De raad van de gemeente Noordenveld wordt vanavond voorgesteld om in te stemmen met het voorstel om middelen vrij te maken voor de aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex van V.V. Roden. Voor zowel V.V. Roden als Gemeentebelangen Noordenveld gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling. In het verkiezingsprogramma gaf Gemeentebelangen al aan dat het sport en bewegen als een belangrijk instrument voor de verbetering van de gezondheid en welzijn van onze inwoners ziet. Het verbeteren van sportaccommodaties speelt daarin een belangrijke rol.

Schop in de grond

Het verbeteren van de sportaccommodaties in Noordenveld is ook afgesproken in het coalitieakkoord en met de komst van een integraal sportaccommodatieplan wordt gewerkt aan toekomstbestendige sportverenigingen en -accommodaties in Noordenveld. Met de aanleg van een kunstgras veld bij V.V. Roden wordt hier een start mee gemaakt. “Wij zien dit als een begin, maar er zijn ook wensen bij V.V. Nieuw Roden, Peize en Gomos, maar ook bij de korfbalvereniging. Elke club en vereniging in Noordenveld heeft zijn wensen en elke vraag behoeft dan ook maatwerk.” volgens Armein Sikkenga, raadslid van Gemeentebelangen Noordenveld. Wat Sikkenga betreft, gaat de schop zo snel mogelijk in de grond en volgen ook de plannen van overige sportverenigingen.

Het raadsvoorstel staat vanavond tijdens de oordeelsvormende vergadering van de raad op de agenda. De vergaring in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Raadshuisstraat is voor eenieder bij te wonen en begint een half uurtje eerder dan normaal, om 19:30 uur. 

Raadslid Armein Sikkenga voor de beoogde plek van het kunstgrasveld.
X