Principeakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’ gereed

De nieuwe coalitie voor de gemeente Noordenveld is rond. Gemeentebelangen, PvdA/Groenlinks en VVD hebben vanmiddag een hoofdlijnenakkoord bereikt. Een akkoord dat in het teken staat van ‘doen’. Het akkoord biedt veel ruimte voor inbreng vanuit raad en samenleving.

In het akkoord zijn 6 hoofdthema’s opgenomen: de gemeentelijke organisatie, communicatie en participatie, financiën, woningbouw, duurzaamheid en het sociaal domein. De partijen willen aan de slag met het bouwen van 800 tot 1000 woningen voor de komende jaren en het verder verduurzamen van woonwijken en bedrijven in Noordenveld. De vergunningsprocedures worden publieksvriendelijker ingericht en de mensen worden vanuit één aanspreekpunt geholpen. Om deze ambities waar te maken willen zij de eigen organisatie en gemeentelijke financiën op orde brengen.

Kirsten Ipema: “Het principeakkoord ligt nu bij de achterban van de verschillende partijen. De bedoeling is dat op 9 mei a.s. het akkoord in de gemeenteraad wordt besproken en vervolgens ter inspraak aan de inwoners wordt voorgelegd. Op basis hiervan kan het akkoord nog worden aangepast.”

Het college bestaat naast burgemeester Klaas Smid uit vier wethouders. Kirsten Ipema en Jos Darwinkel  zijn de wethouders namens Gemeentebelangen, Alex Wekema namens PvdA/ GroenLinks en Robert Meijer namens de VVD.

X