Roelof Blomsma uit Roderwolde is vanavond beëdigd als nieuw raadslid in de Gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen. Hij neemt de zetel over van Rikus Koopman, die in de zomer te kennen gaf geen plezier meer te hebben in het raadswerk. Bij afwezigheid van burgemeester Klaas Smid mocht plaatsvervangend voorzitter en Gemeentebelanger Jan ten Hoor de eed afnemen. “Ik vind het een voorrecht dat ik in de gemeenteraad plaats mag nemen.” zegt Roelof. “Met mijn inbreng wil ik samen met de inwoners goede dingen doen voor onze mooie omgeving”.

Actief in het verenigingsleven van Roderwolde

Roelof werkte het grootste deel van zijn werkzame leven bij de politie in de opsporing vanuit een financieel economisch perspectief en is daarnaast actief in het verenigingsleven van Roderwolde. Zo was hij onder andere 18 jaar bestuurslid (9 jaar voorzitter) van Dorpsbelangen Roderwolde e.o., bestuurslid van Stichting Dorpshuis en is hij penningmeester van het Openluchtspel Roderwolde. Roelof gaat zich met name bezighouden met de portefeuilles veiligheid, financiën, sociaal domein en kleine kernen.

X