Hendrik Smeenge verlaat de gemeenteraad van Noordenveld en daarmee ook de fractie van Gemeentebelangen. De nestor van de Noordenveldse raad, waar hij sinds 2007 zitting in heeft genomen, neemt zijn zetel in het Drents Parlement voor de BBB in.  “Ik heb altijd aangegeven dat ik de BBB in de campagne wou steunen en op een niet-verkiesbare plaats wou staan. Niemand, ook wij niet, had er toen op gerekend dat we met 17 zetels de Drentse Provinciale Staten zouden betreden. Bovendien heb ik alleen al in Noordenveld 1754 stemmen verkregen, wat een helder signaal vanuit de kiezer is.” licht Smeenge zijn besluit toe. Smeenge denkt ook in de provincie belangrijk voor Noordenveld te kunnen zijn. “Het gaat mij niet alleen om het landbouwbeleid, maar ook om de leefbaarheid in de dorpen. Bijvoorbeeld door goed openbaar vervoer, ook in de buitengebieden. De kloof tussen stad en het platteland moet gedicht worden.”

 Een hele fijne vent

Fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman heeft begrip voor de keuze van Smeenge. “Wij verliezen in hem een uitstekend raadslid met veel kennis van zaken, met name op gebied van ruimtelijke ordening, maar bovenal een hele fijne vent. Ik begrijp zijn afweging en wens hem veel succes in de staten.” Ook voorzitter van de kiesvereniging van Gemeentebelangen Noordenveld Jeroen Kruims prijst Smeenge. ”Het is mooi om te zien dat de kwaliteiten van ons ervaren raadslid Hendrik Smeenge ook door andere partijen zijn opgemerkt en van belang kunnen zijn tijdens de komende bestuursperiode in de Staten. Wij snappen zijn keuze, maar we gaan zijn ruime ervaring missen bij Gemeentebelangen en in de raad van Noordenveld.”

 Onafhankelijk

Beide zetels behouden was voor Smeenge geen optie. “Provinciale en lokale belangen kunnen soms tegenstrijdig zijn, dan kun je niet met twee petten op zitten. En ik wil zonder last en ruggespraak in het Drents Parlement zitten.” Kruims vindt dat een verstandige keuze. “Gemeentebelangen Noordenveld komt zonder politieke kleur onafhankelijk op voor de belangen van de inwoners van onze mooie gemeente. Als Gemeentebelangen geloven wij in ons lokale karakter en willen we dit blijven koesteren.”

 Sociaal en leefbaar Noordenveld

Smeenge wordt in de fractie van Gemeentebelangen vervangen door de nummer 13 van de kieslijst van de laatste gemeenteraadsverkiezingen Herman van der Roest. De ondernemer uit Roden heeft zin in zijn raadslidmaatschap. “Ik wil me graag inzetten voor een sociaal en leefbaar Noordenveld, waar ook de jeugd een plekje heeft.”

X