Inwoners bijeenkomst op dinsdag 26 oktober in MFA De Schans in Een

Inwoners bijeenkomst op dinsdag 26 oktober in MFA De Schans in Een

In de tweede helft van 2021 organiseert Gemeentebelangen Noordenveld weer een aantal inwonersbijeenkomsten en fractievergaderingen op locatie. Op dinsdag 26 oktober ontvangt Gemeentebelangen Noordenveld graag de inwoners van Een en omstreken. Vanaf 20:00 uur zijn inwoners, organisaties en verenigingen van harte welkom in gesprek te gaan met de fractie in MFA De Schans in Een.

De dorpenronde van Gemeentebelangen is een reeds van inwonersbijeenkomsten en fractievergadering op locaties in een van de 26 mooie dorpen die Noordenveld rijk is. Contact met de inwoners en de vertegenwoordigers van de (belangen)verenigingen is de motor waar Gemeentebelangen op draait. Gemeentebelangen Noordenveld komt vrij op voor de belangen van de inwoners van Noordenveld en hoeft geen rekening te houden met landelijke partijbelangen. De input van de inwoners van Noordenveld is dan ook van groot belang.

Inwoners van Een en omstreken zijn van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken en het gesprek aan te gaan. Knelpunten kunnen worden benoemd, maar ook oplossingen of een visie voor de toekomst van Een en omgeving kan worden gedeeld. Welke punten moeten worden toegevoegd aan de politiek agenda of kan Gemeentebelangen meenemen in haar verkiezingsprogramma? De Gemeentebelangers horen het graag!

Je bent van harte welkom!

De fractie van Gemeentebelangen vergadert woensdag 6 oktober in het dorpshuis in Roderwolde

De fractie van Gemeentebelangen vergadert woensdag 6 oktober in het dorpshuis in Roderwolde

De fractie van Gemeentebelangen vergadert woensdag 6 oktober in het MFA in Roderwolde. De vergadering staat in het teken van de oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen van de raad van de gemeente Noordenveld op 13 en 27 oktober. Voorafgaand, om 19:00 uur is de fractie van Gemeentebelangen aanwezig om inwoners en organisaties uit Roderwolde en omstreken te woord te staan. 

Contact met de inwoners en de vertegenwoordigers van de (belangen)verenigingen is de motor waar Gemeentebelangen op draait. Gemeentebelangen Noordenveld komt vrij op voor de belangen van de inwoners van Noordenveld en hoeft geen rekening te houden met landelijke partijbelangen. De input van de inwoners van Noordenveld is dan ook van groot belang.

Inwoners van Roderwolde  en omstreken zijn van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken en het gesprek aan te gaan. Knelpunten kunnen worden benoemd, maar ook oplossingen of een visie voor de toekomst van Roderwolde en omgeving kan worden gedeeld. Welke punten moeten worden toegevoegd aan de politiek agenda of kan Gemeentebelangen meenemen in haar verkiezingsprogramma? De Gemeentebelangers horen het graag!

Wethouder Henk Kosters stopt na komende gemeenteraadsverkiezingen

Wethouder Henk Kosters stopt na komende gemeenteraadsverkiezingen

Wethouder Henk Kosters heeft besloten te stoppen als wethouder voor de gemeente Noordenveld na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hij is dan acht jaar wethouder geweest namens de lokale partij Gemeentebelangen. Voordat hij in 2014 wethouder werd, was hij lange tijd werkzaam bij de toenmalige Dienst Landelijk Gebied. 

Tijd voor verandering

Henk Kosters over zijn besluit: “wethouder zijn is een prachtige functie waarin je veel kunt betekenen voor bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers van de gemeente. Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier, inzet en energie voor hen ingezet.” Maar toch vindt hij het na acht jaar mooi geweest: “op een gegeven moment is het tijd voor verandering. Dat is goed voor mezelf en ik denk ook goed voor de partij en de gemeente. Ik vind dat je deze functie alleen met volle inzet en energie kunt doen. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat mede door corona mijn energie maar ook mijn plezier in het werk afgenomen zijn en daarom kies ik ervoor te stoppen.”

