Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Noordenveld Rikus Koopman heeft aan burgemeester Klaas Smid laten weten per direct zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Noordenveld op te zeggen. “Diverse omstandigheden hebben ertoe geleid dat mijn plezier en motivatie in het raadswerk dermate zijn verminderd dat ik geen goede uitvoering meer aan het raadswerk kan geven.” licht Koopman zijn besluit toe. “Ik heb altijd aangegeven dat ik dit werk alleen kan doen als ik er plezier in heb en mij hiervoor volledig kan en wil inzetten. Dat is nu niet meer het geval. Daar zijn Gemeentebelangen Noordenveld en de inwoners van Noordenveld niet mee gebaat.”

Zeer gewaardeerd als persoon en als fractievoorzitter

Vicefractievoorzitter Richard Veurman betreurt het vertrek van Koopman, maar begrijpt zijn beslissing. “Wij kennen Rikus als iemand die zich altijd voor de volle 100% voor onze gemeente heeft ingezet en geen genoegen nam met 99%. Hij wordt door ons allen zeer gewaardeerd als persoon, als Gemeentebelanger en als fractievoorzitter. Met het vertrek van Rikus verliezen we niet alleen veel kennis maar ook een integere fractievoorzitter op wie iedereen kon bouwen en terug kon vallen.”

Voorzitter van de kiesvereniging Gemeentebelangen Jeroen Kruims was in de vorige raadsperiode nog raadslid onder het voorzitterschap van Koopman. “Ik heb hem altijd ervaren als een kundig fractievoorzitter die oog had voor ieders mening en op zijn geheel eigen wijze sturing gaf aan de fractie. Als bestuur respecteren wij zijn keuze, maar vinden we het ongelofelijk jammer. Het is een gemis voor de Noordenveldse politiek en Gemeentebelangen in het bijzonder.”

Blik op toekomst

De fractie van Gemeentebelangen gaat de komende periode gebruiken om alle posities opnieuw in te vullen en de portefeuilles her te verdelen. “We hebben genoeg kennis en kwaliteit in onze fractie en steunfractie om het vertrek van Rikus op te vangen. Onze blik is dan ook op de toekomst van Noordenveld gericht.” besluit vicefractievoorzitter Richard Veurman.

X