Column luis in de pels over Hendrik Smeenge, langstzittende raadslid

Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt alle politieke bijeenkomsten en vormt zich vervolgens een eigen mening. 

Hendrik Smeenge, Boer en Politicus met de Tijd Mee
Hendrik had het nog zo gevraagd. Of ik alleen over zijn politieke bestaan wou schrijven. Hij wou zijn beroep als boer graag los zien van zijn bezigheden als politicus. Doe ik graag… Alleen bij Hendrik Smeenge, het langst zittende raadslid van Noordenveld is dat niet eenvoudig… De nuchtere kalveren… en dat is er weer een flink aantal lopen vrolijk in de stallen rond met warme dekjes, waarop vermeld ‘Gemeentebelangen verbindt’… ‘Dat geeft een warm gevoel’ voegt Hendrik er nog aan toe. Ja mensen… De verkiezingen naderen. Ook bij een boer, die met zijn tijd meegaat. Bovendien… Als er een ding is dat je direct aan Hendrik merkt in de raadzaal dat is dat je met een eenvoudige, maar intelligent uitgevallen boer te maken hebt. De uitdrukking boerenslimheid is op hem van toepassing. Hij spreekt, er is vrijwel geen geleerd woord bij, net zo makkelijk zijn agrarische collega’s toe, als zijn mederaadsleden. Bovendien, als hij het woord voert dan doet hij het nooit voor de vorm… Hij wil er wat bereiken, voor de mensen, anders heeft het geen zin. Ik ben er getuige van geweest, dan hem dat nog lukte ook. Tenminste als het allemaal meezit. Zo heb ik het meegemaakt dat hij extra geld voor weg- en bermonderhoud wist te regelen.

Ook is hij actief geweest, voor hij in de raad kwam bij de Landinrichtingscommissie. Daar heeft hij uitstekende relaties aan overgehouden. Hij woont in het Lieverder nijland. Daar heeft het Lieversediep inmiddels een als vanouds slingerende stroom teruggekregen. Dat bracht Hendrik een aantal jaren op het idee om Staatsbosbeheer, de eigenaar van de madegronden te vragen, of hij het vrijgekomen hooiland mocht binnenhalen. Het lukte, met de belofte, dat hij dan geen fosfaten mocht strooien op dat land. Er hoefde niks op papier en zo geschiedde. Na verloop van tijd viel de oogst toch behoorlijk tegen. De pitriet of ruskenpollen schoten uit de grond en overwoekerden het gras… Tja als boer in deze tijd moet je voorbereid zijn op steeds wisselende omstandigheden. De melkprijs, de  administratie rond de mineralenbalans en het mestgegevens moeten nauwkeurig worden bijgehouden. Zo zijn er nog heel wat meer ergernissen waar de moderne boer mee om moet zien te gaan. Toen ik een paar weken geleden Hendriks nieuwste verbouwingen mocht aanschouwen, was de nacht ervoor er ook nog ingebroken… Niet allen bij dit bedrijf… Ook nog bij een aantal in de omtrek. Afgezien van de schade, is het vooral het veiligheidsgevoel, dat ‘s nachts op deze manier wordt ondermijnd. Niet alleen voor Hendrik… Ook zijn zoon en vrouw doen volop mee in het moderne boerenbedrijf.

De kans is zeer groot, dat we de komende 4 jaar vanaf de verkiezingen weer met Hendrik Smeenge te maken krijgen… Hij is op de 4de plaats door de leden van Gemeentebelangen neergezet. Dan is de kans zeer groot. Gemeentebelangen heeft nu 7 zetels. Maar de lezers van deze rubriek hebben zoals gebruikelijk het laatste woord. Uitgaande, dat er weer dezelfde zetelverdeling uit zal rollen, dan krijgt Hendriks partij 3 nieuwelingen in de fractie. De PvdA 2 van de 3. Groen Links vervangt beide raadsleden, D66 krijgt dan 1 nieuweling van de 2. Alleen bij het CDA zijn beide zetels hetzelfde. Bij de CU komt de ene zetel in andere handen. De VVD zou dan op 1 van de 2 zetels iemand anders krijgen. Van LGN is de bezetting van de 4 zetels nog niet bekend. Duidelijk is dat er nogal wat verschuiving gaat plaatsvinden… Daar kan de kiezer nog heel wat aan doen.

Hendrik Smeenge is een verademing voor die toeschouwer, die gesteld is op heldere duidelijke taal. Met hem, het langstzittende raadslid, komt er in ieder geval een vertegenwoordiger uit het gewone volk in de raad. Dat mag weleens gezegd worden. Tussen al die goed opgeleide, maar vaak wat ingewikkeld pratende collega’s is dat een verademing. Ik kan d’r in ieder geval van genieten…

Bron: De Krant 19-12-2017

Algemene Beschouwingen Begroting 2018

zie via onderstaande link de eerste termijn van Gemeentebelangen voor de Algemene Beschouwingen m.b.t. de Begroting 2018.

Begroting 2018, eerste termijn Gemeentebelangen Noordenveld

X