Gemeentebelangen Noordenveld heeft met het indienen van een motie het college verzocht om bij de nieuw te bouwen basisschool De Hekakker in Norg rekening te houden met jongerenhuisvesting. “Door een andere positionering of het meerlaags bouwen van de nieuwe school blijft er misschien ruimte over om daar ook woningen voor jongeren te bouwen,” legt Fractievoorzitter Richard Veurman de motie, die samen met de duofractie PvdA/Groen Links is ingediend, uit. “We zien graag dat het college daarnaar kijkt”. De motie is unaniem aangenomen.

Locatiekeuze Hekakker

Gemeentebelangen heeft ingestemd met de het voorstel om de Hekakker op de huidige locatie nieuw te bouwen. “Dat het huidige schoolgebouw van de Hekakker is afgeschreven en er een nieuwe school moet komen, staat als een paal boven water, maar op het gebied van participatie vinden we dat er een aantal steken zijn laten vallen door het college.” betoog Veurman. “De afgelopen maanden hebben we uitvoerig gediscussieerd over de locatiekeuze van de Hekakker school. Een periode waar we als Gemeentebelangen verschillende belanghebbenden en andere betrokken mensen hebben gesproken. Dat maakt het niet altijd even eenvoudig, want: zoveel mensen zoveel wensen. Voor ons weegt in onze overweging één van deze belangen het zwaarst en dat is het belang van het kind. Zij verdienen een veilige school die voldoet aan alle moderne eisen”

Herijking van starterslening

Naar aanleiding van een motie die Gemeentebelangen in mei heeft ingediend stond gisteravond ook de herijking van de starterslening op de agenda. Daarin verzocht Gemeentebelangen het college, mede namens de ChristenUnie, VVD, PvdA/Groen Links, CDA en D66, om de ‘verordening starterslening gemeente Noordenveld’ snel mogelijk te actualiseren. De maximale koopsom van een (koop)woning waarvoor een starterslening kan worden verkregen is met het aannemen van de nieuwe ‘verordening starterslening gemeente Noordenveld’ verruimd van € 150.000,- naar € 355.000,-. Veurman is blij met de herijking: “We hopen hierdoor de starters een flinke hand te helpen”.

X