De voorzitter nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld.

Het thema van deze avond: Ontstaansgeschiedenis Roden Bernard Hanskamp

15 november 2022 om 20:00 uur

    Café – Zaal Zwaneveld
Oosteind 33
9331 AG Norg

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda jaarvergadering
 3. Goedkeuring notulen d.d. 19 april 2022
 4. Rondvraag en vragen aan de wethouders
 5. Ingekomen- en uitgaande stukken en mededelingen
 6. Sluiting

20.45 uur: Ontstaansgeschiedenis Roden, Bernard Hanskamp

  Vragen aan de wethouders of de rondvraag dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV ingediend worden bij de secretaris via secretaris@gemeentebelangennoordenveld.nl

  We rekenen op uw komst.

  Graag tot ziens op 15 november!

  Jeroen Kruims
  Voorzitter

  X