Gemeentebelangers Hendrik Smeenge en Richard Veurman blij met snel internet in de buitengebieden.

De raad van de Gemeente Noordenveld heeft gisteravond ingestemd met het beschikbaar stellen van een subsidie en een lening voor de Coöperatie Glasvezel Noord. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het beschikbaar maken van snel internet voor alle inwoners van de Gemeente Noordenveld. En dat is hard nodig volgens Richard Veurman, raadslid namens Gemeentebelangen; “Kijk je naar de buitengebieden van Noordenveld, dan ligt het niveau van het internet daar op 20 tot 25 jaar geleden. Net buiten Altena woont een gezin, bestaande uit twee ouders en twee kinderen die naar school gaan en thuis eigenlijk hun schoolwerk niet kunnen doen omdat er veel op de digitale manier gewerkt wordt. Vader heeft een bedrijf aan huis en is genoodzaakt om elders een pand te huren waar wél een goede internetverbinding aanwezig is. Wij zijn met name voor die huishoudens erg blij dat ook daar in de toekomst een goed internetverbinding ligt. Daar heeft Gemeentebelangen altijd voor gestreden.”

Ook Gemeentebelanger Hendrik Smeenge is in zijn nopjes met het raadsbesluit. “Deze coöperatie maakt het mogelijk om de inwoners van Noordenveld die in een onrendabel gebied wonen alsnog aan te sluiten op snel internet. Wij hebben als Gemeentebelangen altijd gezegd dat ook die mensen de mogelijkheden voor snel internet moeten krijgen, want in de toekomst ben je gewoon snel internet nodig” aldus Smeenge.

Zowel Veurman als Smeenge hopen dat de schop zo snel mogelijk de grond in gaat zodat heel Noordenveld de beschikking heeft over snel internet.

Hendrik Smeenge nieuwe “burgemeester”?

Gemeentebelanger Hendrik Smeenge is deze dagen voor even “burgemeester” van de gemeente Noordenveld. Hoe zit dat precies? En kan Hendrik het burgemeesterschap wel combineren met zijn drukke werkzaamheden op de boerderij? Hendrik legt het uit.

Gemeentebelangen; Rondje 21,3!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart maakt Jan Posthumus​ iin ‘GB rondje 21,3’ met zijn groene tafel een tour door de gemeente Noordenveld om in gesprek te gaan met huidige, ervaren en nieuwe kandidaat-raadsleden van Gemeentebelangen Noordenveld.

Vandaag gaat hij in gesprek met Hendrik Smeenge​ uit Lieveren, nummer 4 op de lijst en ruim 10 jaar ervaring in de Noordenveldse raad en Jeroen Kruims​ uit Roderwolde, nummer 6 en nieuw op lijst 1.

Bloemen voor Marry Brink-Veerman

Na acht jaar geeft ze het stokje over. Marry Brink-Veerman heeft afgelopen woensdag haar laatste raadscommissie vergadering van de gemeente Noordenveld voorgezeten. Na de verkiezingen op 21 maart a.s. zal zij namens Gemeentebelangen niet meer terug keren in de gemeenteraad. “Vanwege de werkzaamheden op ons melkveebedrijf, mijn baan als buitendienst adviseur bij FrieslandCampina en mijn gezin is de week te kort om er ook nog het raadswerk bij te doen”, aldus Brink-Veerman die met veel plezier terugkijkt op acht jaar voorzitterschap. “Het mooiste vond ik om in een goede sfeer, met een vleugje humor maar wel serieus een goed debat te mogen leiden. Het blijft voor de raadsleden een uitdaging om zonder te veel in herhaling te vallen, kort maar krachtig en overtuigend de mening van hun fractie voor het voetlicht te brengen.”

“Een echte verbinder die boven alle partijen stond en vol enthousiasme haar taak uitvoerde”, noemde haar Gemeentebelangen collega Hendrik Smeenge haar die gisteravond als dank aan Brink-Veerman een grote bos bloemen cadeau deed. “De 23e man op het veld als scheidsrechter, zodat het spel de ruimte kreeg”, zo omschrijft Jos Darwinkel Marry Brink-Veerman.  Wie Brink-Veerman gaat opvolgen is nog niet bekend. Daarover beslist de nieuwe raad na de verkiezingen van 21 maart.

Column luis in de pels over Hendrik Smeenge, langstzittende raadslid

Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt alle politieke bijeenkomsten en vormt zich vervolgens een eigen mening. 

