Samen bouwen aan Noordenveld – Praat mee!

Samen bouwen aan Noordenveld – Praat mee!

Samen bouwen aan Noordenveld – Praat mee!

Graag nodigen wij je uit om mee te praten over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. Samen met de duofractie, PvdA/GroenLinks en de VVD hebben we dit conceptakkoord opgesteld om richting te geven aan het beleid van de gemeente Noordenveld voor de periode 2022-2026. In het akkoord wordt op hoofdlijnen beschreven wat we willen bereiken op het gebied van:

  • De gemeentelijke organisatie en financiën
  • Woningbouw
  • Communicatie en participatie
  • Duurzaamheid
  • Het sociaal domein

In gesprek

Een akkoord op hoofdlijnen betekent automatisch dat niet alle onderwerpen erin staan. Dat wil zeker niet zeggen dat de
onderwerpen die er niet in staan niet belangrijk zijn, of dat we er niet mee aan de slag gaan. Graag willen we van de inwoners,
ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden horen wat zij als belangrijkste thema’s zien voor de komende vier jaar. Die inbreng gebruiken we om het akkoord eventueel aan te passen, of bij de vertaling van het akkoord naar concrete
uitvoeringsplannen.

Wanneer kunt u meepraten?

Kortom, jouw mening is belangrijk! Praat dus mee over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. Kom langs en ga in gesprek:

  • Dinsdag 14 juni tussen 19.30 tot 21.30 uur bij Onder de Linden in Roden
  • Dinsdag 14 juni van 19.30 tot 21.00 uur digitaal
  • Zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Café Ensing in Peize
  • Zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Café Zwaneveld in Norg

Voor de bijeenkomsten in Peize, Norg en Roden hoeft u zich niet aan te melden. Voor de digitale bijeenkomst kunt u zich aanmelden via bestuur@noordenveld.nl.

U ontvangt dan de gegevens om deel te kunnen nemen. Tot en met 18 juni kunt u ook per mail uw ideeën met ons delen via dit emailadres.

Downloaden

Het concept coalitieakkoord kunt u hier downloaden!

Planning vaststellen coalitieakkoord

Het coalitieakkoord wordt besproken in de raadsvergadering van 6 juli. Op 13 juli besluit de raad over het vaststellen van het akkoord.

Wethouders en raadsleden beëdigd.

Wethouders en raadsleden beëdigd.

Wethouders en raadsleden beëdigd.

Tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad van Noordenveld zijn Kirsten Ipema en Jos Darwinkel namens Gemeentebelangen Noordenveld geïnstalleerd als wethouder van de Gemeente Noordenveld. Samen met Robert Meijer namens de VVD, Alex Wekema namens de duofractie PvdA/GroenLinks en burgemeester Klaas Smid vormen zij de komende vier jaar het college.

De raadszetels die hierdoor vrij komen worden ingevuld door Casper Colenbrander en Jan ten Hoor. Roelof Blomsma is benoemd als plaatsvervangend raadslid voor Gemeentebelangen.

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’

Coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’

Hoofdlijnen

Een akkoord op hoofdlijnen. Zo omschrijven Gemeentebelangen Noordenveld, VVD en de duofractie PvdA/GroenLinks het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. “Dat houdt eigenlijk in dat er alleen dingen in staan waar we nu mee aan de slag willen, waarvan we vinden dat ze dringend en belangrijk zijn.” legde formateur en beoogd wethouder Kirsten Ipema van Gemeentebelangen uit tijdens een perspresentie in het Wapen van Drenthe in Roden. “Maar dat betekent ook dat er veel dingen niet in staan die we zeker erg belangrijk vinden, maar waar we graag het gesprek met de raad en inwoners over aan willen gaan. Dus daar is nog heel veel ruimte voor inbreng en discussie”

De nieuwe coalitie wil de financiën en de gemeentelijke organisatie weer op orde krijgen en stappen maken op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. “We hebben elkaar de afgelopen weken scherp op inhoud bevraagd en scherp gediscussieerd en dat heeft ertoe geleid dat er nu een keurig akkoord ligt” licht fractievoorzitter Rikus Koopman van Gemeentebelangen de totstandkoming van het akkoord toe. Een akkoord dat meer ruimte geeft voor het debat en inbreng van inwoners en oppositie.

