Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de behandeling van de perspectiefnota een amendement ingediend om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen in 2020. Dit in lijn met de standpunten uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. Het college had voorgesteld om de OZB naast de trendmatige verhoging van 1,5% met nog eens 1,5% te verhogen.

“Hoewel de gemeentelijke financiën behoorlijk onder druk (komen te) staan, is een extra verhoging van de OZB wat ons betreft nu niet aan de orde. Wij zijn van mening dat eerst bestaande initiatieven en plannen goed tegen het licht dienen te worden gehouden. Deze kunnen worden versoberd onder het motto: eerst het noodzakelijke, dan het nuttige en daarna pas, indien nog mogelijk het aangename”, aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

“Om de inwoners nu met stijgende lasten te confronteren in de vorm van extra verhoging van de OZB (dus buiten de trendmatige verhoging om) is voor Gemeentebelangen, niet aan de orde. Pas als alle andere mogelijkheden echt zijn uitgeput is extra verhoging voor ons bespreekbaar, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het zover komt. De gemeente Noordenveld heeft een solide financiële basis, wat nog steeds voldoende ruimte laat om onze ambities te realiseren Al sinds jaar en dag is Gemeentebelangen voorstander van een degelijk financieel beleid. In deze opstelling verandert dus niets.”

Het amendement is mede namens de fracties van VVD, CU en CDA ingediend en met een meerderheid van stemmen aangenomen.

X