De fractie van Gemeentebelangen vergadert woensdag 6 oktober in het dorpshuis in Roderwolde

De fractie van Gemeentebelangen vergadert woensdag 6 oktober in het dorpshuis in Roderwolde

De fractie van Gemeentebelangen vergadert woensdag 6 oktober in het MFA in Roderwolde. De vergadering staat in het teken van de oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen van de raad van de gemeente Noordenveld op 13 en 27 oktober. Voorafgaand, om 19:00 uur is de fractie van Gemeentebelangen aanwezig om inwoners en organisaties uit Roderwolde en omstreken te woord te staan. 

Contact met de inwoners en de vertegenwoordigers van de (belangen)verenigingen is de motor waar Gemeentebelangen op draait. Gemeentebelangen Noordenveld komt vrij op voor de belangen van de inwoners van Noordenveld en hoeft geen rekening te houden met landelijke partijbelangen. De input van de inwoners van Noordenveld is dan ook van groot belang.

Inwoners van Roderwolde  en omstreken zijn van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken en het gesprek aan te gaan. Knelpunten kunnen worden benoemd, maar ook oplossingen of een visie voor de toekomst van Roderwolde en omgeving kan worden gedeeld. Welke punten moeten worden toegevoegd aan de politiek agenda of kan Gemeentebelangen meenemen in haar verkiezingsprogramma? De Gemeentebelangers horen het graag!

Wethouder Henk Kosters stopt na komende gemeenteraadsverkiezingen

Wethouder Henk Kosters stopt na komende gemeenteraadsverkiezingen

Wethouder Henk Kosters heeft besloten te stoppen als wethouder voor de gemeente Noordenveld na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hij is dan acht jaar wethouder geweest namens de lokale partij Gemeentebelangen. Voordat hij in 2014 wethouder werd, was hij lange tijd werkzaam bij de toenmalige Dienst Landelijk Gebied. 

Tijd voor verandering

Henk Kosters over zijn besluit: “wethouder zijn is een prachtige functie waarin je veel kunt betekenen voor bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers van de gemeente. Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier, inzet en energie voor hen ingezet.” Maar toch vindt hij het na acht jaar mooi geweest: “op een gegeven moment is het tijd voor verandering. Dat is goed voor mezelf en ik denk ook goed voor de partij en de gemeente. Ik vind dat je deze functie alleen met volle inzet en energie kunt doen. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat mede door corona mijn energie maar ook mijn plezier in het werk afgenomen zijn en daarom kies ik ervoor te stoppen.”

Toekomst

De komende periode ligt de focus natuurlijk nog op het wethouderschap in Noordenveld en het goed afronden en nog verder brengen van een aantal zaken. Ondertussen gaat Kosters nadenken over wat hij na zijn afscheid gaat doen: “geraniums hebben we thuis namelijk niet.”

Gemeentebelangen Noordenveld vergadert in Norg en zoekt politiek talent

Gemeentebelangen Noordenveld vergadert in Norg en zoekt politiek talent

Nu het zomerreces weer voorbij is en de Corona-maatregelen weer bijeenkomsten, hetzij op anderhalve meter, toelaten gaat Gemeentebelangen Noordenveld weer naar de inwoners toe. Contact met de inwoners en de vertegenwoordigers van de (belangen)verenigingen is de motor waar Gemeentebelangen op draait.

De Brinkhof in Norg

In de tweede helft van 2021 zal Gemeentebelangen Noordenveld weer een aantal inwonersbijeenkomsten en fractievergaderingen op locatie organiseren. Op woensdag 1 september vergadert de fractie van Gemeentebelangen in de Brinkhof in Norg. Tussen 19:00 en 20:00 uur zijn inwoners, organisaties en verenigingen van harte welkom om in gesprek te gaan met de fractie. Na Norg gaan de Gemeentebelangers de komende maanden ook langs andere dorpen en willen ze graag met zo veel mogelijk inwoners in gesprek om te horen welke belangen voor de inwoners momenteel zwaar wegen en op de politieke agenda moeten of blijven.

Doe mee en praat mee met Gemeentebelangen Noordenveld!

Gemeentebelangen Noordenveld komt vrij op voor de belangen van de inwoners van Noordenveld en hoeft geen rekening te houden met landelijke partijbelangen. Met hart en ziel werken wethouders, raadsleden, de steunfractie en leden samen met jou aan een gemeente waar je graag woont en verblijft. Onder de slogan: bekend, betrokken & betrouwbaar zullen we herkenbaar zijn voor alle inwoners van Noordenveld, van Matsloot tot Huis ter Heide en van Een west tot Peest! 

