Schuif eens aan!

Elke maand schrijft een raadslid of wethouder van Gemeentebelangen Noordenveld over hetgeen hem of haar bezighoudt. Raadslid Ryanne Meijer heeft het over participatie, de “usual suspects” en haar zorgen over het gebrek aan nieuwe aanwas in besturen en de politiek. Schuif eens aan, is haar oproep! 

Oktober nadert…. Dat betekent dat de Rodermarkt achter ons ligt, maar ook dat de eerste maand na het reces er weer op zit. En heel eerlijk… ik moest er na de vakantie wel weer even inkomen! Voor mij stond het raadswerk afgelopen maand in het teken van participatie. Samen met een aantal andere raadsleden, de burgemeester, de griffier en een van de ambtenaren binnen de gemeente, neem ik deel aan de werkgroep participatie. Het is een a-politieke werkgroep vanuit de raad. We hebben ongeacht onze politieke kleur samen een concept beleid opgesteld hoe we als gemeente de komende jaren met participatie om willen gaan en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te spreken van een geslaagd participatietraject. Het gaat hierbij om meedenken, meepraten en zelfs meedoen…. Je laten horen en je gehoord voelen, wat voor mij niet perse betekent dat je je zin krijgt. Binnen de werkgroep is flink gediscussieerd, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat de inwoners van Noordenveld van dit nieuwe beleid vinden. Daarom hebben we in Roden, Peize en Norg bijeenkomsten gehouden, waar belangstellenden konden meedenken en meepraten over het beleid. Participatie over participatie… Wat moet je daar nu van verwachten? Als voorzitter van de werkgroep, ben ik aanwezig geweest bij alle 3 de bijeenkomsten. Het was vooraf best even spannend wat de animo zou zijn voor deze avonden. De aanmeldingen liepen niet storm, maar zowel in Roden, Peize en Norg zat de zaal vol. Wel zag ik veel van de “usual suspects” (de mensen die je eigenlijk altijd tegen komt bij dit soort gelegenheden). Daarover schrijf ik straks meer.

De tekst gaat onder de foto verder.

Hoe meer meningen, hoe beter

Na een gezamenlijke aftrap gingen de belangstellenden in groepjes uiteen om van gedachten te wisselen over verschillende onderdelen van het nieuwe beleid. Ik heb mooie discussies mogen aanschouwen, waarbij elke groep zijn eigen dynamiek had. We hebben tijdens deze avonden veel input opgehaald. Als werkgroep kijken we nu hoe we de input kunnen verwerken en het beleid kunnen aanscherpen. Uiteraard koppelen we dit terug aan de aanwezigen, onder het motto “practise what you preach” (de terugkoppeling is ook onderdeel van het nieuwe beleid).

Naast de fysieke bijeenkomsten is er een digitale bijeenkomst geweest en kun je je mening over het nieuwe beleid geven via een enquête. Bij deze vraag ik jou ook om je mening. Hoe meer inwoners hun mening geven, hoe beter het is. De enquête vind je op www.noordenveld.nl/enquete. Invullen kan tot 8 oktober. Het concept beleid vind je op de gemeentepagina. Het streven is om het nieuwe beleid in de besluitvormende vergadering van 18 december vast te stellen.

Hekakker

De wijze waarop participatie heeft plaats gevonden, komt tegenwoordig steeds vaker naar voren in het politieke debat. Als ik terug kijk naar de laatste raadsvergadering, zie ik een onderwerp waar de participatie goed is gegaan naar aanloop van de besluitvorming (Woonvisie), maar ook onderwerpen waar dit beter had gekund en het dan ook lastig maakt om je oordeel te vormen. Als fractie hebben wij erg geworsteld of we wel of niet moesten instemmen met de voorgestelde locatiekeuze voor de nieuw te bouwen Hekakker, onder andere doordat dorpsbelangen Norg aangaf te laat bij de locatiekeuze betrokken te zijn. Aan de andere kant waren omwonenden en ouders van de leerlingen van de school juist heel tevreden over hoe men betrokken was bij het proces. De noodzaak voor nieuwbouw stond voor ons niet ter discussie. Kinderen moeten hun onderwijs in een veilige en motiverende omgeving kunnen krijgen. We hebben ingestemd met de voorgestelde locatiekeuze en ik hoop dat de kinderen binnen relatief korte termijn mogen genieten van hun nieuwe school. Uiteraard houden we vinger aan de pols.

“usual suspects”

Eerder schreef ik al over de “usual suspects”. Het valt me tijdens bijeenkomsten als deze op dat je vaak dezelfde mensen tegen komt, zoals bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de verschillende belangenverenigingen. Zij geven aan lastig nieuwe leden te kunnen vinden, waardoor sommigen al 20 jaar uitmaken van het bestuur van zo’n belangenvereniging. Vooropgesteld, ik ben blij dat zij er zijn en zich blijven inzetten voor hun dorpen, maar zorgelijk vind ik het wel. Want wat gebeurt er als deze betrokken (vaak 60 plus en blank) inwoners ermee ophouden? In hoeverre kun je spreken van een afspiegeling van de maatschappij? We hebben als Gemeentebelangen een relatief jonge fractie, maar ik zie wel dat het ledenbestand vergrijst. Voor de zomer hebben het bestuur en de campagnecommissie de handen ineen geslagen en een eerste brainstormsessie over het aantrekken van nieuwe leden gehad. Er zijn leuke dingen bedacht, die we hopelijk snel ten uitvoer kunnen brengen. Ik hoop je daar te zien, of kom anders eens aanschuiven bij onze fractievergadering.

1 september |Mijn reis als raadslid: “Een terugblik op anderhalf jaar van betrokkenheid en groei”

Het voelt als gisteren dat ik werd beëdigd werd als raadslid van onze prachtige gemeente Noordenveld. Anderhalf jaar geleden begon ik mijn reis als vertegenwoordiger van onze gemeenschap en wat een bijzondere tijd is dat geweest. Vandaag wil ik graag een terugblik geven op mijn ervaringen, uitdagingen en groei als raadslid. Het eerste jaar als raadslid was een leerproces. Ik was vastberaden om me volledig in te zetten en alle aspecten van het raadslidmaatschap te begrijpen. Raadsvergaderingen, commissies, gesprekken met inwoners, en het bestuderen van dossiers namen veel tijd in beslag. Ik heb enorm veel geleerd over de werking van onze gemeente, de verschillende belangen en de dynamiek van besluitvorming.  Lees verder…

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Laatste Nieuws

Agenda

juni

Geen Evenementen

juli

Geen Evenementen

augustus

Geen Evenementen

X