Gemeentebelangen heeft ingestemd met de aangepaste begroting 2021. Hoewel ook de gemeente Noordenveld in financiële zin in zwaar weer is beland, zijn de ambitieuze plannen, in stand gebleven.

“Ook als gemeente Noordenveld hebben we financieel flink te lijden onder het overheidsbeleid. Aan de gemeenten worden steeds meer taken toegekend, denk hierbij bijvoorbeeld aan de (Jeugd)zorg en WMO, terwijl er gekort wordt op de bijbehorende financiën. Ook externe factoren als de schade in Middenveld, de stormschade, verplichte afwaardering van gronden, en CAO verhogingen, hebben sterk bijgedragen”, aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

Speerpunten

“De 3 speerpunten van Gemeentebelangen, woningbouw, sportaccommodaties en centrumplannen, blijven nadrukkelijk in beeld. Ook zijn we tevreden dat er na jaren van overleg eindelijk een kunstgrasveld voor de Korfbalvereniging Noordenveld in Roden wordt aangelegd. Middels een door Gemeentebelangen geïnitieerde motie zijn de gelden voor de beweegdorpen Norg en Peize versterkt. Dit vooruitlopend op een definitieve invulling binnen het Sport -en gezondheidsbeleid”.

Dorpenfonds

Gemeentebelangen is initiatiefnemer geweest van het vormen van een dorpenfonds van € 1 miljoen euro over de gehele raadsperiode. Dit fonds is bedoeld om initiatieven vanuit de bevolking op het gebied van de leefomgeving mede te financieren. Inmiddels zijn diverse succesvolle initiatieven vanuit de fonds ondersteund. “Wij hebben een motie om € 25.00,- uit dit fonds te gebruiken voor het verbeteren van de biodiversiteit niet gesteund. Wij vinden dit een verkeerd gebruik van dit fonds, hoewel het initiatief natuurlijk goed is. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat er op dit terrein al het nodige gedaan wordt via het reguliere onderhoud. Wij vinden het van belang dat dit fonds gebruikt wordt voor initiatieven van onze inwoners en wijzen hierbij nogmaals op deze mogelijkheid voor financiële ondersteuning”.

OZB

Gemeentebelangen is geen voorstander van het laten stijgen van de OZB-opbrengst boven een trendmatige, voor dit jaar vastgesteld op 1,5%. Toch heeft de fractie ingestemd met een verhoging die maar liefst 6% hoger is. Rikus Koopman hierover: “Gezien de omstandigheden zijn wij van mening dat we dit percentage , weliswaar met grote tegenzin, moeten accepteren. Wij vinden dat de begroting voor 2021 een evenwichtige is tussen inkomsten en uitgaven. Wat hierin sterk meegewogen heeft is dat de lastenverhoging voor onze inwoners beperkt is in geld  doordat de  rioolheffing tegelijkertijd wordt verlaagd. De OZB-verhoging nu niet doorvoeren zou betekenen dat er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt in bestaande voorzieningen dan wel noodzakelijke investeringen niet gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan het openhouden van onze zwembaden, bibliotheken, culturele activiteiten, maar ook de nodige investering in scholen, wegen en gebouwen. En dit willen wij als Gemeentebelangen toch echt voorkomen. Wel hebben we een motie ingediend, en die wordt ook door de meeste fracties ondersteund, die oproept de stijging voor de jaren na 2021 tot een trendmatige te beperken”.

X