Heb jij politieke aspiraties of ben jij hét video/editing talent?

Bij jij een betrokken Noordenvelder die actief wil meepraten over een mooi en leefbaar Noordenveld? Heb je politiek aspiraties? Als raadslid of in de steunfractie? Wil je je steentje bijdragen in de verkiezingscampagne, met name video/editing talent is zeer welkom, of in ons social media team? Of wil je Gemeentebelangen steunen als lid? Je bent van harte welkom! Doe mee en praat mee, laat je stem horen! Kijk voor meer informatie op GemeentebelangenNoordenveld.nl of volg ons op onze socials.

Gemeentebelangen Noordenveld komt weer fysiek bijeen voor de fractievergaderingen

Gemeentebelangen Noordenveld komt weer fysiek bijeen voor de fractievergaderingen

Het zomerreces ligt inmiddels achter ons en de agenda van de gemeenteraad van de Gemeente Noordenveld wordt weer gevuld. Nadat de raad in maart van dit jaar in verband met de Corona maatregelen overgeschakelde op het digitaal vergaderen zijn er de afgelopen weken door de gemeentelijke organisatie maatregelen getroffen om het fysiek vergaderen weer mogelijk te maken. De raadsvergadering worden in de Health Hub in Roden gehouden, waar genoeg ruimte is om aan alle eisen te voldoen. De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld verhuist voor haar fractievergaderingen naar de raadszaal in het gemeentehuis. Daar is alle ruimte om voldoende afstand tot elkaar te houden.

De fractievergadering
Iedere woensdag voor de raadsvergadering komt de fractie bijeen. Het is voor u ook weer mogelijk om deze vergadering te bezoeken en uw visie, zorgen of oplossingen met de fractie te delen. Daarbij worden alle Corona maatregelen in acht genomen. Er worden geen handen geschud en de 1,5 meter afstand wordt te allen tijde gewaarborgd. U wordt verzocht om uw komst van de tevoren aan te melden via info@gemeentebelangennoordenveld.nl. Heeft u klachten of iemand in uw directe omgeving? Kom dan niet.

Digitaal
Mocht u graag de fractie willen toespreken, maar ziet u het niet zitten om fysiek naar het gemeentehuis te komen of heeft u wellicht klachten? Dan kunt u dit altijd nog digitaal via een videocall doen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl.

Raadvergadering
De raadsvergaderingen van de gemeente Noordenveld worden in de Health Hub aan de 1e energieweg 13 in Roden gehouden. De regels en procedures met betrekking tot deze vergadering zijn nog niet bekend, maar zullen binnenkort door de Gemeente Noordenveld gepubliceerd worden.  

Digitale fractie en raadsvergaderingen

Digitale fractie en raadsvergaderingen

De politieke agenda van de raad van de Gemeente Noordenveld stond na de persconferentie van Mark Rutte op zondag 15 maart j.l. even op een laag pitje. Fysiek bij elkaar komen was en is immers niet meer mogelijk. Achter de schermen is er door de ambtelijke organisatie hard gewerkt om het digitale vergaderen mogelijk te maken. En met succes! Inmiddels hebben de eerste online fractie- en raadsvergaderingen al plaatsgevonden.

Fractievergadering
De raadsvergaderingen zijn voor iedereen live te volgen op de website van de Gemeente Noordenveld of op een later tijdstip terug te kijken. Voor de fractievergadering ligt dat anders. Het programma waar mee gewerkt wordt, Microsoft Teams, staat het niet toe om derden zonder licentie uit te nodigen voor de vergadering. Wij zoeken dan ook naar een goede en veilige oplossing waarbij het voor u toch mogelijk wordt om de fractievergadering digitaal bij te wonen of uw bijdrage in te brengen. Mocht u hier ideeën over hebben, horen wij dat natuurlijk graag

Contact
De fractie van Gemeentebelangen staat ook in deze tijd gewoon voor u klaar. Mocht u graag in contact willen komen met de fractie, kunt u een e-mail sturen naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl of ze persoonlijk benaderen. Op onze pagina ‘Wethouders en Fractie‘ vind u onze raadsleden en de mogelijkheden om persoonlijk contact met ze op te nemen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de maatregelen en financiële regelingen met betrekking tot het Corona-virus verwijzen wij u graag naar de website van de Gemeente Noordenveld.

X