In de laatste vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld voor het zomerreces heeft Gemeentebelangen, bij monde van Casper Colenbrander, samen met de duofractie PvdA/GroenLinks, LGN, VVD en D66, een motie vreemd ingediend waarin ze het college oproepen een zienswijze in te dienen bij het OV-Bureau Groningen Drenthe.

Met de zienswijze willen de vijf partijen voorkomen dat de westkant van onze gemeente ontsloten wordt van het openbaar vervoer. “Busmaatschappij Arriva Fryslân wil per december 2022 de lijnen 14 en 84 schrappen. Dat betekent dat een dorp als bijvoorbeeld Een niet meer aangesloten is op het openbaar vervoer. Wij maken ons met name zorgen om de positie van onze jeugd. Zij moeten voor hun voortgezet- en hoger onderwijs ver reizen naar Assen, Drachten en Groningen. Voor degenen die geen auto of fiets tot hun beschikking hebben is deze reis onmogelijk geworden” licht Casper, samen met Christel Pijpker (PvdA/GroenLinks) initiatiefnemer, de motie kort toe.

Wethouder Meijer (VVD) dankte de raad met het indienen van de motie: “Wij ondersteunen dit van harte, dit omarmen wij en hier aan wij mee aan de slag. Dank voor uw werk met elkaar”. De motie is unaniem door de raad aangenomen.  

X