Duurzaamheid is momenteel een veel besproken onderwerp waarover bijna iedereen een mening heeft. Gemeentebelangen Noordenveld wil graag weten hoe onze inwoners hierover denken. Daarvoor heeft zij een bijeenkomst belegd op dinsdag 26 november a.s. in het Wapen van Drenthe te Roden. Aanvang 20.30 uur.

Inleider van deze avond is Stefan Holthausen, mede-eigenaar van de Holthausen Group uit Hoogezand. De Holthausen Group is gespecialiseerd in duurzaamheid en leveren schone technologie en duurzame energie aan bedrijven en overheden die duurzaam innoveren. Daaronder valt ook de specialisatie in de bouw van auto’s op waterstof.

Gemeentebelangen heeft over dit onderwerp een panel geformeerd. Zij hoopt via discussie meer duidelijkheid te krijgen hoe de inwoners van onze gemeente in dit proces staan.

In het panel, o.l.v. Hans Coenen (voorzitter Adviesraad Duurzaamheid Gemeente Noordenveld), wordt hier nader op ingegaan. Het panel bestaat verder uit Kirsten Ipema (wethouder Duurzaamheid), Jeroen Niezen (Energie Cooperatie Noordseveld) en Jeroen Kruims (raadslid GB).

Heeft of hebt u relevante onderwerp(en) voor deze bijeenkomst, dan kunt u deze vooraf aanleveren: info@gemeentebelangennoordenveld.nl

U bent van harte welkom.

X