De fracties aan het woord: Gemeente Belangen, een bekend en betrouwbaar merk

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, laten wij iedere week een zittende fractie van de gemeente Noordenveld aan het woord. Zij kijken terug op de afgelopen periode en blikken vast vooruit: wat zijn hun ambities? Deze week trappen we af met Gemeentebelangen, de partij met de meeste zetels in de gemeenteraad van Noordenveld.

Gemeentebelangen: een bekend en betrouwbaar merk
In de zomer van 2013 interviewde De Krant onze toenmalige voorzitter Hans Coenen en vroeg hem naar de koers van Gemeentebelangen voor de komende periode met het oog op de verkiezingen van maart 2014. “Gemeentebelangen gaat lef tonen”, zo sprak Hans enthousiast. Er is toen gekozen voor een vernieuwde kandidatenlijst met vijftig plaatselijk bekende mensen. Deze lijst in combinatie met het verkiezingsprogramma en campagne hebben er voor gezorgd dat zij het vertrouwen van veel Noordenvelders heeft gekregen. Met maar liefst zeven raadszetels kwam Gemeentebelangen als de grote winnaar van de verkiezingen uit de bus.

Samen met de PvdA, CDA en CU is het bestuursakkoord Nei Naoberschap gesloten. Afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld zorg, woningbouw, groenonderhoud en verkeersveiligheid. Aan het einde van deze raadsperiode kunnen we stellen dat verreweg de meeste zaken uit dit akkoord gerealiseerd. Denk aan het credo “geld voor de zorg, blijft voor de zorg!”, aan de nieuwe Albertsbaan, of aan de woningbouw op het Oosterveld in Norg, het streven naar Unesco werelderfgoedstatus Veenhuizen, snel internet voor de 26 dorpen, het duurzaamheidsfonds, het niet verhogen van de OZB, het behoud van de vier zwembaden, het gratis parkeren, MFA Een, huiskamer Langelo en aan het solide financiële beleid.

Waar Gemeentebelangen echt trots op is, is het zeker stellen van structureel meer geld voor het onderhoud van wegen, straten en pleinen de komende jaren én de goede zorg in Noordenveld. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk geworden sinds 1 januari 2015 en met hart en ziel wordt goed zorgbeleid gevoerd voor onze inwoners. Dit houdt onze prioriteit.

In de aanloop van de verkiezingen op 21 maart 2018, is de partij druk bezig met het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma. Op dit moment maakt zij een ronde langs de dorpen en vraagt zij middels sociale media de inwoners en dorpsbesturen wat er voor hen leeft. Om een tipje van de sluier op te lichten: Gemeentebelangen wil gaan voor een jeugdraad voor jongeren tussen 12 en 23. De jongeren met een eigen budget zelf laten beslissen wat in onze gemeente verbeterd kan worden voor de jeugd. Daarnaast zet zij in op een groot nieuw fonds. Initiatieven vanuit onze 26 dorpen kunnen zo rekenen op een substantiële bijdrage. Zo geven we de inwoners van Noordenveld een stem, niet alleen in verkiezingstijd maar ook in de jaren daarna.

Ook de komende verkiezingen gaat Gemeentebelangen met vijftig enthousiaste kandidaten de verkiezingen in. Henk Kosters (Peize) is lijsttrekker voor Gemeentebelangen. De top-tien van de kandidatenlijst wordt verder gevormd door: Jos Darwinkel (Roden), Kirsten Ipema (Langelo), Hendrik Smeenge (Lieveren), Rikus Koopman (Norg), Jeroen Kruims (Roderwolde), Jan ten Hoor (Peize), Ryanne Meijer-Steendam (Roden), Richard Veurman (Peize) en Jarco Westerhof (Peize). Opnieuw een lijst waarmee Gemeentebelangen lef en ambitie toont.

Bron: De Krant 19-12-20177

X