Jos Darwinkel is naast Kirsten Ipema de tweede beoogd wethouder namens Gemeentebelangen. Hij heeft er zin in. “Ik wil graag aan de slag voor Noordenveld en als de gemeenteraad akkoord gaat ga ik ertegenaan” vertelt Darwinkel. Naast Ipema en Darwinkel zijn Robert Meijer namens de VVD en Alex Wekema namens de duofractie PvdA/GroenLinks de andere twee beoogd wethouders.

De tekst gaat onder de video verder

Extra raadsvergadering

Op maandag 9 mei wordt het coalitieakkoord door de gemeenteraad besproken en worden de wethouders benoemd. De vergadering begint om 20:00 uur in de raadszaal in het gemeentehuis in Roden en is toegankelijk voor iedereen. Het concept coalitieakkoord is hier te downloaden.

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit

Principeakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’ gereed

De nieuwe coalitie voor de gemeente Noordenveld is rond. Gemeentebelangen, PvdA/Groenlinks en VVD hebben vanmiddag een hoofdlijnenakkoord bereikt. Een akkoord dat in het teken staat van ‘doen’. Het akkoord biedt veel ruimte voor inbreng vanuit raad en samenleving.

In het akkoord zijn 6 hoofdthema’s opgenomen: de gemeentelijke organisatie, communicatie en participatie, financiën, woningbouw, duurzaamheid en het sociaal domein. De partijen willen aan de slag met het bouwen van 800 tot 1000 woningen voor de komende jaren en het verder verduurzamen van woonwijken en bedrijven in Noordenveld. De vergunningsprocedures worden publieksvriendelijker ingericht en de mensen worden vanuit één aanspreekpunt geholpen. Om deze ambities waar te maken willen zij de eigen organisatie en gemeentelijke financiën op orde brengen.

Kirsten Ipema: “Het principeakkoord ligt nu bij de achterban van de verschillende partijen. De bedoeling is dat op 9 mei a.s. het akkoord in de gemeenteraad wordt besproken en vervolgens ter inspraak aan de inwoners wordt voorgelegd. Op basis hiervan kan het akkoord nog worden aangepast.”

Het college bestaat naast burgemeester Klaas Smid uit vier wethouders. Kirsten Ipema en Jos Darwinkel  zijn de wethouders namens Gemeentebelangen, Alex Wekema namens PvdA/ GroenLinks en Robert Meijer namens de VVD.

Oud Gemeentebelangen voorzitter Wim Stroetinga Koninklijk onderscheiden

Oud Gemeentebelangen voorzitter Wim Stroetinga Koninklijk onderscheiden

Oud Gemeentebelangen voorzitter Wim Stroetinga Koninklijk onderscheiden

Op 26 april 2022 heeft onze oud-voorzitter Wim Stroetinga een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) morgen ontvangen uit handen van Burgemeester Klaas Smid.

Op slinkse wijze was Wim om de tuin geleid en zo was hij extra vroeg uit de veren en in de kleren! Tevens waren er speciaal voor hem vrienden vanuit Winterswijk naar het mooie Peize gekomen. De heer Jager uit Winterswijk heeft alles in gang gezet om Wim deze onderscheiding te bezorgen wat echt zeer zorgvuldig gedaan was.

Onder belangstelling van familie en kennissen en een aantal bestuursleden van diverse verenigingen gaf Burgemeester Smid een voordracht van de functies die Wim in de loop der tijd bekleed heeft. Een indrukwekkende lijst mogen we concluderen, die dan ook terecht geleid heeft tot de onderscheiding van Wim, die uiterst verrast was natuurlijk.

Onder het genot van een kopje koffie en een heerlijk (oranje) gebakje werd er nog even informeel na gepraat. Wim heeft er enorm van genoten en we hebben uiteraard felicitaties overgebracht met een mooie bos bloemen namens Bestuur en Fractie van Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld.

X