Gemeentebelangen Noordenveld wil kruising Dwazziewegen/ Noordholt veiliger

Gemeentebelangen Noordenveld wil kruising Dwazziewegen/ Noordholt veiliger

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 februari een motie ingediend om vaart te maken met de aanpak van de onveilige kruising Dwazziewegen-Noordholt. Dit bij monde van Richard Veurman en mede namens de VVD en de ChristenUnie. De gevaarlijke oversteek van de N372 is al jaren punt van discussie. Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel omtrent de bouw van de nieuwe gemeentewerf in Roden kwam de kruising nogmaals ter sprake.

Omrijden

Onder andere Dorpsbelangen Roderwolde en aanwonenden aan de Dwazziewegen hebben de oversteek meerdere malen als aandachtspunt naar voren geschoven. En ook raadslid Jeroen Kruims uit Roderwolde heeft eerder namens Gemeentebelangen Noordenveld opgeroepen om tot een concrete oplossing te komen. “Ik hoor veel geluiden uit mijn dorp en uit de omliggende dorpen dat inwoners liever omrijden dan dat ze deze kruising moeten oversteken.”

Adequate oplossing

De motie is unaniem door de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld aangenomen en in een reactie heeft wethouder Wekema namens het college aangegeven dat er inmiddels is gesproken met gedeputeerde en de provincie Drenthe, eigenaar van de N372. Een hele positieve afspraak volgens Wekema, waar hij inhoudelijk nog niet veel over kon zeggen. Wekema zei toe om voor 31 maart met een plan van aanpak te komen. Veurman is blij met deze toezegging. “We zijn blij dat het college op korte termijn terugkomt met een adequate oplossing voor een veilige kruising en een veilig Noordenveld.”

X