Droge voeten, de grote vraag naar woningen, verkeersdruk in het centrum en sportaccommodaties die aan vernieuwing toe zijn. Het zijn deze vier grote opgaven waar de gemeente Noordenveld in Roden voor staat en die samenkomen in het raadsvoorstel Opgaven en ambities in Roden-Zuid dat maandagavond in de raadscommissievergadering wordt besproken. Gemeentebelangen Noordenveld is blij dat er gewerkt is aan deze opgaven, al heeft de heeft de fractie ook een kritische noot, zo lichten de Gemeentebelangers Jos Darwinkel, Rik van der Es, Jeroen Kruims en Hendrik Smeenge toe.

Inbreiding voor uitbreiding

De vraag naar woningen in Roden en Noordenveld blijft onverminderd groot en dit plan biedt hiervoor mogelijkheden. “We willen als altijd samen met onze inwoners goed kijken waar behoefte aan is en deze stapsgewijs invullen”, legt Hendrik Smeenge, raadslid van Gemeentebelangen Noordenveld uit. Inbreiding gaat daarbij voor uitbreiding. “We zijn daarom ook blij dat er op korte termijn woningen worden gebouwd aan de Vrijetijdsboulevard, op de locatie van de oude Aldi, en op het terrein van het voormalige TNT-postkantooor.” Met het bebouwen van alle inbreidinglocaties alleen kan echter niet worden voldaan aan deze grote vraag. Het is daarom goed dat het college nu de handschoen oppakt om de Beukenhoflocatie en de Blakervelderhoeve te ontwikkelen. “Daarbij willen we geen stadse Vinex-wijken uit de grond stampen, maar bouwen met respect voor de omgeving en opgaand in het groene karakter die onze gemeente zo kenmerkt.”

Geen weg over de sportvelden

Hoewel de verkeersonderzoeken aangeven dat de verkeersdruk in het centrum van Roden te groot is, wordt dit door het merendeel van de inwoners niet als zodanig ervaren en is er volgens Gemeentebelangen nu geen noodzaak om een extra weg aan te leggen die aansluit op de Maatlanden. Gemeentebelangen wil de groene long in Roden daarom behouden. Zij ziet ook geen urgentie om de hockey-, tennis- en korfbalvelden te verplaatsen, deze liggen nu mooi gecentreerd. Wat Gemeentebelangen betreft wordt daarom de komende jaren geïnvesteerd in het verduurzamen van deze bestaande sportcomplexen.


Wel gaat Gemeentebelangen met het college mee om geen besluiten te nemen die tot onomkeerbare ingrepen leiden. “Anderhalf jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat wij dit onderwerp digitaal moeten bespreken in plaats van in de raadszaal. Dus we weten al helemaal niet hoe de wereld er over pakweg tien jaar uitziet. En het laatste wat we willen is Roden nu voor altijd op slot te gooien, waardoor je in de toekomst misschien spijt krijgt van de genomen besluiten nu.”, geeft Jeroen Kruims de visie van Gemeentebelangen weer.
“Het afsluiten van het centrum van Roden is daarbij voor Gemeentebelangen geen optie. Wel moeten we eens goed kijken hoe we de Brink nog meer tot de huiskamer van Roden kunnen maken en zwaar landbouw- en vracht verkeer kunnen weren.” besluit Jos Darwinkel.

Gemeentebelangen middenin de samenleving

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de inwoners en verenigingen de plannen kunnen beïnvloeden. “Als lokale partij staan wij middenin de samenleving” vertelt Rik van der Es. “Zelfs in Corona-tijd proberen we dit zoveel mogelijk te doen, zoals we vorig jaar hebben laten zien tijdens onze online inwonerssessie over de toekomst van Roden.”

Gemeentebelangers Rik van der Es, Jos Darwinkel, Hendrik Smeenge en Jeroen Kruims voor Manege de Hulhorst waar ruimte gecreëerd wordt voor water, natuur en recreatie.
X