Gemeentebelangen Noordenveld gaat schriftelijke vragen stellen over de problemen die de huurders op het Oosterveld in Norg nog altijd ervaren. Sinds de oplevering van de woningen in 2020 wordt het woongenot van de huurders aangetast. “Hoewel woningstichting Actium enige tijd geleden al beterschap heeft beloofd, worden wij met enige regelmaat benaderd door de bewoners van de huurwoningen aan de Bergakker.” legt fractievoorzitter Rikus Koopman van Gemeentebelangen uit. “De problemen zijn na twee jaar nog steeds niet opgelost. Reden voor ons om te vragen welke rol de gemeente kan vervullen om de problemen op zo kort mogelijke termijn opgelost te krijgen.”

In 2019 nam de raad van Noordenveld een positiefbesluit om een aftoppingsbijdragen van € 129.500,- aan Actium te verlenen. Met deze bijdrage kon Actium de woningen bouwen volgens de passief huis methode, waarbij woningen zodanig worden geïsoleerd dat er geen warmte opwekkingsapparaat nodig is. Het gaat om luchtdichte woningen met een hoge isolatiewaarde. “Dat is niet helemaal gelukt.” vervolgd Koopman. “De woningen zijn tijdens de koude dagen moeilijk warm te krijgen. Dat huurders van Actium een kwalitatief goede woning mogen verwachten behoeft geen nadere toelichting. Daarom roepen we het college op om in actie te komen.”

X