Graag nodigen wij je uit om mee te praten over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. Samen met de duofractie, PvdA/GroenLinks en de VVD hebben we dit conceptakkoord opgesteld om richting te geven aan het beleid van de gemeente Noordenveld voor de periode 2022-2026. In het akkoord wordt op hoofdlijnen beschreven wat we willen bereiken op het gebied van:

  • De gemeentelijke organisatie en financiën
  • Woningbouw
  • Communicatie en participatie
  • Duurzaamheid
  • Het sociaal domein

In gesprek

Een akkoord op hoofdlijnen betekent automatisch dat niet alle onderwerpen erin staan. Dat wil zeker niet zeggen dat de
onderwerpen die er niet in staan niet belangrijk zijn, of dat we er niet mee aan de slag gaan. Graag willen we van de inwoners,
ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden horen wat zij als belangrijkste thema’s zien voor de komende vier jaar. Die inbreng gebruiken we om het akkoord eventueel aan te passen, of bij de vertaling van het akkoord naar concrete
uitvoeringsplannen.

Wanneer kunt u meepraten?

Kortom, jouw mening is belangrijk! Praat dus mee over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. Kom langs en ga in gesprek:

  • Dinsdag 14 juni tussen 19.30 tot 21.30 uur bij Onder de Linden in Roden
  • Dinsdag 14 juni van 19.30 tot 21.00 uur digitaal
  • Zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Café Ensing in Peize
  • Zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Café Zwaneveld in Norg

Voor de bijeenkomsten in Peize, Norg en Roden hoeft u zich niet aan te melden. Voor de digitale bijeenkomst kunt u zich aanmelden via bestuur@noordenveld.nl.

U ontvangt dan de gegevens om deel te kunnen nemen. Tot en met 18 juni kunt u ook per mail uw ideeën met ons delen via dit emailadres.

Downloaden

Het concept coalitieakkoord kunt u hier downloaden!

Planning vaststellen coalitieakkoord

Het coalitieakkoord wordt besproken in de raadsvergadering van 6 juli. Op 13 juli besluit de raad over het vaststellen van het akkoord.

X