Gemeentebelangen Noordenveld bezorgd over berichtgeving politiepost Roden

Gemeentebelangen Noordenveld bezorgd over berichtgeving politiepost Roden

Gemeentebelangen Noordenveld is verrast door het recente nieuws over de voorgenomen veiling van het politiebureau in Roden door de Nationale Politie, Eenheid Noord Nederland, op 2 juli. “Hoewel we begrijpen dat de politie zich vanwege veranderingen in de dienstverlening al geruime tijd buigt over het pand aan de Westerstraat in Roden en hun bedrijfsvoering respecteren, zijn we van mening dat een politiepost in Roden essentieel is,” legt raadslid Roelof Blomsma uit. “Dat er plannen zijn voor een nieuwe politiepost, zoals beweerd wordt, is een positieve ontwikkeling. Echter, de verkoop zonder een concreet plan voor een nieuwe locatie doet bij Gemeentebelangen de wenkbrauwen fronsen. ‘Je gooit toch ook niet je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt?’”, vervolgt Blomsma, die ook het belang van een politiepost in de gemeente Noordenveld benadrukt. “Het draagt bij aan een veiligere en leefbaardere omgeving voor de inwoners door een snellere respons op noodsituaties, preventie van criminaliteit, lokale betrokkenheid en een betere publieke dienstverlening. Wij vinden dat er voordat het politiebureau wordt verkocht, duidelijkheid moet zijn over de invulling van een nieuwe politiepost en zullen het college hier dan ook over bevragen.”

Gemeentebelangen Noordenveld blij met de winst en gaat met volle overtuiging aan de slag

Gemeentebelangen Noordenveld blij met de winst en gaat met volle overtuiging aan de slag

In een volle raadszaal is woensdagavond de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Noordenveld geïnstalleerd. In het bijzijn van familie en vrienden legden de 23 raadsleden de eed of belofte af. Daaronder maar liefst 10 raadsleden namens Gemeentebelangen Noordenveld, die tijdens de afgelopen verkiezingen de grote winst pakte.

Een fantastisch resultaat volgens vicevoorzitter Albert Gelling van Gemeentebelangen. “De verkiezingswinst van Gemeentebelangen is name te danken aan het goede werk van de wethouders en raadsleden in de afgelopen vier jaar. Met daarbij de mooie gemêleerde kieslijst van lokaal bekende mensen, met een nuchtere en realistische kijk op de Noordenveldse samenleving.” Ook lijsttrekster Kirsten Ipema is erg blij met de 10 zetels voor haar partij. Maar met deze overwinning komt ook verantwoordelijkheid beseft ze. “We hebben nu 10 zetels gevuld met 10 Noordenvelders die de komende vier jaren met volle overtuiging aan de slag gaan. Daarbij nemen wij ook onze verantwoordelijkheid om te verbinden en om vooral ook oog te hebben voor de behoeften en belangen van de samenleving als geheel en van alle inwoners van Noordenveld”

De nieuwe fractie van Gemeentebelangen kan direct vol aan de bak want er liggen al een aantal dossiers te wachten. “Er wachten ons grote opgaven de komende periode, zoals woningbouw, de gemeentefinanciën, duurzaamheid en de gemeentelijke organisatie.” vervolgt Ipema. “En dat staat nog los van de de zaken die onverwacht op ons afkomen, zoals de Coronapandemie en op dit moment de aanval op Oekraïne, die ook voor Noordenveld gevolgen heeft. Het vraagt om een akkoord waarin goede concrete afspraken worden gemaakt om meters te maken. Maar tegelijkertijd ook om flexibiliteit om met veranderende omstandigheden om te gaan, en om ruimte te houden voor het gesprek met de inwoners en het debat hier in de raad.”

Hoe de coalitie eruit komt te zien is nog niet bekend. “Als Gemeentebelangen nemen we het voortouw in de vorming van een coalitie en bestuursakkoord.” licht de herkozen fractievoorzitter Rikus Koopman toe. “Op dit moment voeren we verkennende gesprekken met alle partijen om een beeld te krijgen van ieders uitgangspunten, verwachtingen en de mogelijkheden. Een aantal partijen hebben we, in deze verkenning, uitgenodigd voor een tweede gesprek om nog wat zaken te verduidelijken. Volgende week hopen we een voorlopige richting te kunnen kiezen en ons te richten op één of meerdere mogelijke coalities voor de komende 4 jaar. We willen daar graag vaart mee maken en snel een nieuw stabiel bestuur vormen. Maar vooral ook zorgvuldig te werk gaan en een goede basis te leggen om aan de slag te gaan met de opgaven die er liggen voor de komende jaren.”

