De schop gaat in de grond. Al is dat pas in 2024. Maar dan kan er begonnen worden aan de bouw van circa 25 woningen op de hoek van de Wilhelminastraat en Kanaalstraat. De raad van Noordenveld heeft voorstel om op deze plek woningbouw mogelijk te maken vastgesteld. Op het braakliggende terrein, wat nu tot eind 2023 nog gebruikt wordt al opslagterrein voor materialen voor de herinrichting van de Heerestraat, moet in 2024 een mix van grondgebonden woningen en wooneenheden voor 1 à 2 persoonshuishoudens gerealiseerd worden.

Goede mix

Gemeentebelangen Noordenveld is blij met deze ontwikkeling. “Grondgebonden woningen zorgen voor een vriendelijke entree van het Roner winkelhart” begon raadslid Rik van der Es zijn betoog. “Het past is het ruimtelijke kader ‘Zo brinkelt Roden’ waarin beschreven staat dat het dorpse karakter van Roden door stedelijke bebouwing onder druk is komen te staan. Een goede mix van type woningen en dus inwoners is belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Met de bouw en plannen voor appartementen op de Brink en de locaties van de apotheek en Scapino wordt ook aan die vraag voldaan.”

Motie unaniem aangenomen. 

Van der Es diende mede-namens de fracties van PvdA/GroenLinks, Lokaal Noordenveld, ChristenUnie en Lijst Groen Noordenveld nog een motie in om de inwoners van Noordenveld het uiteindelijke plan te laten bepalen. “Er wordt een tender uitgeschreven met kaders waar projectontwikkelaars op kunnen inschrijven. Vervolgens gaat er een heel proces van start waarbij ook omwonenden en belangenorganisaties betrokken zijn, tot dat er een aantal concrete plannen op een bureau in het gemeentehuis liggen. Normaal gesproken wordt daar een besluit gemaakt aan welke projectontwikkelaar de ontwikkeling gegund wordt. En dat laatste deel willen we graag aan de inwoners overlaten.” legt Van der Es de motie uit. Wethouder Jos Darwinkel, eveneens Gemeentebelangen, omarmde de motie die unaniem door de raad is aangenomen. 

X