Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeente Noordenveld het initiatief genomen om een motie in te dienden, die oproept om de bestaande verordening rond de starterslening, die de gemeente Noordenveld via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting aanbiedt, versneld aan te passen. “De maximale koopsom in de huidige verordening staat op €150.000 en dit is niet in lijn met de prijzen op de huidige woningmarkt.” licht indiener Richard Veurman de motie toe. “Mensen die voor het eerst een huis willen kopen kunnen hierdoor niet of nauwelijks gebruik maken van deze regeling.”

Tussen wal en schip

In het najaar van 2023 wordt de vernieuwde Woonvisie van de gemeente in de raad besproken. De herijking van de starterslening is één van de punten die hierin benoemd wordt, maar Veurman wil hier niet op wachten: “We hebben verschillende signalen ontvangen van jonge inwoners dat ze momenteel tussen wal en schip belanden. Om diverse redenen komen ze niet in aanmerking voor een huurwoning en gezien de huidige situatie op de woningmarkt, is het kopen van een huis veelal geen gemakkelijke opgave. We hopen hierdoor de starters een flinke hand te helpen.”

Direct aan de slag

Wethouder Kirsten Ipema reageerde positief. “Deze lening kan starters echt helpen om aan een huis te komen. We kunnen nu direct aan de slag om de starterslening weer passend te maken bij de huidige marktsituatie. Ik hoop dat we ook snel met de andere maatregelen uit de Woonvisie aan de slag kunnen, zodra deze is vastgesteld. Dat is waarschijnlijk in september. Eerst kunnen inwoners nog inspreken op het concept dat er ligt.”

De motie is mede ingediend door de fracties van de ChristenUnie, VVD, PvdA/Groen Links, CDA en D66 en met 17 stemmen voor aangenomen. 

X