Woningbouw absolute prioriteit

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de ledenvergadering van 18 januari jl. haar verkiezingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2022-2026 vastgesteld. De lokale kiesvereniging kiest voor een aantal prioriteiten, zo geven lijsttrekker Kirsten Ipema en kandidaat-raadslid Rikus Koopman aan.  Gemeentebelangen wil dat er vooral doorgebouwd wordt voor starters en ouderen, zodat ook Noordenvelders in de eigen gemeente kunnen blijven wonen. Ipema: “Woningbouwprojecten als Oosterveld Norg, Peize- en Roden-Zuid worden volop doorgezet. Om de woningnood verder te lijf te gaan wil Gemeentebelangen naast inbreiding, ook woningsplitsing en herbestemming gemakkelijker maken.”

Verder zet Gemeentebelangen in op het publieksvriendelijker maken van vergunningprocedures voor inwoners en ondernemers. Ook de jeugd krijgt de ruimte om hun eigen initiatieven te kunnen uitvoeren. Zij worden via scholen en sportverenigingen nauwer betrokken bij de gemeentelijke projecten. Het dorpenfonds wordt doorgezet om inwoners met goede ideeën hulp vanuit de gemeente te bieden. Inwoners rondom de gasopslag Langelo worden beter ondersteund. Koopman: “De willekeur in de afhandeling van de schades rondom de gasopslag Langelo is ons een doorn in het oog. Wij willen daarom volledig aansluiten bij de compensatieregelingen die gelden voor het Groninger gasveld.”

Veel bereikt

Ipema blikt terug op de afgelopen periode waarin veel is bereikt: “We zijn er trots op dat het dorpenfonds, een belangrijk speerpunt uit ons vorig verkiezingsprogramma, is gerealiseerd. Er is stevig geïnvesteerd in het vernieuwen van sportaccommodaties en er is glasvezel in het landelijk gebied aangelegd. De centrumontwikkeling Roden is in uitvoering en Veenhuizen is uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Verder werkt de gemeente per wijk en dorp aan de verduurzaming, blijft geld voor de zorg voor de zorg en is Noordenveld uitgeroepen tot de meest MKB-vriendelijke en meest toegankelijke gemeente van Drenthe.”

Veel projecten zijn de afgelopen jaren in gang gezet en deze koers wil de partij van lijst 1 verder uitbouwen. Koopman schetst wel een andere financiële situatie dan tijdens het begin van de vorige raadsperiode “Vanuit de Rijksoverheid is sprake van een onzekere en ontoereikende financiering. Met deze budgetten worden we als gemeente gedwongen scherper aan de wind te zeilen. Gemeentebelangen stelt hierbij alles in het werk om het voorzieningenniveau op peil te houden, zonder onevenredige lastenverzwaring. ”

In het programma is zeker niet alles dichtgetimmerd, vertelt Ipema: “Kijk naar de situatie waarin we ons nu bevinden. Je moet daarom flexibel kunnen zijn om op onverwachte situaties in te kunnen springen.” Aan een voorspelling van het aantal zetels willen de beide Gemeentebelangers zich niet wagen. “We willen vooral vanuit onze lokale wortels werken aan een nog mooier Noordenveld, daar hebben de inwoners meer aan”, zo besluit Koopman nuchter.

X