Wethouders en raadsleden beëdigd.

Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld zijn Kirsten Ipema en Jos Darwinkel namens Gemeentebelangen Noordenveld geïnstalleerd als wethouder van de Gemeente Noordenveld. Samen met Robert Meijer namens de VVD, Alex Wekema namens de duofractie PvdA/GroenLinks en burgemeester Klaas Smid vormen zij de komende vier jaar het college.

De raadszetels die hierdoor vrij komen worden ingevuld door Casper Colenbrander en Jan ten Hoor. Roelof Blomsma is benoemd als plaatsvervangend raadslid voor Gemeentebelangen.

X