Gemeentebelangen Noordenveld heeft bij monde van raadslid Armein Sikkenga vragen over het gebruik van lachgas in onze gemeente. Sikkenga: “Al enige tijd ontvangen wij verontrustende geluiden vanuit de Noordenveldse samenleving over het gebruik van lachgas in Noordenveld. De gevolgen van lachgasgebruik kunnen enorm zijn. Denk aan verlammingen, zenuwschade, zuurstoftekort en angsten. We zijn dan ook verheugd dat er nu eindelijk een landelijk verbod komt op bezit en verkoop van lachgas. Toch vinden wij de situatie zoals deze nu is zorgelijk. De signalen gaan over het gebruik en verkoop van lachgas op verschillende openbare plekken in Noordenveld. Te denken valt aan parkeerplaatsen, op speelpleinen bij scholen en bij verschillende sportclubs.” Gemeentebelangen is dan ook benieuwd of dit bekend is bij de gemeente en of er actie in ondernomen is. Daarnaast wil Gemeentebelangen graag weten wat er op dit moment gebeurt aan preventie en hoe de handhaving van het lachgas verbod eruit komen te zien.

Blij met het landelijk verbod

Burgemeester Klaas Smid gaf aan blij te zijn met het landelijk verbod. De politie surveilleert extra op de bekende plekken, maar doet dat voornamelijk op basis van meldingen. Smid deed daarbij de oproep aan inwoners om ook vooral lachgas gebruik te melden zodat de politie kan ingrijpen. Over de handhaving van het lachgasverbod wordt binnenkort met alle betrokken gesproken en ook voorlichting van op scholen wordt opgenomen in het beleid.

X