dagelijkse zaken. De afstand tot elkaar is letterlijk en figuurlijk erg vergroot. Communicatie en participatie heeft veel beperkingen met zich meegebracht, zowel in privésfeer als zakelijk en ook als raadslid. Het verenigingsleven, het fysiek netwerken en het elkaar ontmoeten heeft nu 1,5 jaar stilgelegen. De afgelopen maanden hebben de draad van het fysiek vergaderen en ontmoeten weer opgepakt, maar het is even afwachten wat er gebeurt nu de besmettingen weer snel oplopen en de zorg weer zwaarder wordt belast.

In de tussentijd zitten we ook nog met een stikstofcrisis waar het langzamerhand meer over het zwarte pieten gaat dan dat men de problemen op gaat lossen. Ik ben van mening dat dit probleem best oplosbaar is, maar dan moeten we er als samenleving met elkaar voor staan.

Vergunningsprocedures

Tevens zal duidelijk moeten zijn wat eenieder moet doen met vergunningsprocedures. Afgegeven vergunningen die uiteindelijk standhouden bij het hoogste rechtsorgaan. En we zullen meer van de rekenmodellen af moeten en overschakelen naar een systeem van meten en monitoren met duidelijk vastgestelde waarden waar men aan moet voldoen. Zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en kunnen investeren met een waarborg dat de investeringen in een bepaalde afschrijvingstermijn terug is te verdienen.

De tekst gaat onder de foto verder.

Woningbehoefte

En dan een ander punt is het nijpende huizentekort wat ook in Noordenveld aan de orde is. We hebben het afgelopen jaar als raad het college de opdracht gegeven om in beeld te brengen waar de mogelijkheid zich voordoet om inbreidingslocaties te ontwikkelen voordat we met uitbreidingslocaties aan de slag gaan. Dat heeft het college gedaan. Het college heeft gekeken hoeveel woningen er in theorie zouden kunnen worden ontwikkeld. We komen tot de conclusie dat je er niet bent met alleen invulling geven aan deze mogelijkheden van inbreiding om de woningbehoefte in te vullen. Dus je zult ook nieuwe locaties moeten zoeken.

Van groot belang is dat we duidelijk moeten aangeven hoe we de communicatie en participatie inrichten. Communiceren wat we gaan doen en duidelijk aangeven wat de participatie momenten zijn. Ook moet duidelijk zijn waar men over kan participeren en de momenten van inspraak.

Stuwmeer van bouwaanvragen

Een ander punt waar we tegen aan lopen in Noordenveld is dat er een personeelstekort is op afdelingen van Ruimtelijke ordening, Strategie en ontwikkeling. Grote gemeenten trekken veel ervaren krachten uit onze organisatie weg en mede hierdoor blijft er een stuwmeer van bouwaanvragen liggen die je gewoonweg niet binnen een redelijke termijn kunt afhandelen met de medewerkers die hiervoor zijn opgeleid.

Nog een punt is de gecompliceerde wet- en regelgeving die er de laatste jaren op ons af is gekomen. Dit gecombineerd met gedetailleerde bestemmingsplannen met hoge ambitieniveaus van maten en percentages van uitbreidingsmogelijkheden en hoge kwaliteitseisen die in welstandsnota en kwaliteitsgids staan beschreven. Dit werkt naar mijn mening te vaak verlammend voor de gemeentelijke organisatie om dienstbaar te zijn om aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen.

Betere kwaliteit van leven

Ik ben van mening dat we op korte termijn een aantal zaken moeten evalueren en kijken of een aantal zaken van maatvoering en andere beperkende maatregelen in bestemmingsplannen kunnen schrappen. Tevens moet de mogelijkheid van woningen splitsen of mantelzorg wonen makkelijker gemaakt worden. Langer thuis wonen of bij de kinderen wonen geeft een betere kwaliteit van leven.

Ik denk dat we de komende jaren als gemeente met elkaar moeten proberen om de woningbehoefte in te vullen om de leefbaarheid van Noordenveld op een hoog niveau te houden.

Ik denk dat ik met dit schrijven een hele uitdaging heb neergelegd voor de komende 4 jaar voor de oude en de nieuwe raad.

Vriendelijke groet,

Hendrik Smeenge

 

1 oktober 2021 | Politiek en Rodermarkt

De maand september staat voor vele Rôners altijd in het teken van de Rodermarkt. Ook dit jaar was dat niet anders. Voor ons als Gemeentebelangers begon deze echter met de mededeling van wethouder Kosters dat hij na de verkiezingen in maart 2022 stopt als wethouder. Voor Gemeentebelangen een enorm gemis. De kennis, inzet en energie die de heer Kosters in het wethouderschap heeft gestoken is noemenswaardig en verdient niets dan lof. Tevens heeft hij een ieder binnen Gemeentebelangen, mij in ieder geval, veel geleerd. Dank daarvoor! Uiteraard nemen we nu nog geen afscheid, want het komende halfjaar is er nog genoeg te doen.

Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

X