Aan het hart

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Deze keer schrijft het langst zittende raadslid van de Gemeente Noordenveld, Gemeentebelanger Hendrik Smeenge over wat hem, als inwoner van een van de buitendorpen, aan het hart ligt. 

Beste mensen,

Het is vandaag aan mij om blog voor Gemeentebelangen te schrijven. We zitten nog midden in de corona maatregelen en met de beperkingen om besmetting te voorkomen. Door deze maatregelen is het contact nog steeds veel minder dan normaal. We zijn nog veel aan het “thuiswerken” waar dat kan en het niet nodig is om fysiek aanwezig te zijn. Bij ons op de boerderij waren we al aan het thuiswerken. We werden er in het begin mee geconfronteerd dat bedrijven die service moesten verlenen alleen kwamen als het echt niet anders kon. Dat was wel even wennen hulp op afstand. We hebben in de bedrijfsvoering wel een aantal maatregelen moeten nemen om door deze tijd heen te komen. Maar het is tot op heden gelukt om alles onder controle te houden.

De tekst gaat onder de foto verder.

Het Dorpenfonds

Voor deze blog wil ik een item uit ons verkiezingsprogramma uitlichten. In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat we een dorpenfonds willen vormen van 1 miljoen euro voor 4 jaar. We willen alle kleine dorpen en kernen de kans bieden om structurele verbeteringen of aanpassingen te laten doen om de leefbaarheid en de saamhorigheid te versterken. Op deze wijze bied je de inwoners van onze dorpen in 26 Noordenveld de kans om initiatieven te ontwikkelen die vanuit hun perspectief de meeste kansen bieden om de leefbaarheid te vergroten. Uiteindelijk is het ons gelukt om na de verkiezingen met onze gevormde coalitie dit verkiezingspunt te realiseren. Het doel was ook om zo weinig mogelijk voorwaarden te stellen. Dit om geen beperkingen op te werpen om iets van de grond te krijgen. Toch hebben we wel een aantal voorwaarden gesteld. Dat het in combinatie moet zijn met een cofinanciering en of dat er een deel zelfwerkzaamheid in moet zitten. En dat het een structurele investering moet zijn voor het dorp en dat het de leefbaarheid vergroot.

Twee jaar onderweg

We zijn nu twee jaar onderweg met wat een moeizame start. Om initiatieven te krijgen die zijn uitgewerkt zijn komen de eerste projecten in de uitvoeringsfase of zijn uit gevoerd als het een niet te grote schaal heeft. Ondertussen zijn er nu al 17 initiatieven in aanvraag of reeds in uitvoering voor een bedrag 2,5 ton uit het dorpenfonds.

Erg content

Het is van groot belang, als er een dorpenfonds wordt opgezet dat er de juiste en ook voldoende ondersteuning is van uit de gemeente waar men op terug kan vallen hoe men een project moet aanpakken als men even vastloopt. Anders heb je de kans dat de animo voor een project afneemt. We hebben gezien dat het voor de organisatie en de wethouder die het in uitvoering heeft gebracht soms ook even zoeken is of het wel haalbaar is. Maar uiteindelijk gaat het lukken. En er komen ook signalen uit onze dorpen dat men erg content is dat er een dorpenfonds is gekomen waar men de ideeën tot uitvoer kan brengen omdat men weet dat er ook geld voor de kleinere dorpen beschikbaar is.

Zomerreces

We zijn nu halverwege de vier jaar die we in de bestuursperiode te gaan hebben. Als fractie moeten we er voor zorgen dat we het dorpenfonds blijven uitdragen en dat het een initiatief is dat bij Gemeentebelangen vandaan komt. 
Dit was even in het kort het onderwerp die bij mij als inwoner van een van de buitendorpen aan het hart ligt en die ik in ieder geval met onze leden wilde delen. We hebben nog een paar vergaderingen te gaan in de raad voor de vakantie en dan is het zomerreces. Ik hoop en velen met me dat we de coronaperikelen langzaam maar zorgvuldig kunnen afbouwen.

Verder wens ik iedereen een gezonde en mooie vakantieperiode toe.

Vriendelijke groet, 
Hendrik Smeenge

1 juni 2020 | Opgeven is geen optie

Ik weet nog goed dat Wim Stroetinga mij aansprak in de voetbalkantine of de lokale politiek niet iets voor mij was. Ik volgde de gebeurtenissen en ontwikkelingen in Noordenveld goed, en had daar ook wel een mening over, maar om in de lokale politiek te stappen had ik nog niet over na gedacht. Ik liet de vraag bezinken en vroeg mijzelf af, kan ik Noordenveld mooier en beter maken. Het antwoord kan jezelf wel invullen en vanaf dat moment ging het snel. Voor ik het wist stond ik in euforie in het gemeentehuis de grote overwinning van Gemeentebelangen te vieren. Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

X