Foto’s: Allet Huttinga
Gemeentebelangen bouwt door!

Gemeentebelangen bouwt door!

Woningbouw absolute prioriteit

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de ledenvergadering van 18 januari jl. haar verkiezingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026 vastgesteld. De lokale kiesvereniging kiest voor een aantal prioriteiten, zo geven lijsttrekker Kirsten Ipema en kandidaat-raadslid Rikus Koopman aan.  Gemeentebelangen wil dat er vooral doorgebouwd wordt voor starters en ouderen, zodat ook Noordenvelders in de eigen gemeente kunnen blijven wonen. Ipema: “Woningbouwprojecten als Oosterveld Norg, Peize- en Roden-Zuid worden volop doorgezet. Om de woningnood verder te lijf te gaan wil Gemeentebelangen naast inbreiding, ook woningsplitsing en herbestemming gemakkelijker maken.”

Verder zet Gemeentebelangen in op het publieksvriendelijker maken van vergunningprocedures voor inwoners en ondernemers. Ook de jeugd krijgt de ruimte om hun eigen initiatieven te kunnen uitvoeren. Zij worden via scholen en sportverenigingen nauwer betrokken bij de gemeentelijke projecten. Het dorpenfonds wordt doorgezet om inwoners met goede ideeën hulp vanuit de gemeente te bieden. Inwoners rondom de gasopslag Langelo worden beter ondersteund. Koopman: “De willekeur in de afhandeling van de schades rondom de gasopslag Langelo is ons een doorn in het oog. Wij willen daarom volledig aansluiten bij de compensatieregelingen die gelden voor het Groninger gasveld.”

Veel bereikt

Ipema blikt terug op de afgelopen periode waarin veel is bereikt: “We zijn er trots op dat het dorpenfonds, een belangrijk speerpunt uit ons vorig verkiezingsprogramma, is gerealiseerd. Er is stevig geïnvesteerd in het vernieuwen van sportaccommodaties en er is glasvezel in het landelijk gebied aangelegd. De centrumontwikkeling Roden is in uitvoering en Veenhuizen is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Verder werkt de gemeente per wijk en dorp aan de verduurzaming, blijft geld voor de zorg voor de zorg en is Noordenveld uitgeroepen tot de meest MKB-vriendelijke en meest toegankelijke gemeente van Drenthe.”

Veel projecten zijn de afgelopen jaren in gang gezet en deze koers wil de partij van lijst 1 verder uitbouwen. Koopman schetst wel een andere financiële situatie dan tijdens het begin van de vorige raadsperiode “Vanuit de Rijksoverheid is sprake van een onzekere en ontoereikende financiering. Met deze budgetten worden we als gemeente gedwongen scherper aan de wind te zeilen. Gemeentebelangen stelt hierbij alles in het werk om het voorzieningenniveau op peil te houden, zonder onevenredige lastenverzwaring. ”

In het programma is zeker niet alles dichtgetimmerd, vertelt Ipema: “Kijk naar de situatie waarin we ons nu bevinden. Je moet daarom flexibel kunnen zijn om op onverwachte situaties in te kunnen springen.” Aan een voorspelling van het aantal zetels willen de beide Gemeentebelangers zich niet wagen. “We willen vooral vanuit onze lokale wortels werken aan een nog mooier Noordenveld, daar hebben de inwoners meer aan”, zo besluit Koopman nuchter.

Kirsten Ipema unaniem benoemd tot nieuwe lijsttrekker Gemeentebelangen Noordenveld

Kirsten Ipema unaniem benoemd tot nieuwe lijsttrekker Gemeentebelangen Noordenveld

Wethouder Kirsten Ipema (40) is de nieuwe lijsttrekker voor Gemeentebelangen Noordenveld bij de komende gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 worden gehouden. De in Langelo woonachtige Ipema volgt daarmee wethouder Henk Kosters op die na de verkiezingen het politieke toneel in Noordenveld verlaat. Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen werd de kieslijst met maar liefst 50 kandidaten door de leden unaniem vastgesteld. “Het is natuurlijk een eer om op 1 te mogen staan bij de mooiste partij van de gemeente Noordenveld” lacht Ipema. “Het is een fantastisch team met veel jonge maar ook ervaren mensen uit heel Noordenveld die zich graag willen inzetten voor onze gemeente. Kandidaten die het verhaal van Gemeentebelangen met gezond verstand en een blik op de toekomst naar voren willen brengen.”