Toekomst

De komende periode ligt de focus natuurlijk nog op het wethouderschap in Noordenveld en het goed afronden en nog verder brengen van een aantal zaken. Ondertussen gaat Kosters nadenken over wat hij na zijn afscheid gaat doen: “geraniums hebben we thuis namelijk niet.”

Inloopavond voor inwoners uit Nietap e.o. in De Flint

Inloopavond voor inwoners uit Nietap e.o. in De Flint

De fractie van Gemeentebelangen is dinsdag 14 september vanaf 20:00 uur aanwezig in basisschool De Flint in Nietap om in gesprek te gaan met inwoners van Nietap en omstreken. Contact met de inwoners en de vertegenwoordigers van de (belangen)verenigingen is de motor waar Gemeentebelangen op draait. Gemeentebelangen Noordenveld komt vrij op voor de belangen van de inwoners van Noordenveld en hoeft geen rekening te houden met landelijke partijbelangen. De input van de inwoners van Noordenveld is dan ook van groot belang.

Inwoners van Nietap en omstreken zijn van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken en het gesprek aan te gaan. Knelpunten kunnen worden benoemd, maar ook oplossingen of een visie voor de toekomst van Nietap kan worden gedeeld. Welke punten moeten worden toegevoegd aan de politiek agenda of kan Gemeentebelangen meenemen in haar verkiezingsprogramma? De Gemeentebelangers horen het graag!

Gemeentebelangen Noordenveld vergadert in Norg en zoekt politiek talent

Gemeentebelangen Noordenveld vergadert in Norg en zoekt politiek talent

Nu het zomerreces weer voorbij is en de Corona-maatregelen weer bijeenkomsten, hetzij op anderhalve meter, toelaten gaat Gemeentebelangen Noordenveld weer naar de inwoners toe. Contact met de inwoners en de vertegenwoordigers van de (belangen)verenigingen is de motor waar Gemeentebelangen op draait.

De Brinkhof in Norg

In de tweede helft van 2021 zal Gemeentebelangen Noordenveld weer een aantal inwonersbijeenkomsten en fractievergaderingen op locatie organiseren. Op woensdag 1 september vergadert de fractie van Gemeentebelangen in de Brinkhof in Norg. Tussen 19:00 en 20:00 uur zijn inwoners, organisaties en verenigingen van harte welkom om in gesprek te gaan met de fractie. Na Norg gaan de Gemeentebelangers de komende maanden ook langs andere dorpen en willen ze graag met zo veel mogelijk inwoners in gesprek om te horen welke belangen voor de inwoners momenteel zwaar wegen en op de politieke agenda moeten of blijven.

Doe mee en praat mee met Gemeentebelangen Noordenveld!

Gemeentebelangen Noordenveld komt vrij op voor de belangen van de inwoners van Noordenveld en hoeft geen rekening te houden met landelijke partijbelangen. Met hart en ziel werken wethouders, raadsleden, de steunfractie en leden samen met jou aan een gemeente waar je graag woont en verblijft. Onder de slogan: bekend, betrokken & betrouwbaar zullen we herkenbaar zijn voor alle inwoners van Noordenveld, van Matsloot tot Huis ter Heide en van Een west tot Peest! 

Heb jij politieke aspiraties of ben jij hét video/editing talent?

Bij jij een betrokken Noordenvelder die actief wil meepraten over een mooi en leefbaar Noordenveld? Heb je politiek aspiraties? Als raadslid of in de steunfractie? Wil je je steentje bijdragen in de verkiezingscampagne, met name video/editing talent is zeer welkom, of in ons social media team? Of wil je Gemeentebelangen steunen als lid? Je bent van harte welkom! Doe mee en praat mee, laat je stem horen! Kijk voor meer informatie op GemeentebelangenNoordenveld.nl of volg ons op onze socials.

Roden Zuid: Gemeentebelangen zoekt naar de balans.

