Gemeentebelangen Noordenveld kijkt met een goed gevoel terug op de online-inwonersbijeenkomst over de dorpen Peize en Altena. De fractie van Gemeentebelangen legt graag haar luisterend oor bij de inwoners van Noordenveld en in tijden van Corona gaat dat net even anders dan normaal. En dus maakten de Peizer raadsleden Richard Veurman, Jan ten Hoor en Jarco Westerhof de digitale verbinding via Zoom om te praten over de locatie oude Eskampenschool, het centrum van Peize en de Tichelwerk in Altena. Van de drie onderwerpen die werden besproken, is de locatie van de oude Eskampenschool/ Dorpshuis Peize en ook Tichelwerk in Altena, in beeld als mogelijke inbreidingslocatie en de verwachting is dat het college van B&W dit binnenkort zal verkennen.

Locatie oude Eskampenschool

Veruit de meeste insprekers opteerden voor ontwikkeling op het terrein, eventueel in combinatie met een verhuizing van het dorpshuis richting de scholen of het nieuw te bouwen Sporthuis Peize. Appartementen voor senioren werd door de meeste mensen genoemd, waarbij een groene uitstraling van het gebied behouden dient te blijven, vergelijkbaar met de Peizerborg aan de Woert in Peize. Maar ook Tiny houses, een buurttuin en uitbreiding van het beweegpark kwamen ter sprake.

Centrum Peize

Nee, een overdekt winkelcentrum in Peize gaat de inwoners wat te ver. Behoud vooral wat je hebt, kijk of verfraaiing van puien van winkels een mogelijkheid is en creëer meer ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten. Dorpsbelangen Peize gaf verder aan dat er plannen liggen om de Brink te ontwikkelen en dat het nu wachten is op de gemeente om groen licht te krijgen voor dit project.

Verder kwam verkeersveiligheid in het centrum aan bod. Zo werd het parkeren aan de Hoofdstraat (tussen de Kerstraat en Esweg) genoemd als storend en maakt men zich enigszins zorgen over de toenemende verkeersdrukte, door ontwikkeling van het dorp en vraagt men daardoor aandacht aan de slechte staat van de Hoofdstraat.

Tichelwerk Altena

Een natuurspeelplaats met historische elementen passend bij het dorp Altena, uitbreiding van het Tolnersbos en het ontwikkelen van woningbouw. Deze onderwerpen brachten verschillende insprekers naar voren over een eventuele ontwikkeling aan de Tichelwerk in Altena. De belangenvereniging Altena merkte op dat woningbouw op deze plaats al zo’n 30 jaar geleden ter sprake kwam maar er destijds door de provincie een stop op werd gezet. ‘’Wellicht een geschikte plaats voor starters die graag in Altena willen wonen, maar dan wel graag met stenen die passen bij de groene omgeving’’, was een opmerking van een bewoner aan de Boerlaan.

Kibbelingen

Hoewel de wensen en ideeën over de in te vullen gronden uiteenliepen was het iedereen het over een ding eens; het sociale dorpsgevoel mag wel wat versterkt worden. Misschien wordt het extra gemist in tijden van Corona. Het contact met de bewoners van de Hoprank wordt bemoeilijkt door het plaatsen van een heg. En met het plaatsen van een simpel bankje op de brink in Peize waar men gezellig de op de weekmark gekochte kibbelingen kan oppeuzelen, zou een wens van veel inwoners al in vervulling kunnen gaan.