Bijna voltallige gemeenteraad van Noordenveld wil dat het college een moreel appèl aan Coöperatie Glasvezel Noord doet om een deel van de subsidieverstrekking door gemeente Noordenveld aan hen terug te betalen.

Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) heeft de laatste jaren met succes een glasvezelnetwetwerk opgezet in delen van de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen. Gemeentebelangen Noordenveld is erg blij met het door CGN opgezette netwerk. Veel van onze inwoners hebben hier profijt van. Per 11 januari jl. is het glasvezelnetwerk van deze coöperatie verkocht aan KPN. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de borging van continuïteit van het netwerk.

moreel appèl

De verkoop heeft de coöperatie geen windeieren gelegd, na afwikkeling van de lopende zaken zal er naar verwachting een positief saldo van om en nabij € 1.260.000,— resteren in de verder lege coöperatie. Om het glasvezelnetwerk te realiseren heeft onder andere de gemeente Noordenveld bijna vier jaar geleden aan deze start up een subsidie verstrekt van uiteindelijk € 320.000,— . Een deel hiervan, € 125.000,—, was afkomstig uit een budget specifiek gelabeld voor het doel glasvezelontwikkeling in buitengebieden en is conform gebruikt. Het resterende deel van deze subsidie € 195.000,— werd bekostigd uit de algemene reserve van de gemeente Noordenveld. Dit laatste deel zou naar de mening van Roelof Blomsma, raadslid van Gemeentebelangen Noordenveld, als gemeenschapsgeld terug moeten vloeien naar de gemeente Noordenveld. De middelen zijn er. Juridisch terugvorderen bleek echter niet mogelijk.

Daarom stelde hij een motie op waarin hij het college verzoekt een moreel appèl te doen op de ledenraad van de CGN om dit bedrag als achteraf niet nodig gebleken subsidie terug te doen vloeien naar de gemeente Noordenveld. Deze motie werd tijdens de besluitvormende vergadering op 31 januari jl. door bijna de voltallige raad mee ingediend. Wethouder Meijer zegde toe hiermee aan de slag te gaan.

X