Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’

Hoofdlijnen

Een akkoord op hoofdlijnen. Zo omschrijven Gemeentebelangen Noordenveld, VVD en de duofractie PvdA/GroenLinks het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. “Dat houdt eigenlijk in dat er alleen dingen in staan waar we nu mee aan de slag willen, waarvan we vinden dat ze dringend en belangrijk zijn.” legde formateur en beoogd wethouder Kirsten Ipema van Gemeentebelangen uit tijdens een perspresentie in het Wapen van Drenthe in Roden. “Maar dat betekent ook dat er veel dingen niet in staan die we zeker erg belangrijk vinden, maar waar we graag het gesprek met de raad en inwoners over aan willen gaan. Dus daar is nog heel veel ruimte voor inbreng en discussie”

De nieuwe coalitie wil de financiën en de gemeentelijke organisatie weer op orde krijgen en stappen maken op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. “We hebben elkaar de afgelopen weken scherp op inhoud bevraagd en scherp gediscussieerd en dat heeft ertoe geleid dat er nu een keurig akkoord ligt” licht fractievoorzitter Rikus Koopman van Gemeentebelangen de totstandkoming van het akkoord toe. Een akkoord dat meer ruimte geeft voor het debat en inbreng van inwoners en oppositie.

Jos Darwinkel is naast Kirsten Ipema de tweede beoogd wethouder namens Gemeentebelangen. Hij heeft er zin in. “Ik wil graag aan de slag voor Noordenveld en als de gemeenteraad akkoord gaat ga ik ertegenaan” vertelt Darwinkel. Naast Ipema en Darwinkel zijn Robert Meijer namens de VVD en Alex Wekema namens de duofractie PvdA/GroenLinks de andere twee beoogd wethouders.

De tekst gaat onder de video verder

Extra raadsvergadering

Op maandag 9 mei wordt het coalitieakkoord door de gemeenteraad besproken en worden de wethouders benoemd. De vergadering begint om 20:00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis in Roden en is toegankelijk voor iedereen. Het concept coalitieakkoord is hier te downloaden.

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit

Principeakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’ gereed

De nieuwe coalitie voor de gemeente Noordenveld is rond. Gemeentebelangen, PvdA/Groenlinks en VVD hebben vanmiddag een hoofdlijnenakkoord bereikt. Een akkoord dat in het teken staat van ‘doen’. Het akkoord biedt veel ruimte voor inbreng vanuit raad en samenleving.

In het akkoord zijn 6 hoofdthema’s opgenomen: de gemeentelijke organisatie, communicatie en participatie, financiën, woningbouw, duurzaamheid en het sociaal domein. De partijen willen aan de slag met het bouwen van 800 tot 1000 woningen voor de komende jaren en het verder verduurzamen van woonwijken en bedrijven in Noordenveld. De vergunningsprocedures worden publieksvriendelijker ingericht en de mensen worden vanuit één aanspreekpunt geholpen. Om deze ambities waar te maken willen zij de eigen organisatie en gemeentelijke financiën op orde brengen.

Kirsten Ipema: “Het principeakkoord ligt nu bij de achterban van de verschillende partijen. De bedoeling is dat op 9 mei a.s. het akkoord in de gemeenteraad wordt besproken en vervolgens ter inspraak aan de inwoners wordt voorgelegd. Op basis hiervan kan het akkoord nog worden aangepast.”

Het college bestaat naast burgemeester Klaas Smid uit vier wethouders. Kirsten Ipema en Jos Darwinkel  zijn de wethouders namens Gemeentebelangen, Alex Wekema namens PvdA/ GroenLinks en Robert Meijer namens de VVD.

Oud Gemeentebelangen voorzitter Wim Stroetinga Koninklijk onderscheiden

Oud Gemeentebelangen voorzitter Wim Stroetinga Koninklijk onderscheiden

Op 26 april 2022 heeft onze oud-voorzitter Wim Stroetinga een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) morgen ontvangen uit handen van Burgemeester Klaas Smid.

Op slinkse wijze was Wim om de tuin geleid en zo was hij extra vroeg uit de veren en in de kleren! Tevens waren er speciaal voor hem vrienden vanuit Winterswijk naar het mooie Peize gekomen. De heer Jager uit Winterswijk heeft alles in gang gezet om Wim deze onderscheiding te bezorgen wat echt zeer zorgvuldig gedaan was.

Onder belangstelling van familie en kennissen en een aantal bestuursleden van diverse verenigingen gaf Burgemeester Smid een voordracht van de functies die Wim in de loop der tijd bekleed heeft. Een indrukwekkende lijst mogen we concluderen, die dan ook terecht geleid heeft tot de onderscheiding van Wim, die uiterst verrast was natuurlijk.

Onder het genot van een kopje koffie en een heerlijk (oranje) gebakje werd er nog even informeel na gepraat. Wim heeft er enorm van genoten en we hebben uiteraard felicitaties overgebracht met een mooie bos bloemen namens Bestuur en Fractie van Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld.

Algemene ledenvergadering in het teken van verkiezingen en afscheid

Algemene ledenvergadering in het teken van verkiezingen en afscheid

Een volle zaal in het Wapen van Drenthe in Roden was het toneel van de Algemene Ledenvergadering van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld. Bestuur, wethouders, fractie en leden blikten terug op de goed verlopen verkiezingen. Penningmeester zette de financiële cijfers uiteen en de leden verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.  

Afscheid

De ledenvergadering stond ook in het teken van afscheid nemen. Afscheid van Henk Kosters die na acht jaar wethouderschap een nieuwe uitdaging gaat zoeken. Maar niet voordat hij eerst gaat genieten van een periode van welverdiende rust en tijd met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Na lovende woorden van collega-wethouder Kirsten Ipema, fractievoorzitter Rikus Koopman en vicevoorzitter van Gemeentebelangen Albert Gelling sprak Kosters de aanwezigen toe en hij gaf hij de nieuwe fractie zijn wijze raad mee; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Ook in het bestuur werd er afscheid genomen. Gea Akker, sinds 2010 secretaris van de kiesvereniging, vond het tijd om na 12 jaar het stokje over te dragen. En ook Wim Stroetinga, voorzitter sinds 2014 nam afscheid van het bestuur.  Met een grote bos bloemen werd Akker werd bedankt. Stroetinga kon helaas niet aanwezig zijn. Na het afscheid werden Marjan van Erp en Jeroen Kruims door de leden unaniem benoemd als nieuwe secretaris en voorzitter.

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de kiesvereniging van Gemeentebelangen Noordenveld nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 april 2022 in het Wapen van Drenthe te Roden. De ledenvergdering begint om 20:00 uur.

Gemeentebelangen Noordenveld verkent akkoord met VVD en PvdA/GroenLinks

Gemeentebelangen Noordenveld verkent akkoord met VVD en PvdA/GroenLinks

Gemeentebelangen Noordenveld probeert samen met VVD en de duofractie PvdA/GroenLinks tot een bestuursakkoord te komen. Dit is de uitkomst van de verkennende gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd met alle partijen.

Kirsten Ipema: “We denken met deze samenwerking de dringende thema’s, zoals woningbouw en duurzaamheid, met brede steun vanuit de Noordenveldse samenleving op te kunnen pakken. In deze onzekere tijden willen we graag snel tot een nieuw slagvaardig bestuur komen.”

De komende weken gaan Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en de VVD samen in gesprek over de inhoud van een akkoord.

X