Gemeentebelangen Noordenveld organiseerde afgelopen dinsdag een symposium Duurzaamheid voor de inwoners van Noordenveld. Dat duurzaamheid ook in Noordenveld een actueel thema is, bleek wel uit de vele belangstellenden die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om mee te discussiëren over duurzaamheid. 

De tekst gaat onder de foto verder.

Discussieleider Hans Coenen, voorzitter van de Adviesraad Duurzaamheid Gemeente Noordenveld, warmde de aanwezigen op met een aantal vragen over energieverbruik in Nederland. Hierin zaten ook een aantal opvallende feiten. Bijvoorbeeld dat we als Nederland ongeveer 21.000 windmolens nodig hebben om onze huidige elektriciteitsvraag met windmolens op te wekken. Dit betekent dat er op elke 1,5 km2 een windmolen geplaatst moet worden.

Aansluitend gaf Stefan Holthausen van de Holthausen Groep een lezing over het pionierswerk wat de Holthausen Groep uit Hoogezand verricht op het gebied van het produceren van waterstof en het (om)bouwen van voertuigen op waterstof. Een inspirerend verhaal met een verfrissende kijk op duurzaamheid. Holthausen is onder andere bekend van het ombouwen van een Tesla naar waterstof, een zogenaamde Hesla.

De zaal ging vervolgens in discussie aan de hand van prikkelende stellingen die bedacht zijn door het panel dat naast Hans Coenen bestond uit wethouder Kirsten Ipema, raadslid Jeroen Kruims en Jeroen Niezen van de Energiecoöperatie Noordseveld. De discussies verliepen positief met ruimte voor uiteenlopende meningen. Daar werd uit geconcludeerd dat we als Noordenveld een behoorlijke opgave hebben, die niet eenvoudig is en waar niet een vorm van energieopwekking de oplossing is. Bovendien moet er voldoende ruimte zijn voor participatie en is het zaak de inwoners vroegtijdig mee te nemen in planvorming.  We maken als Noordenveld stappen, maar er is nog een lange weg te gaan.

X