Initiatieven steunen vanuit de Noordenveldse samenleving, daar staat Gemeentebelangen voor!  Wij dragen het initiatief van Muziekcoöperatie Peize dan ook een warm hart toe! 

Morgenavond debatteert de raadscommissie over een toekenning van een subsidie voor deze coöperatie. De Muziekcoöperatie Peize wil actief bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp Peize. Dit doet zij door het stimuleren en ondersteunen van muzikale activiteiten voor en door inwoners van Peize. De coöperatie wil samenwerken met andere stichtingen, verenigingen, horeca, bedrijven en vooral met het grote aantal musici in Peize.

Inmiddels staat het ledental op ruim 400 leden en daaruit blijkt het brede draagvlak. Het initiatief van MCP krijgt dan ook de volledige steun van de fractie van Gemeentebelangen Noordenveld!

X