Roden Zuid: Gemeentebelangen zoekt naar de balans.

Droge voeten, de grote vraag naar woningen, verkeersdruk in het centrum en sportaccommodaties die aan vernieuwing toe zijn. Het zijn deze vier grote opgaven waar de gemeente Noordenveld in Roden voor staat en die samenkomen in het raadsvoorstel Opgaven en ambities in Roden-Zuid dat maandagavond in de raadscommissievergadering wordt besproken. Gemeentebelangen Noordenveld is blij dat er gewerkt is aan deze opgaven, al heeft de heeft de fractie ook een kritische noot, zo lichten de Gemeentebelangers Jos Darwinkel, Rik van der Es, Jeroen Kruims en Hendrik Smeenge toe.

Inbreiding voor uitbreiding

De vraag naar woningen in Roden en Noordenveld blijft onverminderd groot en dit plan biedt hiervoor mogelijkheden. “We willen als altijd samen met onze inwoners goed kijken waar behoefte aan is en deze stapsgewijs invullen”, legt Hendrik Smeenge, raadslid van Gemeentebelangen Noordenveld uit. Inbreiding gaat daarbij voor uitbreiding. “We zijn daarom ook blij dat er op korte termijn woningen worden gebouwd aan de Vrijetijdsboulevard, op de locatie van de oude Aldi, en op het terrein van het voormalige TNT-postkantooor.” Met het bebouwen van alle inbreidinglocaties alleen kan echter niet worden voldaan aan deze grote vraag. Het is daarom goed dat het college nu de handschoen oppakt om de Beukenhoflocatie en de Blakervelderhoeve te ontwikkelen. “Daarbij willen we geen stadse Vinex-wijken uit de grond stampen, maar bouwen met respect voor de omgeving en opgaand in het groene karakter die onze gemeente zo kenmerkt.”

Geen weg over de sportvelden

Hoewel de verkeersonderzoeken aangeven dat de verkeersdruk in het centrum van Roden te groot is, wordt dit door het merendeel van de inwoners niet als zodanig ervaren en is er volgens Gemeentebelangen nu geen noodzaak om een extra weg aan te leggen die aansluit op de Maatlanden. Gemeentebelangen wil de groene long in Roden daarom behouden. Zij ziet ook geen urgentie om de hockey-, tennis- en korfbalvelden te verplaatsen, deze liggen nu mooi gecentreerd. Wat Gemeentebelangen betreft wordt daarom de komende jaren geïnvesteerd in het verduurzamen van deze bestaande sportcomplexen.


Wel gaat Gemeentebelangen met het college mee om geen besluiten te nemen die tot onomkeerbare ingrepen leiden. “Anderhalf jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat wij dit onderwerp digitaal moeten bespreken in plaats van in de raadszaal. Dus we weten al helemaal niet hoe de wereld er over pakweg tien jaar uitziet. En het laatste wat we willen is Roden nu voor altijd op slot te gooien, waardoor je in de toekomst misschien spijt krijgt van de genomen besluiten nu.”, geeft Jeroen Kruims de visie van Gemeentebelangen weer.
“Het afsluiten van het centrum van Roden is daarbij voor Gemeentebelangen geen optie. Wel moeten we eens goed kijken hoe we de Brink nog meer tot de huiskamer van Roden kunnen maken en zwaar landbouw- en vracht verkeer kunnen weren.” besluit Jos Darwinkel.

Gemeentebelangen middenin de samenleving

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de inwoners en verenigingen de plannen kunnen beïnvloeden. “Als lokale partij staan wij middenin de samenleving” vertelt Rik van der Es. “Zelfs in Corona-tijd proberen we dit zoveel mogelijk te doen, zoals we vorig jaar hebben laten zien tijdens onze online inwonerssessie over de toekomst van Roden.”

Gemeentebelangers Rik van der Es, Jos Darwinkel, Hendrik Smeenge en Jeroen Kruims voor Manege de Hulhorst waar ruimte gecreëerd wordt voor water, natuur en recreatie.
X