Gemeentebelangen Noordenveld komt weer fysiek bijeen voor de fractievergaderingen

Gemeentebelangen Noordenveld komt weer fysiek bijeen voor de fractievergaderingen

Het zomerreces ligt inmiddels achter ons en de agenda van de gemeenteraad van de Gemeente Noordenveld wordt weer gevuld. Nadat de raad in maart van dit jaar in verband met de Corona maatregelen overgeschakelde op het digitaal vergaderen zijn er de afgelopen weken door de gemeentelijke organisatie maatregelen getroffen om het fysiek vergaderen weer mogelijk te maken. De raadsvergadering worden in de Health Hub in Roden gehouden, waar genoeg ruimte is om aan alle eisen te voldoen. De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld verhuist voor haar fractievergaderingen naar de raadszaal in het gemeentehuis. Daar is alle ruimte om voldoende afstand tot elkaar te houden.

De fractievergadering
Iedere woensdag voor de raadsvergadering komt de fractie bijeen. Het is voor u ook weer mogelijk om deze vergadering te bezoeken en uw visie, zorgen of oplossingen met de fractie te delen. Daarbij worden alle Corona maatregelen in acht genomen. Er worden geen handen geschud en de 1,5 meter afstand wordt te allen tijde gewaarborgd. U wordt verzocht om uw komst van de tevoren aan te melden via info@gemeentebelangennoordenveld.nl. Heeft u klachten of iemand in uw directe omgeving? Kom dan niet.

Digitaal
Mocht u graag de fractie willen toespreken, maar ziet u het niet zitten om fysiek naar het gemeentehuis te komen of heeft u wellicht klachten? Dan kunt u dit altijd nog digitaal via een videocall doen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl.

Raadvergadering
De raadsvergaderingen van de gemeente Noordenveld worden in de Health Hub aan de 1e energieweg 13 in Roden gehouden. De regels en procedures met betrekking tot deze vergadering zijn nog niet bekend, maar zullen binnenkort door de Gemeente Noordenveld gepubliceerd worden.  

Digitale fractie en raadsvergaderingen

Digitale fractie en raadsvergaderingen

De politieke agenda van de raad van de Gemeente Noordenveld stond na de persconferentie van Mark Rutte op zondag 15 maart j.l. even op een laag pitje. Fysiek bij elkaar komen was en is immers niet meer mogelijk. Achter de schermen is er door de ambtelijke organisatie hard gewerkt om het digitale vergaderen mogelijk te maken. En met succes! Inmiddels hebben de eerste online fractie- en raadsvergaderingen al plaatsgevonden.

Fractievergadering
De raadsvergaderingen zijn voor iedereen live te volgen op de website van de Gemeente Noordenveld of op een later tijdstip terug te kijken. Voor de fractievergadering ligt dat anders. Het programma waar mee gewerkt wordt, Microsoft Teams, staat het niet toe om derden zonder licentie uit te nodigen voor de vergadering. Wij zoeken dan ook naar een goede en veilige oplossing waarbij het voor u toch mogelijk wordt om de fractievergadering digitaal bij te wonen of uw bijdrage in te brengen. Mocht u hier ideeën over hebben, horen wij dat natuurlijk graag

Contact
De fractie van Gemeentebelangen staat ook in deze tijd gewoon voor u klaar. Mocht u graag in contact willen komen met de fractie, kunt u een e-mail sturen naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl of ze persoonlijk benaderen. Op onze pagina ‘Wethouders en Fractie‘ vind u onze raadsleden en de mogelijkheden om persoonlijk contact met ze op te nemen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de maatregelen en financiële regelingen met betrekking tot het Corona-virus verwijzen wij u graag naar de website van de Gemeente Noordenveld.

Gemeentebelangen Noordenveld komt weer fysiek bijeen voor de fractievergaderingen

De Fractie van Gemeentebelangen vergadert woensdag 19 februari in Norg en nodigt inwoners uit.

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld vergadert woensdag 19 februari in de Brinkhof in Norg in plaats van in het gemeentehuis. De fractie van Gemeentebelangen nodigt inwoners, verenigingen en belangenorganisaties van harte uit om langs te komen.

Gemeentebelangen Noordenveld is een politieke kiesvereniging die plaatselijke problemen plaatselijk wil oplossen met plaatselijk actieve mensen. Gemeentebelangen kan vrij opkomen voor de belangen van de inwoners van Noordenveld waarbij de leefbaarheid van Noordenveld op de eerste plek staat. De fractie van Gemeentebelangen biedt dan ook graag een luisterend oor aan inwoners, verenigingen en belangenorganisaties. Van 19:00 tot 20:00 uur zijn de raadsleden van Gemeentebelangen in de Brinkhof aan de Brink 1 in Norg aanwezig voor een inloop van eenieder die graag knelpunten, problemen maar ook oplossingen en goede ideeën wil delen. Om 20:00 zal de fractievergadering aanvangen.

X