Gemeentebelangen Noordenveld is verrast door het recente nieuws over de voorgenomen veiling van het politiebureau in Roden door de Nationale Politie, Eenheid Noord Nederland, op 2 juli. “Hoewel we begrijpen dat de politie zich vanwege veranderingen in de dienstverlening al geruime tijd buigt over het pand aan de Westerstraat in Roden en hun bedrijfsvoering respecteren, zijn we van mening dat een politiepost in Roden essentieel is,” legt raadslid Roelof Blomsma uit. “Dat er plannen zijn voor een nieuwe politiepost, zoals beweerd wordt, is een positieve ontwikkeling. Echter, de verkoop zonder een concreet plan voor een nieuwe locatie doet bij Gemeentebelangen de wenkbrauwen fronsen. ‘Je gooit toch ook niet je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt?’”, vervolgt Blomsma, die ook het belang van een politiepost in de gemeente Noordenveld benadrukt. “Het draagt bij aan een veiligere en leefbaardere omgeving voor de inwoners door een snellere respons op noodsituaties, preventie van criminaliteit, lokale betrokkenheid en een betere publieke dienstverlening. Wij vinden dat er voordat het politiebureau wordt verkocht, duidelijkheid moet zijn over de invulling van een nieuwe politiepost en zullen het college hier dan ook over bevragen.”

X