Het zomerreces ligt inmiddels achter ons en de agenda van de gemeenteraad van de Gemeente Noordenveld wordt weer gevuld. Nadat de raad in maart van dit jaar in verband met de Corona maatregelen overgeschakelde op het digitaal vergaderen zijn er de afgelopen weken door de gemeentelijke organisatie maatregelen getroffen om het fysiek vergaderen weer mogelijk te maken. De raadsvergadering worden in de Health Hub in Roden gehouden, waar genoeg ruimte is om aan alle eisen te voldoen. De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld verhuist voor haar fractievergaderingen naar de raadszaal in het gemeentehuis. Daar is alle ruimte om voldoende afstand tot elkaar te houden.

De fractievergadering
Iedere woensdag voor de raadsvergadering komt de fractie bijeen. Het is voor u ook weer mogelijk om deze vergadering te bezoeken en uw visie, zorgen of oplossingen met de fractie te delen. Daarbij worden alle Corona maatregelen in acht genomen. Er worden geen handen geschud en de 1,5 meter afstand wordt te allen tijde gewaarborgd. U wordt verzocht om uw komst van de tevoren aan te melden via info@gemeentebelangennoordenveld.nl. Heeft u klachten of iemand in uw directe omgeving? Kom dan niet.

Digitaal
Mocht u graag de fractie willen toespreken, maar ziet u het niet zitten om fysiek naar het gemeentehuis te komen of heeft u wellicht klachten? Dan kunt u dit altijd nog digitaal via een videocall doen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@gemeentebelangennoordenveld.nl.

Raadvergadering
De raadsvergaderingen van de gemeente Noordenveld worden in de Health Hub aan de 1e energieweg 13 in Roden gehouden. De regels en procedures met betrekking tot deze vergadering zijn nog niet bekend, maar zullen binnenkort door de Gemeente Noordenveld gepubliceerd worden.  

X