Afgelopen week is de besluitvorming over zonnepark Zuidvelde uitgesteld, vanwege twijfels over mogelijke belangenverstrengeling wanneer leden van de lokale energiecoöperatie in de gemeenteraad meestemmen over een plan waar deze energiecoöperatie onderdeel van is. Meerdere leden van de gemeenteraad en van het college zijn namelijk lid van Energiecoöperatie Noordseveld (ECN).

De vraag of er sprake kan zijn van belangenverstrengeling, wordt getoetst in een extern onderzoek. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek, hebben onze raads- en collegeleden die lid waren van ECN inmiddels hun lidmaatschap opgezegd of opgeschort. Graag willen we een toelichting geven waarom zij lid waren van ECN.

Een energiecoöperatie is een vereniging van mensen die zich samen inzetten voor duurzame energie en energiebesparing. ECN heeft als doel het produceren van groene stroom in, door en van Noordenveld. Zij willen de voordelen van groene stroom beschikbaar maken voor alle inwoners van Noordenveld.  Via energieleverancier Energie van Ons levert ECN eigen energie aan leden. De leden besluiten samen over de koers en activiteiten van de coöperatie.

Aangezien de doelstellingen van ECN aansluiten bij die van de gemeente Noordenveld, maar ook bij bijvoorbeeld het Klimaatakkoord en bij regionale en provinciale doelen, is ECN in de afgelopen jaren een belangrijke partner geworden van de gemeente op het gebied van verduurzaming. Er is invulling gegeven aan de wens van ‘meer zon op het dak’, er is meegedacht en meegewerkt aan de projecten ‘Duurzame wijk vernieuwing’ en ECN levert bijvoorbeeld vrijwilligers die warmtescans kunnen uitvoeren bij inwoners om zo vast te stellen hoe inwoners hun huis het best zouden kunnen laten isoleren. 

Meerdere raads- en collegeleden waren om deze reden lid van ECN. Zij ondersteunen de doelstellingen van ECN en zien het belang van een sterke lokale energiecoöperatie.

Uiteindelijk kan de inzet van de energiecoöperatie, bijvoorbeeld door deelname aan projecten zoals zonnepark Zuidvelde, het mogelijk maken dat goedkopere groene stroom wordt geleverd aan de deelnemers van de coöperatie. Op die manier kan lokaal worden geprofiteerd van de opbrengsten van een zonnepark. De leden van ECN kunnen beslissen of opbrengsten via lagere energiekosten bij de leden terechtkomen, of ten goede komt aan andere duurzame initiatieven. Zo hebben de leden van ECN onlangs besloten een bijdrage te doen van € 50.000 aan de gemeentelijke aanpak van energiearmoede.

Dat leden van gemeenteraad en college door hun lidmaatschap van ECN op deze manier ook persoonlijk kunnen profiteren van de opbrengsten van een zonnepark in Noordenveld, is voor hen geen reden geweest om lid te worden van ECN en heeft geen invloed gehad op de besluitvorming tot nu toe. Het gaat hen er juist om dat iedereen in Noordenveld kan profiteren van lokale energie initiatieven.

 

X