Hendrik Smeenge, Boer en Politicus met de Tijd Mee
Hendrik had het nog zo gevraagd. Of ik alleen over zijn politieke bestaan wou schrijven. Hij wou zijn beroep als boer graag los zien van zijn bezigheden als politicus. Doe ik graag… Alleen bij Hendrik Smeenge, het langst zittende raadslid van Noordenveld is dat niet eenvoudig… De nuchtere kalveren… en dat is er weer een flink aantal lopen vrolijk in de stallen rond met warme dekjes, waarop vermeld ‘Gemeentebelangen verbindt’… ‘Dat geeft een warm gevoel’ voegt Hendrik er nog aan toe. Ja mensen… De verkiezingen naderen. Ook bij een boer, die met zijn tijd meegaat. Bovendien… Als er een ding is dat je direct aan Hendrik merkt in de raadzaal dat is dat je met een eenvoudige, maar intelligent uitgevallen boer te maken hebt. De uitdrukking boerenslimheid is op hem van toepassing. Hij spreekt, er is vrijwel geen geleerd woord bij, net zo makkelijk zijn agrarische collega’s toe, als zijn mederaadsleden. Bovendien, als hij het woord voert dan doet hij het nooit voor de vorm… Hij wil er wat bereiken, voor de mensen, anders heeft het geen zin. Ik ben er getuige van geweest, dan hem dat nog lukte ook. Tenminste als het allemaal meezit. Zo heb ik het meegemaakt dat hij extra geld voor weg- en bermonderhoud wist te regelen.

Ook is hij actief geweest, voor hij in de raad kwam bij de Landinrichtingscommissie. Daar heeft hij uitstekende relaties aan overgehouden. Hij woont in het Lieverder nijland. Daar heeft het Lieversediep inmiddels een als vanouds slingerende stroom teruggekregen. Dat bracht Hendrik een aantal jaren op het idee om Staatsbosbeheer, de eigenaar van de madegronden te vragen, of hij het vrijgekomen hooiland mocht binnenhalen. Het lukte, met de belofte, dat hij dan geen fosfaten mocht strooien op dat land. Er hoefde niks op papier en zo geschiedde. Na verloop van tijd viel de oogst toch behoorlijk tegen. De pitriet of ruskenpollen schoten uit de grond en overwoekerden het gras… Tja als boer in deze tijd moet je voorbereid zijn op steeds wisselende omstandigheden. De melkprijs, de  administratie rond de mineralenbalans en het mestgegevens moeten nauwkeurig worden bijgehouden. Zo zijn er nog heel wat meer ergernissen waar de moderne boer mee om moet zien te gaan. Toen ik een paar weken geleden Hendriks nieuwste verbouwingen mocht aanschouwen, was de nacht ervoor er ook nog ingebroken… Niet allen bij dit bedrijf… Ook nog bij een aantal in de omtrek. Afgezien van de schade, is het vooral het veiligheidsgevoel, dat ‘s nachts op deze manier wordt ondermijnd. Niet alleen voor Hendrik… Ook zijn zoon en vrouw doen volop mee in het moderne boerenbedrijf.

De kans is zeer groot, dat we de komende 4 jaar vanaf de verkiezingen weer met Hendrik Smeenge te maken krijgen… Hij is op de 4de plaats door de leden van Gemeentebelangen neergezet. Dan is de kans zeer groot. Gemeentebelangen heeft nu 7 zetels. Maar de lezers van deze rubriek hebben zoals gebruikelijk het laatste woord. Uitgaande, dat er weer dezelfde zetelverdeling uit zal rollen, dan krijgt Hendriks partij 3 nieuwelingen in de fractie. De PvdA 2 van de 3. Groen Links vervangt beide raadsleden, D66 krijgt dan 1 nieuweling van de 2. Alleen bij het CDA zijn beide zetels hetzelfde. Bij de CU komt de ene zetel in andere handen. De VVD zou dan op 1 van de 2 zetels iemand anders krijgen. Van LGN is de bezetting van de 4 zetels nog niet bekend. Duidelijk is dat er nogal wat verschuiving gaat plaatsvinden… Daar kan de kiezer nog heel wat aan doen.

Hendrik Smeenge is een verademing voor die toeschouwer, die gesteld is op heldere duidelijke taal. Met hem, het langstzittende raadslid, komt er in ieder geval een vertegenwoordiger uit het gewone volk in de raad. Dat mag weleens gezegd worden. Tussen al die goed opgeleide, maar vaak wat ingewikkeld pratende collega’s is dat een verademing. Ik kan d’r in ieder geval van genieten…

Bron: De Krant 19-12-2017

X