Gemeentebelangen Noordenveld vraagt om extra capaciteit fietsenstalling en veilige oversteek bij de ov-hub in Peize.

Gemeentebelangen Noordenveld raadslid Richard Veurman heeft gisteravond in de raadscommissievergadering van de gemeente Noordenveld vragen gesteld over de knelpunten rondom de ov-hub in Peize.

Veurman: ” In de afgelopen periode is de fietsenstalling op de ov-hub aan de rondweg in Peize geüpgraded. De bestrating is aangepast, er is een nieuwe fietsenstalling gekomen en onlangs zijn er fietskluizen geplaatst. Tot slot is er een hek geplaatst op de middengeleider, wat moet zorgen voor een veiliger oversteek. Een enorme verbetering ten opzichte van de voorzieningen daarvoor. Het busvervoer richting de stad Groningen is de afgelopen periode fors toegenomen en de prognose is dat deze verder zal toenemen, zeker ook gezien de uitvoeringswerkzaamheden op en rond het
Julianaplein in de stad Groningen. Door deze toename kampt de Fietsenstalling nu al met een capaciteitstekort. Dagelijks zijn er tussen de 10 en 30 fietsen die niet gestald kunnen worden in de daarvoor bestemde fietsenstalling, wat tot gevolg heeft dat de fietsen her en der geparkeerd worden. Verder is opgevallen dat er na het plaatsen van het eerder genoemde hekwerk géén aparte oversteekplaats is voor voetgangers. Zij maken gebruik van de oversteekplaats die bedoeld is voor fietsers en bromfietsers. Wellicht kunt u zich voorstellen dat met name tijdens de spits dit gevaarlijke situaties op kan leveren. Met name naar aanleiding van een gesprek die ik heb mogen voeren met een dame die visueel beperkt is en dagelijks met de bus richting Groningen gaat, stel ik de wethouder de volgende 2 vragen:

Zou de wethouder bij de provincie kunnen informeren naar de mogelijkheden om de oversteekplaats ten opzichte van voetgangers te verbeteren? Een oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers én een aparte oversteekplaats voor voetgangers zou gewenst zijn.

Zou de wethouder kunnen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de capaciteit van de fietsenstalling uit te breiden? Gezien de verwachte groei van én het aantal busreizigers richting de stad Groningen én de groei van het dorp Peize, zou een uitbreiding van minimaal 50 plaatsen gewenst zijn.”

Wethouder Wekema kon direct antwoorden dat hij van de provincie een toezegging heeft gekregen voor het verbeteren van de oversteek en aan een oplossing voor het parkeerprobleem van de fietsen gewerkt wordt.

X