In een volle raadszaal is woensdagavond de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Noordenveld geïnstalleerd. In het bijzijn van familie en vrienden legden de 23 raadsleden de eed of belofte af. Daaronder maar liefst 10 raadsleden namens Gemeentebelangen Noordenveld, die tijdens de afgelopen verkiezingen de grote winst pakte.

Een fantastisch resultaat volgens vicevoorzitter Albert Gelling van Gemeentebelangen. “De verkiezingswinst van Gemeentebelangen is name te danken aan het goede werk van de wethouders en raadsleden in de afgelopen vier jaar. Met daarbij de mooie gemêleerde kieslijst van lokaal bekende mensen, met een nuchtere en realistische kijk op de Noordenveldse samenleving.” Ook lijsttrekster Kirsten Ipema is erg blij met de 10 zetels voor haar partij. Maar met deze overwinning komt ook verantwoordelijkheid beseft ze. “We hebben nu 10 zetels gevuld met 10 Noordenvelders die de komende vier jaren met volle overtuiging aan de slag gaan. Daarbij nemen wij ook onze verantwoordelijkheid om te verbinden en om vooral ook oog te hebben voor de behoeften en belangen van de samenleving als geheel en van alle inwoners van Noordenveld”

De nieuwe fractie van Gemeentebelangen kan direct vol aan de bak want er liggen al een aantal dossiers te wachten. “Er wachten ons grote opgaven de komende periode, zoals woningbouw, de gemeentefinanciën, duurzaamheid en de gemeentelijke organisatie.” vervolgt Ipema. “En dat staat nog los van de de zaken die onverwacht op ons afkomen, zoals de Coronapandemie en op dit moment de aanval op Oekraïne, die ook voor Noordenveld gevolgen heeft. Het vraagt om een akkoord waarin goede concrete afspraken worden gemaakt om meters te maken. Maar tegelijkertijd ook om flexibiliteit om met veranderende omstandigheden om te gaan, en om ruimte te houden voor het gesprek met de inwoners en het debat hier in de raad.”

Hoe de coalitie eruit komt te zien is nog niet bekend. “Als Gemeentebelangen nemen we het voortouw in de vorming van een coalitie en bestuursakkoord.” licht de herkozen fractievoorzitter Rikus Koopman toe. “Op dit moment voeren we verkennende gesprekken met alle partijen om een beeld te krijgen van ieders uitgangspunten, verwachtingen en de mogelijkheden. Een aantal partijen hebben we, in deze verkenning, uitgenodigd voor een tweede gesprek om nog wat zaken te verduidelijken. Volgende week hopen we een voorlopige richting te kunnen kiezen en ons te richten op één of meerdere mogelijke coalities voor de komende 4 jaar. We willen daar graag vaart mee maken en snel een nieuw stabiel bestuur vormen. Maar vooral ook zorgvuldig te werk gaan en een goede basis te leggen om aan de slag te gaan met de opgaven die er liggen voor de komende jaren.”

Foto’s: Allet Huttinga
X