Gebalanceerde lijst

Voorzitter van de kieslijstcommissie van Gemeentebelangen Hans Coenen is zeer tevreden met de kieslijst. “Een gebalanceerde, diverse lijst in de breedste zin des woords. We hebben als kieslijstcommissie rekening gehouden met de geografische verdeling en de portefeuilleverdeling, waarbij de kwaliteit van de toekomstige raadsleden de boventoon voert.” De kieslijst van Gemeentebelangen Noordenveld bestaat uit nieuwe en vertrouwde gezichten. De in Roden woonachtige Jos Darwinkel staat op nummer twee, net als vier jaar geleden. Hij wordt gevolgd door Richard Veurman uit Peize op plaats drie en huidig fractievoorzitter Rikus Koopman uit Norg op plaats vier. (Headerfoto: Allet Huitinga)

De tekst gaat onder het filmpje verder.

De Kieslijst

 1. Kirsten Ipema (Langelo)
 2. Jos Darwinkel (Roden)
 3. Richard Veurman (Peize)
 4. Rikus Koopman (Norg)
 5. Hendrik Smeenge (Roden)
 6. Ryanne Meijer (Roden)
 7. Rik van der Es (Roden)
 8. Armein Sikkenga (Roden)
 9. Sander Renkema (Roden)
 10. Hans Strik (Norg)

De lijst gaat onder de foto’s verder.

(Foto: Allet Huitinga)
(Foto: Allet Huitinga)
 1. Jan ten Hoor (Peize)
 2. Casper Colenbrander (Roden)
 3. Herman van der Roest (Roden)
 4. Jarco Westerhof (Roden)
 5. Roy Slachter (Norg)
 6. Rina Jansma (Roderwolde)
 7. Roelof Blomsma (Roderwolde)
 8. Eric van Dijken (Foxwolde)
 9. Jochem Schaap (Roden)
 10. Simon Wekema (Groningen)
 11. Ronald Drent (Roden)
 12. Henk Jan Oosterbeek (Roderesch)
 13. Bob den Boer (Roden)
 14. Rien Pheifer (Veenhuizen)
 15. Marjan van Erp (Roden)
 16. Hans Schulten
 17. Pierre Berghuis
 18. Yvonne Nijnuis
 19. Rolf Swart
 20. Jeichien Martens
 21. Hans Coenen
 22. Jeroen Kruims
 23. Ans van Gastel
 24. Jan Posthumus
 25. Gea Akker
 26. Jan Koolen
 27. Agnes Jansen
 28. Gert Holthuis
 29. Jan Kemkers
 30. Aaltje Bron
 31. Thea Nijnuis
 32. Bertus Jansma
 33. Harry Oolders
 34. Wim Stroetinga
 35. Albert Gelling
 36. Henk Hagenauw
 37. Lammert Woldman
 38. Dick Bathoorn
 39. Jan Ensing
 40. Henk Kosters
(Foto: Allet Huitinga)
Gemeentebelangen Noordenveld wil weer pinnen in Roden

Gemeentebelangen Noordenveld wil weer pinnen in Roden

In het najaar van 2020 verdween met het sluiten van het kantoor van de Rabobank in Roden, de laatste pinautomaat in Roden die ook na sluitingstijd van de winkels beschikbaar was. Hoewel contactloos betalen steeds meer de norm is en gaat worden, is er onder veel inwoners van Roden, met name de ouderen, nog steeds de behoefte aan een pinautomaat om contant geld op te nemen. In december van het vorige jaar stelde Gemeentebelangen Noordenveld daar al vragen over in de gemeenteraad, maar tot op heden zonder resultaat. En dus voor raadslid Ryanne Meijer reden genoeg om de vragen van toen, vanavond in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad nog eens onder de aandacht te brengen bij het college.

Alleen tijdens de openingstijden supermarkt

“We krijgen van veel inwoners in Roden te horen dat ze een goed bereikbare pinautomaat missen” vertelt Meijer. “Nu kunnen onze inwoners alleen nog maar tijdens openingstijden terecht bij een supermarkt. Gemeentebelangen zet zich altijd in om de leefbaarheid van onze inwoners op alle fronten te vergroten. Een goed bereikbare pinautomaat in de grootste kern van Noordenveld hoort daar gewoon bij.”

Afstortautomaat

Niet alleen een pinautomaat maar ook een afstortautomaat wordt gemist. Inwoners maar ook ondernemers moeten nu naar Leek of zelfs Groningen om contant geld af te storten. “Het plaatsen van pin- en afstortautomaten is een aangelegenheid van de banken zelf, maar wij zien graag dat de Gemeente Noordenveld bestuurlijk en ambtelijk er alles aan doet om de banken te bewegen om Roden weer te voorzien van een pin- en afstortautomaat.” besluit Meijer.

X