‘Gemeentebelangen verbindt’ is de titel van het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Noordenveld voor de raadsperiode 2018-2022. Het programma is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van de inwoners van Noordenveld via social media en de vele gesprekken in een ronde langs alle 26 dorpen. Op onze vernieuwde website is het verkiezingsprogramma in zijn geheel te lezen en als pdf-bestand te downloaden.

Speerpunten uit het verkiezingsprogramma zijn het instellen van een jeugdraad, het beschikbaar stellen van gelden voor een dorpenfonds waar initiatieven uit de samenleving mee gefinancierd worden, gezondheidspreventie, het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en dat op een duurzame manier met een solide financieel beleid.

Samenwerking met de bevolking is voor Gemeentebelangen het uitgangspunt bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Met Henk Kosters als lijsttrekker en een kieslijst van betrokken en bevlogen nieuwe en ervaren kandidaten, die zonder uitzondering een actieve rol in de lokale gemeenschap spelen, zijn wij gemakkelijk benaderbaar voor onze inwoners. Door hun netwerk, ondernemingszin, kennis en ervaring zijn zij in staat om op pragmatische wijze de politieke vraagstukken in onze gemeente met u en alle inwoners aan te pakken en op te lossen.

Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Via het contact formulier op onze website, via onze social mediakanalen of bij een van de vele bijeenkomsten waar wij aanwezig zijn. De agenda hier op onze website.

 

X